Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Referendum plošně bez vyjímek, ano nebo ne...???

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Neustále se řeší debata o tom, jestli národu předat možnost se vyjádřit k věcem veřejným v podobě plošného referenda bez vyjímek nebo to národu podsouvat strategicky a opatrně po troškách...

  • referendum-plosne-bez-vyjimek-ano-nebo-ne

Váhání, či národu svěřit tu takřka absolutní moc nebo ne, není na politicích, ale na lidech. Pokud tuto možnost požadují, tak už očividně dostali odvahu a mělo by jím být vyhověno. Slýchám to a čtu od mnohých, kteří ani Úsvit nevolili a ani to nemají v plánu, mimo jiné kvůli antipatiím k osobě pana Okamury a zejména jeho nevybroušeného vystupování na veřejnosti. Neustále narážím na to, že postupně díky Tomiovi a jeho přívržencům, lidé konečně mají přístup k informacím o pojmu Demokracie (resp. Přímé Demokracie) přímo v médiích. Postupně čím dál častěji slyším názor, že kdyby tyto informace měli dostupné v tak široce diskutovaném kurzu před volbami, jaký je nyní po volbách, jistě by hlasovali u voleb jinak a mnozí raději podpořili Úsvit, než ČSSD a jiné zaběhnuté známé trafiky (poskoky kmotrů) už jen proto, aby se zde konečně konaly referenda na klíčové otázky...
Princip zřízení státu v Demokracii není vložit rozhodovací pravomoci pouze vládní garnituře, tak to tady "zastupitelsky" zavedli a dokázali si to, žel Bohu, před národem obhájit, takže jim to dlouho fungovalo bez brzd. Je to vždy otázka ideologie a nyní se už bez mála čtvrt století bere do úst Demokracie (vláda lidu). Ta má totiž za úkol jediné, na poptávku lidu vykonat profesionální a sofistikované provedení požadovaného a poptávku národa uvést v život. To je její prvořadý úkol (účel) a náplň mandátu, který byl svěřen vládě s ohledem na řádného hospodáře... Ona ta Demokracie má totiž jednu obrovskou nevýhodu, protože vždy vyhoví všem, kdo adekvátně obhájí svůj nárok. Tudíž když národ mlčí, nemůže být vyslyšena jeho poptávka a už vůbec, když se neaplikují referenda...!!! Oni nechtějí znát náš názor, protože mají svůj vlastní právě díky loby...!!! Ale kdo lobuje za národ...??? Znáte někoho...??? Kromě Tomia jsem zatím nikoho nepotkal...
Sedí tam nepřeberné množství různě vzdělaných lidí, ovšem očividně jen minimum z nich má adekvátní vzdělání (praxi) pro svou funkci a tak jim nezbývá, než se obklopit stádem poradců, právníků a PR agentur, aby vůbec věděli, co říkat, dělat a jak se rozhodovat (působit na voliče). Tím pádem nám nevládnou politici, ale poradci, právníci různého zrna a PR agentury a takový politik je ve finále již pouze dobře zaplacený bílý kůň (ksicht na obrazovce), kterému je vlastně jedno, na čí poptávku vytváří legislativní normy, protože "malá domů"...
To jsme chtěli...??? Obávám se, že nikoliv...!!! Moc jsme jim věřili a to byla ta fatální chyba. V tomto úhlu pohledu se díky všeobecnému referendu můžeme, jako národ, stát vlastně takovými poradci a klidně bez PR agentur... Vycházím z téze, proč chodit pro podkovu ke kováříčkovi, když můžu jít přímo za kovářem... Když si vláda bere do úst Demokracii, pak tedy nechápu, že je necháme dělat si co chtějí o nás bez nás...
To je naprosto šílené ve spojení s tím, že zrovna tito lidé se domnívají, že občan nebude umět zodpovědně hlasovat v referendu. Vytáhnou specifické extrémy, jako např. Pandury a tím shodí národ, protože kdo z nás seděl za kniplem takového křápu, aby mohl hodnotit, že...???
Kdo ví lépe, než občan, v čem tady chce žít...??? Poradci, právníci a PR agentury...??? To není vůle politika pod tlakem loby, že to chce tak či onak, ale vůle lidu, v čem chce žít. To jsme tedy nemuseli v roce 89 cinkat klíčema a nechat dějiny běžet dál...!!! (opomenu, že převrat byla konstrukce západu za servilní asistence bývalé STB = můj názor)
Děje se zde pouhá diktatura zabalená do "hubu medem mazajících rétorik", je to pravý opak principu logiky existence státu v Demokracii a popírá se princip, proč lidé vlastně platí daně v tomto systému s očekávaným dopadem na vyhovující existenční parametry.
Každý, kdo investuje své prostředky (daně), očekává výnos a ne naopak. V tomto ohledu minimálně v podobě dobře odvedené práce vlády ve prospěch národa. Když to vidíme v tomto světle, tak jsme všichni vlastně prodělali a ty všechny prachy sypeme rovnou do kanálu. Bylo by zajímavé sledovat, kolik daní by se dostalo do jednotlivých rozpočtů, kdyby lidé sami rozhodovali nad tím, jestli si je ta či ona státní správa zaslouží pro své investice do svého chodu, či nikoliv. Nemyslím otázku jestli výběr daně ano nebo ne, ale kam ty daně půjdou a na co. Zatím to za nás dělá roboticky a plošně jejich konstrukce systému na základě někým vylobovaných parametrů a když mají málo, tak nás plošně zadluží nebo si pohrají s kurzem Koruny, peníze si vytisknou a pak zapláčou majitelé státních dluhopisů na svých výnosech. Nic jim není svaté... Chápu, že pod takovým tlakem mnoho z nich chlastá i přes den, když mají hlasovat v PS...
Samozřejmě je pochopitelné, že bez daní to v současné době zatím fungovat nemůže, ale nyní je to už čistě forma násilného vykořisťování příjmových skupin státem naprosto účelovými účetními operacemi, aby si následně tyto prostředky, suma sumárum, přerozdělili k obrazu svému a ne dle logiky, že má sloužit poptávce lidu. Dělají z nás rukojmí a když mají málo, tak přitlačí na pilu, dokud lidé drží hubu a krok...
Politikům rozumím, že nechtějí dopustit, aby jim po tom skoro čtvrt století do toho někdo kecal. Přece jen už tam, slovy nejmenovaného bývalého ministra, mají zaběhnuté nějaké pořádky a zvyklosti, třeba přeběhlíky a trafiky apod... Když se zamyslím nad hloubkou toho všeho, referendum máme zakořeněno v ústavě už skoro od převratu, ale zatím nebylo nijak zásadně aplikováno, dokonce jsou názory, které hovoří o tom, že vlastně klíčové parametry ani nikdy nebyly lidem nabídnuty pro hlasování v referendu. Jasně, národ mlčí, oni dělají, že nic. Národ to prostě nepochopil. Ale nazrál čas, lidé se toho chytli a najednou je problém a mají potřebu selektivně definovat hranice Demokracie, které nám dovolí referendem prohlasovat...??? Jistě se nabízí otázka odbornosti nad konkrétními tématy. Nikdo neví všechno, a tak žijeme v iluzi, že v úzce odborných parametrech by měli rozhodovat fundované osobnosti. Až je ve vládě uvidím, budu ochotný o tom diskutovat...!!!

Nezkušené dítě, když se nějak rozhoduje, tak se ne vždy rozhodne správně (nedostatek zkušeností, moudrosti), což je logické. Jak se ale z dítěte stane dospělý a uvědomělý občan...???
Tento národ byl dlouhé generace odpojen od možnosti se zásadně zapojit průběžně do konstrukce státu (věcí veřejných), tudíž chápu, že jej mnozí nevnímají, jako připravený na tak rozsáhlou volnost ve vyjadřování se ke klíčovým parametrům s ohledem na všeobecné referendum bez vyjímek. Když ale dítěti příliš dlouho a neústupně bráníte si svůj život posr*t naprosto svým vlastním originálním způsobem a poučit se z toho, dříve nebo později se urve z řetězu a stejně si to začne dělat podle sebe, až dosáhne určitého věku... Jak dlouho nás budou chránit před pravdou...??? Do té doby, než vytáhneme vidle a půjdeme jim vysvětlit, že ta jejich odbornost vede k tomu, že nemáme už skoro na jídlo, přesto poctivě makáme a žijeme v úctě k ústavě a platíme daně...??? Co děláme teda špatně...???
Učinit chybu i za cenu, že to někdy dost bolí, je výsostné právo pojmu svoboda a s tím i úzce spjat pojem zodpovědnosti, která z toho následně plyne. Zde stačí dohled nejvyšší soudní moci, aby nedošlo k fatálním přešlapům s ohledem na dlouhodobé smlouvy a mezinárodní úmluvy, či porušení základní listiny práv a svobod, ale v současné době je výsledkem pouhá diktatura moci v rukou byznysu. Opomenu fakt, že všechno už jede po generace naprosto mimo naše schopnosti vnímat zákulisní kšefty "nějakých" lidí, kteří mají své soukromé zájmy a naprosto ignorují nějaké zákony nebo smlouvy. My jsme totiž postaveni před hotovou věc a nyní si s tím musíme prostě poradit a ne dál mlčet...

Všeobecně uznáváme věk 18-ti let za práh, kde se člověk, jako jednotlivec, uznává společností jako dospělý, se všemi právy a povinnostmi bez vyjímek (neznalost zákona neomlouvá), ale na straně druhé z nás stávající systém dělá nedospělé dítě, které nemá právo se vyjadřovat k vlastnímu existenčnímu prostoru. Nicméně právě proto se chyby dělají, aby se z toho vyvodil adekvátní závěr pro budoucí rozhodování a předchozí vlády nám to pěkně demonstrovaly v praxi... My se vždy a za všech okolností musíme umoudřit, ale oni...??? Nemají potřebu, mají imunitu, tudíž sice lze vyvodit to, že dělají chyby, ale zodpovědnost nenesou. Ideální job asi jako předpovídat počasí a v případě chyby se vymluvit na přírodu...

Oni mají hlavně strach z nezávislých občanských sdružení a iniciativ, které mají v mnohém daleko hlubší vhled do reality, vazby na fundované osoby, než řadový občan, aby právě díky plošnému referendu rozjeli doslova poklidnou revoluci bez násilí a tím těm diktátorům vzali naprosto vítr z plachet, protože by začali na národ informačně tlačit a mobilizovat občany k akci proti zatuchlému a zaběhnutému podvodu na lidech a následné tlaky na vládu pomocí již zmíněných referend za podpory plošné masy při hlasování... Spíš než dohnat lidi do ulic demonstrovat, je snažší jim nabídnout hlasování v referendu. Toho se bojí jako čert kříže. Ve všem vždy existují rizika a tím pádem i v tomto ohledu a nelze popřít, že neexistuje garance, že právě některá iniciativa bude právě prodlouženou rukou již zaběhnutých loby a stejně tak neexistuje garance, že ve vládě nebudou sedět zástupci zájmových skupin, kterým je národ na háku...
Základ je komunikace a výměna informací a tu TV, zejména ta veřejnoprávní, neplní ani náhodou... Už jenom otázka exekucí a jejich extrém, začala odkrývat až Nova a ČT ještě i nyní spinká na vavřínech garantovaných koncesionářskými poplatky a těch témat je ve finále celá řada...

Je zde zkrátka skupina lidí, kteří doslova zuby drápky brání tomu, aby se národ vyjadřoval i jinak, než jen volil nějaká menší zla jednou za čas u voleb, která jsou uznána někým, kdo se tváří jako státník, ale ve finále je to jen jeho živná půda pro jeho osobní blaho. Nepřipomíná vám to bývalý režim...???
Celé se to už zvrhlo někam, kde to nikdy nemělo být. Národ si za to může sám tím, že se na odpor proti této absurditě nepostavil už dávno (zejména před první vlnou privatizace), ovšem jak mohl, když byl krmen líbivými rétorikami v médiích kde jakým účelovým pravdoláskařským balastem, jen hlavně ať nám národ nekecá do rozpočtu a chutích po hodnotách vybudovaných předchozími generacemi...
Jde jen o prachy a ne o lidi víc než kdy v minulosti. Je na čase tu evoluci vědomí postoupit o pořádný skok dál i s vědomím rizik, která to přináší. Tady už se dávno nedělá politika v zájmu Demokracie a spravedlnosti, ale chladnokrevný byznys v zájmu kapitálu a to už od převratu naprosto bez ohledu na spravedlnost a už vůbec na pojem Demokracie. Tak, jako tady nikdy nebyl Komunismus, tak ani dnes zde není Demokracie. Jsou to jen pojmy, účelově okleštěné o pointu, aby se nedej Bože naplnil jejich princip...

Diskuze, jestli referendum najednou a plošně v plné palbě bez omezení nebo po troškách, je již dávno mimo mísu. Tato diskuze měla být těsně po převratu, ovšem k ní v podstatě účelově pro jistotu ani nedošlo. Nyní je pozdě, je třeba radikální řez tupou kudlou, jinak tady brzo nebudeme mít co žrát a že to bude bolet, o tom není pochyb. Ovšem koho to bude bolet...???
Jak dlouho vydržíte bez kvalitní stravy a pitné vody, nehledě na střechu nad hlavou...??? Až ta "dělnická třída" pochcípá hlady nebo spáchá sebevraždy z marnosti bytí a všeobecné frustrace z tohoto neživota tady v tom kocourkově, či se odstěhuje někam jinam za svým "americkým snem", jako mnozí hned po převratu, když viděli, kam to s tou celou pravdoláskařskou doménou spěje, kdo vám upeče ten chleba nebo smontuje nové auto...??? Dovezete si ho ze zahraničí včetně pracovní síly...??? No to je právě ta logika, která je zde praktikována ve velkém. Trpíte pravidelně den co den depresemi, že vám týden před výplatou chybí 100 korun na chleba, při tom poctivě dřete pro blaho svého zaměstnavatele...??? Co je to za spravedlnost...??? Kdo má právo komu nastavovat existenční podmínky jen na základě ekonomické chladnokrevné kalkulace úzké skupiny zájmů a při tom popřít vše lidské, co dělá člověka člověkem (lidské důstojnosti) a proč ty prachy vlastně vyděláváme...???

Když se mě zeptáte, jestli je z mého pohledu tento národ plně připraven převzít z ničeho nic tak širokou zodpovědnost, tak vám na rovinu řeknu, že si nejsem úplně jistý. Čím jsem si ale naprosto jistý je, že ti samozvaní páni to rozhodně nedělají dobře a spoustu přešlapů by národ nedovolil, i když se jeví jako neschopný takovou zodpovědnost správně uchopit...

Celé toto téma ale není o tom, jestli je národ schopen nebo ne, ale jaký je princip svobody a Demokracie a to je zde pošlapáno až do krajnosti od počátku. Není zde potřeba desítek referend ročně, ale jen pár klíčových, které zastaví to nekonečné rozkrádání a nechutné bobtnání peněz díky zadlužovaní a vykořisťování domácností a tím i klesající hodnoty každé Korunky, se kterou pak naběhneme do krámu pro chleba...
Lidé nadávají v hospodě na politiky, co jim také zbývá, když nemají ani příležitost tu svou osobní svobodu vymáhat přímo a když už teda demonstrují, jsou potlačeni policejní složkou a jako bonus stejně nejsou vyslyšeni. Dokonce to někdy působí tak, že policisté jsou nějaká samostatná třída, která díky tomu bude mít levnější chleba, než mají všichni ostatní. To, že zde existují soudy a právní systém, ještě ne nezbytně znamená, že to umožní občanovi vymáhat spravedlnost, protože je nakonec postaven před konkrétní znění zákonů, které byly někým sepsány a schváleny o nás bez nás a navíc bez ohledu na pojem spravedlnost vázanou na morální kodex a základní listinu práv a svobod. O délce trvání takových procesů ani nemluvě.
Na národ malý dvůr a velký bič, na vládu jen pohádkové království a imunita. Typický postoj diktátora...!!! Už jen fakt, že se skrývají za imunitu a zbavují se tím zodpovědnosti, kterou ekonomickým kalkulem přenášejí na občany, vypovídá o tom, jací jsou to zbabělci, když nám zároveň tu svobodu rozhodování usurpují pro sebe a že si jsou tím pádem sakra dobře vědomi, že tam mnozí z nich nemají absolutně co dělat a jen se tím kryjí...!!!

A tak nakonec se zde neřeší princip, ale složitá filozofická otázka, kde je hranice svobody versus zodpovědnost a kdo má mít větší právo rozhodovat nad životy druhých. Očividně to, co nyní hýbá světem minimálně za posledních pár desetiletí, je nechutný podvod na masy a upírání jedincům v této mase žijících mít možnost alespoň se aktivně podílet, když už svou výslednou životní úrovní garantují chod celého tohoto kolosu. Politici nejsou součástí masy...??? Oni a jejich rodiny jsou něco mimo tuto masu...??? Pak jestli je to bráno takto, tak se nedivme, že jednají čistě ve svém zájmu...
Daně platit musíme, dodržovat jimi sestavené zákony musíme, ale podílet se na konstrukci a zodpovědnosti nesmíme...??? Absurdní až na strop...!!!

Jsem nepopsatelně vděčný za to, že Tomio tyto klíčové otázky otevřel národu, ať už je politik či rétor jaký chce. Buď můžeme řešit jeho polohu co se kvalit politika a vystupování týká a nebo se zamyslíme nad pointou jeho slov, co tím chtěl básník vlastně říci...
Kdo chce psa bíti, hůl si najde...
Obávám se, že brzy s těmi holemi uvidíme národ v ulicích, protože vládnoucí garnitura nevidí a neslyší, prostě nechce a účelově a s chladnokrevnou kalkulací popírá, co se děje v podhradí... To je Demokracie...???
To je začátek jejich konce a již dlouho na tom usilovně pracují. Ta současná sestava není v ničem jiná a už jasně ukazuje, že na nic spěchat rozhodně nebudou, dyť mají na to 4 roky. Snad jen agent Bureš tlačí na pilu na MF a vřele mu doporučuju osobní ochranku, protože jak se v té minulosti začne příliš rýpat, bude po jeho odstranění růst poptávka. To stejné platí o Tomiovi, už to začíná v lidech vřít a jak ti vládnoucí poskoci byznysu zavětří, že se tím národ příliš inspiruje, taky po něm půjdou, jako slípka po flusu. To, co mediální prostor předvedl doposud, podle mě ještě nic není, protože se spoléhají na tupost voliče, jak jsou již zvyklí. Jenže národ už není slepý nebo se při nejmenším poměrně rychle probouzí. Už dochází trpělivost, kterou s úspěchem vyžrali ti bastardi minimálně v minulé vládě. Když si to tady národ podělá díky referendům sám, alespoň se bude mít z čeho poučit a tím se právě pěstuje ta poloha zodpovědnosti a zkušenosti pro budoucí generace...!!!
Tím, že nemáme nárok do toho mluvit a jen pouze hltat to, co se k nám z vládních výšin donese, tím tu zodpovědnost národa nevypěstujeme nikdy a ani po troškách, na to už není čas a obávám se, že Kapitalismus, jako nástroj současné moci, nás všechny vycvičil už dost na to, abychom s tím zametli po svém.
Kdo jsou, že budou kalkulovat, do jaké míry jsme, či nejsme schopni (připraveni) a kdy už ano a v jaké míře...??? Návod na použití neexistuje, jen spekulace a domněnky. Jsem si jist, že za posledních 24 let se národ už poměrně do detailů přesvědčil, kudy cesta nevede a nepředpokládám, že by dovolil ještě hlubšímu propadu. To ovšem nehraje do not zaběhnutým vládním kšeftům o nás bez nás. Jak mohou o sobě ve vládě tvrdit, že jsou zodpovědnější než my, když drze zadlužují ještě nenarozené generace za cenu destrukce stávající životní úrovně...??? A na nás posílají exekutory kvůli každé korunce...??? Kde to jsme...??? Kdo je víc (ne)zodpovědný...??? Matka, která v nouzi podepíše dlužní úpis lichváři, aby nakrmila své dítě nebo vláda, která nastavuje takové existenční podmínky, že tuto matku k tomu dohnala...??? To je zásadní věc, kterou nikdo ve vládě nechce ani slyšet, protože logika věci je neoblomná a nedej bože, aby takto národ začal plošně uvažovat, protože v tu ránu ta jejich korýtka nebudou zdobena zlatem, ale budou jen z klíčových materiálů, které stačí k tomu, aby korýtko plnilo svou funkci, to je základní princip. Oni si z toho časem udělali životní styl, svou existenční základnu, proto chápu, že referendum je pro ně slovo, u kterého jim běhá mráz po zádech a málem propadají panice stejně, jako řadový občan, když se vyřkne slovo exekutor...

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Jiří Žák 2014-03-09 19:52
Škoda jen, že autoři nejsou limitováni jako komentující.Dob rý článek musí VYVOLAT a UDRŽET pozornost.(viz psychologie osobnosti, pozornost jako zaměřenost vědomí na určitý podnět, objekt...). Řadu lidí odradí jeho délka.Tento článek je zajímavý ale nečtivý. Opakuje spoustu faktů, které už známe. V závěru vůbec neřeší odpověď na titul!
Takže za sebe: "Referendum ano.Ale ne plošně!"

Facebook komentáře