Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Japonci se obávají dárců krve, kteří dostali injekci CO-19

Podle nedávné studie z Japonska by příjem krevní transfuze od osob očkovaných proti COVID-19 mohl představovat zdravotní riziko pro neočkované příjemce, protože mezi očkovanými lidmi po celém světě jsou hlášeny četné nežádoucí účinky.

Přehledový preprint zveřejněný 15. března zkoumal, zda je příjem krve od osob očkovaných proti COVID-19 bezpečný, nebo představuje zdravotní riziko. Řada zemí uvádí, že použití mRNA vakcíny mělo za následek "postvakcinační trombózu a následné kardiovaskulární poškození, stejně jako širokou škálu onemocnění zahrnujících všechny orgány a systémy, včetně nervového systému," uvádí se v ní.

  • japonci-se-obavaji-darcu-krve-kteri-dostali-injekci-co-19

Opakované očkování může zvýšit zranitelnost lidí vůči COVID-19, uvedla. Pokud krev obsahuje bílkoviny hrotu, je nutné tyto bílkoviny před podáním odstranit, a taková technologie v současné době není k dispozici, napsali autoři.

Oproti dřívějším očekáváním bylo zjištěno, že geny a proteiny z genetických vakcín přetrvávají v krvi příjemců vakcín po "delší dobu".

Kromě toho "jsou nyní celosvětově hlášeny různé nežádoucí účinky vyplývající z genetických vakcín". Patří sem široká škála onemocnění souvisejících s krví a cévami.

Některé studie uvádějí, že spike protein v mRNA vakcínách je neurotoxický a je schopen procházet hematoencefalickou bariérou, uvádí se v přehledu. "Není tedy již pochyb o tom, že protein spike používaný jako antigen v genetických vakcínách je sám o sobě toxický."

Navíc lidé, kteří podstoupili několik injekcí mRNA vakcín, mohou být několikrát vystaveni stejnému antigenu v malém časovém rozmezí, což může vést k tomu, že se jim "vtiskne preferenční imunitní odpověď na tento antigen".

To má za následek, že příjemci vakcíny COVID-19 jsou "náchylnější k nákaze COVID-19".

Vzhledem k těmto obavám by si zdravotníci měli být vědomi "různých rizik spojených s transfuzí krve s použitím krevních produktů získaných od osob, které dlouhodobě trpěly COVID, a od příjemců genetických vakcín, včetně těch, kteří obdrželi mRNA vakcíny".

Vliv těchto genetických vakcín na krevní produkty, stejně jako skutečné škody jimi způsobené, nejsou v současné době známy, napsali autoři.

"Abychom se vyhnuli těmto rizikům a zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace krve a s tím souvisejícím komplikacím, důrazně žádáme, aby byla očkovací kampaň s použitím genetických vakcín pozastavena a aby bylo co nejdříve provedeno posouzení škodlivosti a přínosů."

Opakované očkování genetickými vakcínami může také způsobit "změny v imunitních funkcích" příjemců. To zvyšuje riziko závažných onemocnění způsobených oportunními infekcemi nebo patogenními viry, které by při normálním stavu imunitního systému nebyly problémem, uvádí se v přehledu.

"Z hlediska tradičního omezování infekčních onemocnění je proto nutná větší opatrnost při odběru krve od příjemců genetických vakcín a následném nakládání s krevními produkty, stejně jako při transplantaci pevných orgánů a dokonce i při chirurgických zákrocích, aby se zabránilo riziku náhodné infekce přenášené krví," uvádí se v něm.

Přehled financovali členové Japonské společnosti pro komplikace spojené s očkováním a Dobrovolnické lékařské asociace. Autoři neuvedli žádný střet zájmů.

Nebezpečí při krevních transfuzích

Přehled poukázal na to, že organizace neshromažďují údaje o genetickém očkovacím statusu dárců krve, přestože použití takové krve může pro pacienty představovat riziko. Autoři proto doporučili, aby v případě, že jsou krevní produkty získávány od takových osob, "bylo nutné potvrdit přítomnost nebo nepřítomnost bílkoviny hrotu nebo modifikované mRNA, stejně jako při jiných testech na patogeny".

"Pokud se zjistí, že krevní produkt obsahuje protein spike nebo modifikovaný gen odvozený od genetické vakcíny, je nezbytné je odstranit," uvedli. "V současné době však neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak to provést."

Vzhledem k tomu, že "neexistuje způsob, jak spolehlivě odstranit patogenní protein nebo mRNA z krve, navrhujeme, aby byly všechny takové krevní produkty vyřazeny, dokud nebude nalezeno definitivní řešení."

Autoři upozornili, že ještě v loňském roce byly hlášeny případy encefalitidy u lidí, kteří dostali krev od příjemců vakcíny proti horečce dengue. To naznačuje, že současný systém sledování a nakládání s krevními produkty "není adekvátní".

Vzhledem k tomu, že genetické vakcíny byly zavedeny v celosvětovém měřítku pro masovou populaci, "očekává se, že situace již bude komplikovaná" ve srovnání s předchozími drogovými katastrofami.

Proto je "naléhavě zapotřebí" legislativa a mezinárodní smlouvy týkající se nakládání s krevními produkty, napsali autoři.

Otázka transfuze krve od příjemců vakcíny COVID-19 je velmi kontroverzní. V roce 2022 rozhodl soud na Novém Zélandu v neprospěch rodičů nemocného malého syna poté, co odmítli transfuzi krve od očkovaných osob.

Rodiče požádali zdravotnický systém, aby umožnil transfuzi krve od neočkovaných osob, přičemž dárci již byli připraveni přispět. Soud svým rozhodnutím zbavil rodiče lékařské péče o jejich syna.

V Kanadě lékaři rovněž zaznamenali trend odporu lidí k očkovaným krevním transfuzím. Dr. Dave Sidhu, vedoucí lékař pro transfuzní a transplantační lékařství v jižní Albertě, v rozhovoru pro CBC v roce 2022 uvedl, že rodiče nemocných dětí požadují neočkovanou krev.

"V této fázi se s tím setkáváme zhruba jednou až dvakrát měsíčně. A obáváme se samozřejmě, že těchto žádostí může přibývat," řekl tehdy.

Ve Wyomingu poslankyně Sarah Penn (R-Wyo.) sponzorovala návrh zákona, který nařizuje, aby krev darovaná lidmi, kteří se nechali očkovat proti COVID-19, byla označena. To umožní příjemcům, kteří si nepřejí takovou krev přijmout, aby je odmítli.

V rozhovoru pro deník Cowboy State Daily paní Penn uvedla: "Z různých důvodů se mnoho lidí cíleně snažilo, aby se mRNA terapie nedostala do jejich těl, dokonce do té míry, že někteří z nich přišli o živobytí ... Jejich obavy jsou oprávněné."

Překlad CFP!

Zdroj: https://www.tigerdroppings.com/rant/politics/japanese-concerned-about-jabbed-blood-donors/112741688/

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře