Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Skutočné informácie o COVID-19

Uvádzam tu fakty o Covid-19 s plnými odkazmi na ich zdroje, ktoré poskytujú odborníci v tejto oblasti, na pomoc  čitateľom, aby mohli realisticky zhodnotiť riziká.

  • skutocne-informacie-o-covid-19

 

„Jediný spôsob, ako bojovať proti nemoci, je úprimnosť.“ Albert Camus, Mor (1947)

Pod týmto prehľadom nájdete najnovšie kompletne citované informácie o lekárskom a politickom vývoji.

Prehľad

1. Podľa údajov z najviac skúmaných krajín a regiónov je úmrtnosť na Covid19 v priemere asi 0,2% (1) čo je v rozsahu závažnej chrípky a asi dvadsaťkrát nižšia, ako pôvodne predpokladala WHO.(2)

2. Dokonca aj v globálnych „aktívnych bodoch“ je riziko úmrtia pre bežnú populáciu školského a produktívneho veku zvyčajne v rozsahu každodennej jazdy autom do práce(3). Riziko bolo spočiatku nadhodnotené, pretože veľa ľudí s iba miernymi alebo žiadnymi príznakmi sa nezohľadnilo.

3. Až 80% všetkých osôb pozitívnych na test zostáva bez príznakov(4). Dokonca aj medzi 70-79 ročnými zostáva okolo 60% bez príznakov(5). Viac ako 95% všetkých osôb vykazuje nanajvýš mierne príznaky.

4. Až tretina všetkých osôb už má určitú vlastnú imunitu(6) voči Covid19 kvôli kontaktu s predchádzajúcimi koronavírusmi (t.j. bežné vírusy z nachladenia).

5. Medián alebo priemerný vek zomretých vo väčšine krajín (vrátane Talianska)(7) je viac ako 80 rokov a iba asi 1%(8) zomretých nemali žiadne vážne podmienky. Vek a rizikový profil úmrtí teda v podstate zodpovedajú bežnej úmrtnosti.

6. Vo väčšine západných krajín sa 50 až 70% všetkých ďalších úmrtí vyskytlo v opatrovateľských domovoch, ktoré nemajú prospech zo všeobecného zablokovania. Navyše v mnohých prípadoch nie je jasné(9), či títo ľudia skutočne zomreli na Covid19 alebo na extrémny stres, strach a osamelosť.

7. Až 50% všetkých ďalších úmrtí možno nespôsobil Covid19 (10), ale účinky blokovania, paniky a strachu (11). Napríklad liečba srdcových infarktov a mozgových príhod sa znížila až o 60%, pretože mnoho pacientov sa už neodvážilo ísť do nemocnice.

8. Dokonca ani pri tzv. „Úmrtiach na Covid19“  nie je často jasné (12) či zomreli na koronavírus alebo s koronavírusom (t.j. na základné choroby) alebo či boli započítané ako „predpokladané prípady a neboli vôbec testované.  Oficiálne údaje však zvyčajne toto rozlíšenie neodrážajú (13).

9. Mnoho mediálnych správ o mladých a zdravých ľuďoch, ktorí zomreli na Covid19, sa ukázalo byť nepravdivých: veľa z týchto mladých ľudí buď nezomreli na Covid19, už boli vážne chorí  (14) (napr. na nediagnostikovanú leukémiu) alebo boli v skutočnosti vo veku 109 a nie 9 rokov (15).

10. Normálna celková úmrtnosť za deň je asi 8 000 ľudí v USA , asi 2600 v Nemecku a asi 1800 v Taliansku. Úmrtnosť na chrípku za sezónu je až 80 000 v USA a až 25 000 v Nemecku a Taliansku. V niekoľkých krajinách zostali počty úmrtí na Covid19 pod silnými chrípkovými sezónam(16).

11.Regionálne zvýšenie úmrtnosti môže byť ovplyvnené ďalšími rizikovými faktormi, ako sú vysoká úroveň znečistenia ovzdušia (17) a mikrobiálna kontaminácia (18), ako aj kolaps v starostlivosti o starších a chorých v dôsledku infekcií (19), hromadnej paniky a blokovania. Osobitné predpisy za zaobchádzanie so zosnulými a niekedy viedli k ďalším prekážkam v pohrebných alebo kremačných službách.

12. V krajinách ako Taliansko a Španielsko a do istej miery Spojené kráľovstvo a USA nie je preťaženie nemocníc v dôsledku silných chrípkových vĺn neobvyklé (20). Navyše do karantény bolo umiestnených až 15% lekárov a zdravotníckych pracovníkov (21), aj keď sa u nich nevyskytli žiadne príznaky.

13. Často zobrazené exponenciálne krivky „korónových prípadov“ sú zavádzajúce (22), pretože počet testov exponenciálne vzrástol. Vo väčšine krajín pomer pozitívnych testov k celkovému počtu testov (t.j. pozitívny pomer) zostal konštantný na úrovni 5% až 25% alebo sa zvýšil iba mierne. V mnohých krajinách bol vrchol rozpätia dosiahnutý už dávno pred zablokovaním (23).

14. Krajiny bez zákazu vychádzania a zákazu kontaktu, ako napríklad Japonsko, Južná Kórea alebo Švédsko, nezažili negatívnejší priebeh udalostí ako iné krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dokonca ocenila Švédsko (24), že teraz profituje z vyššej imunity v porovnaní so zablokovanými krajinami.

15. Strach z nedostatku ventilátorov bol neopodstatnený (25). Podľa odborníkov na pľúca je invazívna ventilácia (intubácia) pacientov s Covid19, dôvod ktorej je čiastočne spôsobený strachom z rozšírenia vírusu, v skutočnosti často kontraproduktívna (26) a poškodzuje pľúca.

16. Na rozdiel od pôvodných predpokladov rôzne štúdie ukázali, že neexistuje dôkaz (27) o tom, že by sa vírus šíril v aerosóloch (t.j. časticiach vznášajúcich sa vo vzduchu) alebo prostredníctvom dotyku (28) (napríklad na kľučkách dverí, smartfónoch alebo v kaderníctvach).

17. Neexistujú ani vedecké dôkazy(29) o účinnosti tvárových masiek zdravých osôb alebo osôb bez príznakov. Naopak, odborníci varujú, že takéto masky narúšajú normálne dýchanie a môžu sa stať „nosičmi baktérií“ (30). Vedúci lekári ich nazývali „mediálnym humbukom“ a „smiešnymi“ (31).

18. Mnoho kliník v Európe a USA zostalo počas vrcholu Covid19 silne nevyužitých (32) alebo takmer prázdnych ,v niektorých prípadoch museli poslať zamestnancov domov (33). Bolo zrušených množstvo operácií (34)a terapií, vrátane transplantácií orgánov a skríningu rakoviny.

19.Bolo zachytených niekoľko médií, ktoré sa pokúšali dramatizovať situáciu v nemocniciach (35), niekedy dokonca aj s manipulatívnymi obrázkami a videami. Neprofesionálne spravodajstvo(36) v mnohých médiách vo všeobecnosti maximalizovalo strach a paniku v populácii.

20.Súpravy na testovanie vírusov používané v medzinárodnom meradle sú náchylné na chyby (37) a môžu viesť k falošne pozitívnym a falošne negatívnym výsledkom. Navyše oficiálny vírusový test nebol klinicky overený(38) z dôvodu časového tlaku a niekedy môže reagovať na iné koronavírusy.

21.Početní medzinárodne uznávaní odborníci(39) v oblasti virológie, imunológie a epidemiológie považujú prijaté opatrenia za kontraproduktívne a odporúčajú rýchlu prirodzenú imunizáciu(40) bežnej populácie a ochranu rizikových skupín. Riziká pre deti sú takmer nulové(41) a uzatváranie škôl nebolo z lekárskeho hľadiska nikdy zaručené.

22.Niekoľko lekárskych odborníkov opísalo vakcíny proti koronavírusom ako nepotrebné (42) alebo dokonca nebezpečné(43). Napríklad vakcína proti tzv. prasacej chrípke z roku 2009 skutočne viedla k mnohým vážnym neurologickým poškodeniam(44) a miliónovým súdnym sporom.

23.Počet ľudí, ktorí trpia nezamestnanosťou, psychickými problémami(45) a domácim násilím v dôsledku týchto opatrení, sa celosvetovo prudko zvýšil. Niektorí odborníci sa domnievajú, že tieto opatrenia si môžu vyžadovať viac životov ako samotný vírus(46). Podľa OSN môžu milióny ľudí na celom svete upadnúť do absolútnej chudoby a hladu(47)

24.Informátor NSA Edward Snowden varoval, že „korónová kríza“ sa použije na masívne a trvalé rozširovanie globálneho dohľadu(48). Renomovaný virológ Pablo Goldschmidt(49) hovoril o „globálnom mediálnom terore“ a „totalitných opatreniach“. Popredný britský profesor virológie John Oxford hovoril o „mediálnej epidémii“(50).

25.Viac ako 500 vedcov varovalo pred „neslýchaným dohľadom nad spoločnosťou“(51) prostredníctvom problematických aplikácií na „sledovanie kontaktov“. V niektorých krajinách sa takéto „sledovanie kontaktov“ už vykonáva priamo prostredníctvom tajnej služby(52). Vo viacerých častiach sveta je už obyvateľstvo monitorované bezpilotnými lietadlami(53) a čelí vážnemu zásahu polície.

Zatiaľ toľko .

(1)https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit

(2)https://www.businessinsider.com/coronavirus-death-rate-by-age-countries-2020-3

(3) článok vymazaný !!!

(4)https://www.bmj.com/content/369/bmj.m13757

(5) https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e/9407-covid-dp-fe-01.html

(6)https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20061440v1

(7)https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia

(8)https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died-from-virus-had-other-illness-italy-says

(9)https://www.hsj.co.uk/commissioning/thousands-of-extra-deaths-outside-hospital-not-attributed-to-covid-19/7027459.article

(10)https://www.thetimes.co.uk/edition/news/coronavirus-record-weekly-death-toll-as-fearful-patients-avoid-hospitals-bm73s2tw3

(11)https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/two-new-waves-deaths-break-nhs-new-analysis-warns/

(12)https://spectator.us/understand-report-figures-covid-deaths/

(13)https://www.hsj.co.uk/coronavirus/systematic-reviews-to-discover-true-cause-of-outbreak-deaths/7027491.article

(14)https://www.dailymail.co.uk/news/article-8193487/Coroner-refuses-rule-COVID-19-cause-death-six-week-old-Connecticut-baby.html

(15)https://www.tagesanzeiger.ch/bund-muss-in-seiner-todesfallstatistik-fehler-korrigieren-584308129723

(16)https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

(17)https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study?utm_medium

(18)https://www.ansa.it/english/news/science_tecnology/2019/11/19/italy-top-in-eu-in-antibiotic-resistance_369e0123-0107-445e-8c17-f11932c9d27c.html

(19)https://swprs.org/covid-19-a-report-from-italy/

(20)https://off-guardian.org/2020/04/02/coronavirus-fact-check-1-flu-doesnt-overwhelm-our-hospitals/

(21)https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-morgue-idUSKBN21B1PP

(22)https://fivethirtyeight.com/features/coronavirus-case-counts-are-meaningless/

(23)https://www.youtube.com/watch?v=lGC5sGdz4kg– odstránené !!!

(24)https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-as-model-for-resisting-coronavirus-lockdown/

(25)https://apnews.com/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d

(26)https://www.medscape.com/viewarticle/928156

(27)https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

(28)https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/02/no-proof-coronavirus-can-spread-shopping-says-leading-german/

(29)https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhype-oder-unverzichtbar/

(30)https://de.sputniknews.com/interviews/20200425326953541-corona-gefahr-virologe/

(31)https://www.aerztezeitung.de/Politik/Montgomery-haelt-Maskenpflicht-fuer-falsch-408844.html

(32)https://www.hsj.co.uk/acute-care/nhs-hospitals-have-four-times-more-empty-beds-than-normal/7027392.article

(33)https://eu.usatoday.com/story/news/health/2020/04/02/coronavirus-pandemic-jobs-us-health-care-workers-furloughed-laid-off/5102320002/

(34)https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Stanford-hospital-system-to-cut-pay-20-furlough-15227591.php

(35)https://nypost.com/2020/04/01/cbs-admits-to-using-footage-from-italy-in-report-about-nyc/

(36)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13222

(37)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32219885

(38)https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI

(39)https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/

(40)https://off-guardian.org/2020/04/17/8-more-experts-questioning-the-coronavirus-panic/

(41)https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30095-X/fulltext

(42)https://www.youtube.com/watch?v=k0Q4naYOYDw

(43)https://www.nature.com/articles/d41586-020-00751-9

(44)https://www.ibtimes.co.uk/brain-damaged-uk-victims-swine-flu-vaccine-get-60-million-compensation-1438572

(45)https://eu.indystar.com/story/news/health/2020/04/03/coronavirus-indiana-how-get-help-mental-health-addiction/5104357002/

(46)https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-pandemic-social-distancing.html

(47)https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/21/coronavirus-pandemic-will-cause-famine-of-biblical-proportions

(48)https://www.youtube.com/watch?v=-pcQFTzck_c

(49)https://www.rubikon.news/artikel/der-corona-totalitarismus

(50)https://novuscomms.com/2020/03/31/a-view-from-the-hvivo-open-orphan-orph-laboratory-professor-john-oxford/

(51)https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-statement/

(52)https://www.jewishpress.com/news/the-courts/state-to-high-court-even-more-shin-bet-involvement-in-fighting-the-coronavirus/2020/04/14/

(53)https://off-guardian.org/2020/04/25/50-headlines-darker-more-of-the-new-normal/

zdroj: https://staroslovan.blog.pravda.sk/2020/05/14/skutocne-informacie-o-covid-19/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře