Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nové paradigma je zde...

Dobrý den všem čtenářům zde na CFP. Opět a po dlouhé době jsem se rozhodl napsat článek. A co mne k tomuto kroku vede?

Kdysi dávno jsem psal, že systém končí. A s tím, jak končí, kolem sebe kope a zvrací na vše, co má nějakou hodnotu. Lidský život, svoboda slova a třeba i vlastní názor založený na zkušenostech. To vše je zde a mnoho z těch, co jsou dnes - už jen malou chvíli u moci, si myslí, že to jsou oni, kdo nám budou diktovat, jak se my budeme chovat, jak nás budou informovat a diktovat nám, co máme dělat a komu věřit. Jenže tomu je již konec.

  • nove-paradigma-je-zde

Mnozí z vás si nyní řeknou, že je to kravina. Hloupost. Že systém co je, bude a přežije. Ale já vám nyní povídám, že vše už jinak. Svět se změnil. Systém ztrácí vládu a kontrolu. My lidé začínáme brát své životy do svých rukou. Začínáme se sjednocovat a máme chuť změnit svět. A už jen ta chuť je něco výjimečného a zároveň ohromujícího. S našim chtěním se zvedá i něco, co bylo ukryto a systému vyhovovalo, když to zadupal do země a znemožnil to použít. A čeho se systém bál?

Jednoduše.

Bál se kolektivního vědomí. Vzedmutí se kolektivního odporu proti zvůli několika málo jedinců co parazitovali, díky elitami odsouhlasenému neustálému ekonomickému růstu = STÁLE ROSTOU-CÍMU DLUHU, na obyčejných lidech, co měli jejich jimi vytvořený dluh = ZÁVAZEK, splácet.

Neustálý ekonomický růst bylo vazalské břemeno úmyslně vytvořené ve prospěch malé skupina na úkor té obecné, ekonomickým růstem=DLUHEM, zadupané do země. Dluh je závazek a je nutné jej „splácet“. A pro jeho splácení pak systémoví otroci mají málo anebo žádný čas na sebe. Na vzdělá-vání a učení se věcem, co by vedli k jejich osvobození a Duchovnímu růstu.

Dluh nám všem svazuje nohy i ruce. A když bych to nyní měl tak nějak „parafrázovat“, potom... Jak můžeme kdokoliv z nás plavat, máme-li svázané ruce i nohy? Anebo lépe řečeno, svázané nohy a na nich balvan. Protože systém potřebuje otroky aby sám přežil. A se svázanýma a balvanem (dluhem) zatíženýma nohama se dá plavat a přežít. Ale otázkou je, jak dlouho. Jak dlouho potrvá, než se ot-rok vyčerpá a klesne ke dnu...

Jsem rád za to, co se dnes děje. V Americe se lidé bouří. Zinscenované zatčení černocha vyvolalo pouliční boje. A zároveň problém pro deep state (DS). Lidé sami vzali do rukou svoje bezpečí. Ve městech, což Vám MSM (mediální sračkometi) neukážou, jsou lidé se střelnými zbraněmi na krku a hlídají si své město před lotry placenými DS, aby podnítili lidi k rabování a násilí.

Ano, lidé už pochopili, že vše je jen hra. DS ztrácí půdu pod nohama a snaží se kolem sebe kopat. Stejně jako Hitler přivedl své Německo na pokraj zkázy i oni se nás snaží stáhnout ke dnu a válce v ulicích. Ne-li válce globální.

DS stejně jako Hitler končí. I oni se drží stejně jako on hesla: „Po nás potopa.“

A na nás dnes je, zda jim to dovolíme.

Pokud si uvědomíme (vezmu-li v potaz jen ČR), že je nás asi tak pět miliónů (dospělí muži a ženy), co mohou a jen hrstka těch co mají v rukou pomyslnou moc, tak je jasné, jak tento spor dopadne. Kdo bude tvořit novou a úspěšnou budoucnost. Podle dnes již známého WG1WGA = Kam jde je-den, jdeme všichni.

Mnoho tisíc let jsme šli za našimi někdy i námi samotnými zvolenými vůdci, co nás vedli do pekel. Válek a despocie. Tyranie nejhrubšího zrna. A prozatím jim to vždy prošlo. Jenže dnes již ne.

Jsme na prahu, kdy WG1WGA je vnímáno jinak. Tak nějak od srdce a proto i lidsky.

Už ne války a násilí v ulicích, ale pořádek a řád. Protože, kde schází řád, tam je NEřád. A ten je dnes všude kolem nás. Sametovým převratem vykradená republika. Donucená lepmply k tomu, abychom byli krmelcem EU.

Je na čase zavzpomínat na naše předky. Na ty, co za naši republiku anebo království pokládali ži-voty, aby to mohlo vzkvétat a být. Jsme trnem v oku EU. Jsme trnem v oku západu. Jsme trnem v oku proto, že známe, umíme a jsme neuvěřitelně Duchovně vyspělým národem.

Jsme národem pod ochranou našich předků a pod ochranou Světla, kterého se západ bojí. Má z něj strach a proto se nám stále snaží předhazovat, jací jsme xenofobové, rasisti a jiní isti.

Právě pro naši Duchovní sílu z nás mají strach. Právě proto se nás snaží zašlapat do země dělat z nás odpad Evropy.

Ano, bojí se nás. Jsme národ Přemysla, Karla IV, Jana z Husi, Jana Amose Komenského, Vrchlic-kého, Jiráska, Boženy Němcové... Jsme národem rebelantů, co shazují zrádce z oken. Jsme národ, co se postavil s klidem celé Evropě a dokázal, že umí zatočit s cizáky, co se srdcem kalhotách utí-kali jen co zaslechli píseň Kdož su Boží bojovníci a národa jeho...

Jak jsem psal.

Jsme pod ochranou. Jsme Slované. Neuvěřitelně kulturní a Duchovně bohatý národ, který nikdy ne-potřeboval válčit a zotročovat jiná území a mít ze zotročení prospěch a zisk. Vždy jsme těžili z vlastní mysli a umu našich šikovných rukou. Vždy jsme těžili z toho, že víme, na čí straně je lež. A dnes to víme zase.

Lež je v rukou našich politiků, co svůj zájem nadřazují zájmu našeho národa. Politiků a MSM, co mlží a lžou o COVIDu, dění v USA, Rusku a jinde ve světě. Ano. Lež je nyní jejich labutí píseň. My to vidíme a vidíme i to, jak se nás obyčejné lidi snaží cenzurou na FB, YTB a jinde umlčet.

Jenže PRAVDA se umlčet nedá.

Systém tak, jak jsme jej znali končí. Je minulostí. Jeho přítomnost je pryč. Už nyní na něj můžeme vzpomínat jako na dobu temna, kterou jsme si museli jako civilizace projít, abychom pochopili, kde je naše místo ve Vesmíru a co je naší prioritou. Kam patří naše srdce a co je našim cílem.

Doba se láme. Jsme na začátku cesty z doby temna k něčemu úžasnému. Něčemu, co jsme sami ně-kde uvnitř nás už dlouhou dobu cítili, znali a chtěli. Klid a mír. A to nejen v rodině, ale i státu, kon-tinentu i planetě.

Tma končí stejně jako stálý ekonomický růst=PODVOD.

Najednou jsme zjistili, že nám stačí čistý vzduch, nebe bez letadel, klidná práce, živá rodina, střecha nad hlavou, čistá voda. Nyní už je zbytečné se bavit o lécích a obavách z očkování a 5G. To už je minulostí a nikdo z nás tyto podvodné jedy do nás MSM a politiky vtláčené nepotřebuje.

Naše potřeby jsou již jiné.

Čistý vzduch, přátelství, čisté energie. Vše bez otroctví dluhů a úroků.

Dnes jsme na prahu opravdu nového začátku. Staré končí a kope kolem sebe. Starý systém je jako raněné zvíře. Může ještě ublížit, ale již ne se vrátit.

A tak to je.

Všem, co dočetli tento můj článek až sem po tato poslední slova přeji, aby se Vám dařilo. Abyste se stali studnicí moudrosti, kterou již dávno jste a kterou ve Vás odcházející systém ubil a zašlapal.

Už nyní jste vítězové.

Jste dokonalé bytosti, co když budou chtít, mohou svým vědomím začít ve své mysli tvořit novou budoucnost a Duchovnost pro sebe i své děti.

Ze srdce Vám přeji, abyste se stali těmi, co budou tvořit novou už nyní přítomnou budoucnost. Bu-doucnost v prosperitě bez dluhů, válek a nemocí.

Jste neuvěřitelně šikovní a umní.

Jste - jsme - dokonalé bytosti. Stvořené pro tvořivý Život v míru a harmonii. Už tolik jsme toho po-znali a nyní můžete své poznání dávat dál. Svým dětem a dětem svých dětí.

Bez lsti, zrady, nenávisti a Sluncem v Duši, jak říkával Jan Zákopčaník - kdysi moderátor počasí na ČT1.

VS vr.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře