Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Zaměstnavatelé se testováním dopouští trestného jednání – přečinu Útisku

Hodnocení uživatelů:  / 18
NejhoršíNejlepší 

Zaměstnavatelům, odborovým organizacím

V Praze dne 7. 3. 2021

Vážení zaměstnavatelé a zástupci odborových organizací,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádná opatření, zejména vedená pod č.j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, přikazující povinné a plošné testování zaměstnanců a provést jejich vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Tato mimořádná opatření však mohou být v rozporu s platnými právními normami, a to zejména:

  • zamestnavatele-se-testovanim-dopousti-trestneho-jednani-precinu-utisku
  • zamestnavatele-se-testovanim-dopousti-trestneho-jednani-precinu-utisku
  • a) článkem 4 odst. 1) Listiny základních práv a svobod, kdy povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod,
  • b) Všeobecnou deklarací o bioetice a lidských právech z 19. října 2005, zejména článkem 3, 5 a 6,
  • c) § 28 odst. 1) a 3) zákona č. 372 / 2011 Sb. o zdravotních službách,
  • d) § 34 odst. 1) zákona č. 372 / 2011 Sb. o zdravotních službách.

Věc již byla předána k řešení Městskému státnímu zastupitelství v Praze.

Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme vám poskytnout informaci, že v případě, budou-li své zaměstnance i přes jejich nesouhlas zaměstnavatelé nutit k danému testování, mohou se dopouštět trestného jednání, a to přečinu Útisku dle § 177 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Rovněž příkazem k povinnému testování RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které je v rozporu se zákonem, může být naplněna skutková podstata zločinu Neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 164 odst. 1, 3 písm. c), d), f) zákona č. 40/2009 Sb.

Také, budou-li je dále jakkoliv perzekuovat, nemusí se jednat jen o prohřešek v rámci pracovního práva, ale rovněž se může jednat o přečin Apartheidu a diskriminace skupiny lidí dle § 402 odst. 1) a 2) písm. a), b) zákona č. 40/2009 Sb.

Prosíme proto, abyste k této otázce přistupovali velmi uvážlivě, s ohledem na platné právní normy České republiky i s ohledem na práva občanů a vašich pracovníků.

Děkujeme.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně, v.r.
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda, v.r.
Ing. Ivan Kratochvíl, pplk.v.v., místopředseda, v.r.
Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., místopředseda, v.r.

 
 

Dokument ke stažení – ZDE [pdf]

 
Tuto výzvu může každý svým jménem poslat svému zaměstnavateli a odborovým organizacím.


Vážení přátelé,
pokud se nechcete nechat testovat, musíme se sami aktivně bránit, nikdo jiný nás neochrání – nyní musíme jít každý sám “s vlastní kůží na trh”. Jiná možnost neexistuje.

Podle příslušného zákona je trestná i příprava na neoprávněné odebrání tkání a orgánů. Můžete tedy podat sami za sebe následující Oznámení o skutečnostech nasvědčujících, že mohl být spáchán přečin útisku. Zde je formulář:

Trestní oznámení – Útisk.pdf

Vyplňte v záhlaví své osobní údaje, sídlo státního zastupitelství, kam chcete oznámení podat, níže potom jméno pracovníka, který vás nutil k testování (proti němu je trestní oznámení namířeno), název a ičo firmy, ve které pracujete, dole pak podpis ‒ a pošlete sami za sebe toto oznámení příslušnému okresnímu či obvodnímu státnímu zastupitelství.

Pro stažení a vlastní úpravu v textovém editoru:

Trestní oznámení – Útisk.docx

Facebook komentáře