Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vyústí nepokoje na Šluknovsku v rasovou válku?

  • romov_nepokoje
Mnozí rodiče českých prvňáků si možná včera oddechli, že jejich dítko nebude chodit do třídy s Romy. Přiznejme si, kdo by chtěl Romy za sousedy? Kdo z nás je klidný, prochází-li kolem skupinky hlučných romských spoluobčanů? Průzkumy veřejného mínění zas a znovu ukazují na obrovskou míru latentní rasové nenávisti Čechů k Romům, přestože absolutní většina českých Romů se hlásí k občanství českému. Proč se od svých politiků nemůžeme stále dočkat nějakých funkčních řešení těchto problematických skutečností?

Současné události ve Šluknovském výběžku evokují někdejší rasové nepokoje v USA. Podoba rasové nenávisti v naší zemi sice zdaleka nedosahuje podoby, jakou má rasismus ve Spojených státech amerických, nicméně se léta opomíjený problém má tendenci rozrůst v problém neřešitelný. V budoucnu se tedy klidně může stát, že ve městech a obcích budou čtvrti a místa natolik nebezpečná, že se do nich běžní občané z jiných čtvrtí nebo částí republiky vůbec neodváží. Taková situace může mít velký vliv na hodnotu a možnou neprodejnost nemovitostí v takové problémové čtvrti, může mít vliv také na obecnou důvěryhodnost člověka, který takovou čtvrť obývá a někde tuto skutečnost uvede a konečně velmi snižuje kvalitu života v takové čtvrti či místě obecně(strach z přepadení, strach o děti, strach z vykradení bytů a domů, neustálá přítomnost násilí aj.).

Doba se změnila a vlivem přetrvávající ekonomické krize se sociální napětí, dříve jen tušené, naplno projevuje. Nyní již nelze občanům v ČR tvrdit, že rasová a sociální segregace Romů v Česku neexistuje. Krádeže, loupežná přepadení, prostituce, drogové závislosti a gamblerství, nevzdělanost, nemožnost uplatnění na trhu práce a tím pádem nulový výnos z daňových odvodů - toto vše jsou fenomény s českými Romy související.

Co je třeba?

Začít mluvit o české rasové diskriminaci romského etnika. Skutečně se Romům ani nemůže podařit uspět, protože předsudky a nenávist vůči nim předáváme každé další nové generaci. Na druhou stranu je také třeba české Romy doslova přinutit k občanské zodpovědnosti. Je třeba Romům VÝRAZNĚ A OPRAVDOVĚ pomoci v přístupu ke vzdělání a k legální práci(i kdyby je měl všechny zaměstnat stát). Je třeba brát Romy v naší zemi jako fakt a chovat se k nim jako k lidem, kteří si život v Česku právem zvolili, souhlasí s právní podobou našeho státu a tím pádem se i rozhodují žít řádně a odpovědně jako každý z nás. Pro období změn v české společnosti je rovněž třeba zvýšit početní stavy policie ve vyloučených lokalitách, ne je snižovat.

Pokud se bude důsledně realizovat vše výše uvedené, bude to stát stamiliony korun.

Jestliže však bude Česko nadále pouze vyplácet sociální dávky, zavírat romské zločince do kriminálů a zaměstnávat nekompetentní bývalé rockery coby spasitele českých Romů, budou veškeré takto investované peníze daňových poplatníků doslova vyhazovány oknem.

Pokud řádní občané v místech se sociálně vyloučenými lokalitami přestanou věřit policii a státu a vezmou spravedlnost do svých rukou, může to roztočit vleklý kolotoč nenávisti a násilí. Náprava do stavu sociálního smíru pak bude těžká, ne-li nemožná. Zkušenosti ze zemí jako je Francie, Anglie nebo právě USA tomu jasně nasvědčují. V uvedených zemích je vždy po nějaký čas klid, aby pak násilí a nenávist znovu propukly.

Přejme si, aby zvítězila zákonnost, moudrost a spravedlnost. Přejme si, aby všem občanům vláda naší země doložila svou kompetentnost, sílu a legitimitu a nedovolila vznik vleklé rasové občanské války v ČR. Nedávné rozhodnutí pana ministra Kubiceho o vyslání policejních posil na Šluknovsko je příslibem, že by se tato přání mohla naplnit.

zdroj

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře