Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otakar Jelínek: hoštapler Halík svůj čestný doktorát ještě zdaleka nemá v kapse

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Dne 12.dubna byl v Parlamentních listech uveřejněn dehonestující článek o mé osobě pod titulem

„Škodí Tomáši Halíkovi, a to na vysokých místech. Speciální záliba českého docenta.“

  • otakar-jelinek-hostapler-halik-svuj-cestny-doktorat-jeste-zdaleka-nema-v-kapse

Docentova odpověď

Dne 12.dubna byl v Parlamentních listech  uveřejněn dehonestující článek o mé osobě pod titulem  „Škodí Tomáši Halíkovi, a to na vysokých místech. Speciální záliba českého docenta.“  Přitom zde byl  též publikován bez  mého svolení obsah některých mých dopisů, které byly  přeloženy z angličtiny rovněž bez mé autorizace. K této záležitosti podávám následující doplńující vyjádření:

Za obsahem mých dopisů si stojím. Jejich překlad do češtiny  je velmi zdařilý a s jedinou malou výjimkou vystihuje přesně to, co jsem měl na mysli. V dopise kancléři oxfordské university jsem použil o Halíkovi slova „impostor“, což bylo přeloženo českým výrazem „podvodník“, který  je ale příliš  emotivně silný. Podle Anglicko-českého výkladového slovníku, Lidové noviny Praha 1998 je „Impostor“ někdo, kdo předstírá, že je někdo jiný, aby dosáhl toho, co chce. Tomu odpovídá přesněji německý výraz hochštapler, který jsem měl na mysli. Ten se ovšem v angličtině nepoužívá. Další nepřesnost v tomto dopise se týká Antonína Dvořáka, o němž jsem se mylně domníval, že obdržel doktorát z Oxfordu, ve skutečnosti to bylo z Cambridge. Tento můj omyl na podstatě záležitosti ovšem nic nemění.

Před nedávnem byly v Parlamentních listech otištěny úryvky z článku Noah Lachse, uveřejněném v Isis, časopise Oxfordské university. Článek je věnován temné minulosti Lud´ka Sekyry a jeho vztahu k Václavu Havlovi i k Oxfordské universitě. O Sekyrovi je u nás všeobecně známo, že je   Halíkovým sponzorem nejen v Oxfordu, ale potenciálně i v příštích presidentských volbách u nás. Sekyra investoval značný finanční obnos do Harris Manchester College Oxfordské university, která jej za to odměnila tím, že se stal členem  jejího vedení. Byla to právě tato kolej, která Halíka navrhla na čestný doktorát teologie. Těsná souvislost mezi Halíkem a Sekyrou vytváří tím podezření, že návrh této koleje na udělení čestného doktorátu by bylo možné považovat téměř za autonominaci (self-nomination), která je ovšem výslovně zakázána řádem oxfordské university. Já sám jsem v písemném styku s nejvyššími představiteli oxfordské university od nichž jsem se dověděl, že budou ještě přinejmenším  čtyři příležitosti, kdy by mohla být Halíkova nominace projednávána.  Dle mých informací nebyla dosud schválena nejvyšším orgánem, kterým je Kongregace. Halík přesto v našich mediích vystupuje, jakoby doktorát, který by mu měl být eventuálně udělen 22.června, byl již hotovou věcí. Ať bude výsledek  hlasování v Halíkův prospěch či naopak, budu o tom, jak jsem byl ujištěn z Oxfordu, v náležité době informován.

 

celý článek ZDE:http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Otakar-Jelinek-Za-obsahem-mych-dopisu-si-stojim-431615

 

    Facebook komentáře