Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nová Evropa bez EU

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii našeho dopisu vládním představitelům členských zemí Visegrádské čtyřky a prosíme o jeho zveřejnění.Děkujeme.S úctouBiskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

  • nova-evropa-bez-eu

--------------------------------------------------------------------

 

Vládním představitelům Visegrádské čtyřky

Slovenska, Česka, Maďarska a Polska

 

Nová Evropa bez EU

 

EU ve svých počátcích vznikala jako Evropské hospodářské společenství (EHS) založené na principu ekonomické spolupráce. Nicméně brzy se přetvořilo na společenství politicko-ideologického charakteru, které bez jediného výstřelu zbavilo 27 států nezávislosti, samostatnosti a svobody. Tyto státy již svobodně nerozhodují o své vnitřní a zahraniční politice, ale pod hrozbou sankcí se musí držet ideologické linie diktované Evropskou komisí. Lisabonská smlouva byla a je podvodem a zločinem proti občanům 27 států.Parlamenty jednotlivých států při jednáních o Lisabonské smlouvě měli na stole nesro zumitelný několika set stránkový dokument, který se odkazoval na dalších tisíc stran. Poslanci v podstatě nevěděli, co schvalují, a co z této smlouvy vyplývá pro jejich občany. Dnes však po několika letech fungování EU pod Lisabonskou smlouvou vidíme její ovoce.

EU se přetvořila na totalitní monstrum, které si osobuje právo na diktování politického, ekonomického, ideologického a dokonce i náboženského směru jednotlivých států EU. Vedení EU se dopouští šikany a diskriminace jednotlivých států na základě jejich právní, kulturní, státoprávní a náboženské tradice.

EU totalitně vnucuje členským státům pod hrozbou sankcí genderovou ideologii, která odporuje zdravému lidskému rozumu a objektivnímu realitě. Vyúsťuje v zločinnou juvenilní justici, která krade děti milující rodičům na základě umělých důvodů. Ovocem gender ideologie je morální rozklad jedinců, rodiny i národaZ křesťanského hlediska je zjevnou vzpourou proti Bohu a jeho zákonům. EU dětem již od útlého věku vnucuje všechny druhy sexuálních zvráceností jménem tzv. „nejvyšších zájmů dítěte“. Zdravá rodin a je systematicky diskriminována a postupně likvidována. Členským státům byly úplatky a intrikami vnuceny sebevražedné homosexuální zákony. Dennodenně jsou potírány základní morální a duchovní křesťanské principy, což vede k diskriminaci a pronásledování křesťanů formami typickými pro komunistický totalitní režim. Každý stát, který si chrání rodinnou politiku a podporuje rodinu, je ze strany EU diskriminován a pronásledován – viz příklad Maďarska. Totalitní charakter EU se prokázal ještě více v otázce řešení migrační politikyprosazované obzvláště paní Merkelovou. Jednotlivé státy jsou pod hrozbami sankc&iacu te; nuceny přijímat nelegální migranty spolu s džihádisty. Tím je ohrožena nejen národní bezpečnost jednotlivých států, ale i celé Evropy. Mnohé teroristické útoky, enormní nárůst kriminality, znásilňování žen ze strany nelegálních muslimských migrantů jsou toho zjevným důkazem. Kdo se postaví proti této sebevražedné politice a islamizaci EU je obviňován z xenofobie, rasismu a islamofobie. Počty zavražděných jménem islámu úřady neberou v úvahu. Pokud na ně někdo poukáže a pojmenuje věci svým jménem, je tvrdě perzekvován.

Dnes je zjevné, že vedení EU vede národy k sebezničení. Její instituce jako takové totálně selhaly a představují velké nebezpečí pro občany jednotlivých států. Proto dnes, po reálných zkušenostech s Lisabonskou smlouvou, navrhujeme, aby instituce EU byla zrušena. Jednotlivé státy ať podle svého dobrovolného rozhodnutí pracují na ekonomické spolupráci evropských zemí. Ať jsou s konečnou platností zrušeny všechny rezoluce prosazující genderovou ideologii, která ohrožuje národní bezpečnost. Ať jsou jednotlivým státům navráceny základní principy st&aacu te;tnosti, a to nezávislost, samostatnost, právo na sebeurčení.

Státy Visegrádské čtyřky, a zvláště Slovensko, které zastává předsednictví v Radě Evropy, dnes musí sehrát klíčovou roli při likvidaci totalitního systému EU, její genderové ideologie a sebevražedné migrační politiky.

Propaganda, která tvrdí, že bez EU budou členské státy žebráky, je zavádějící lží. Když se podíváme na Řecko, ekonomickou situaci Itálie a Španělska, zjistíme, že je to právě naopak. Tyto státy se stávají žebráky právě kvůli EU, která je totalitním projektem vybudovaným na protikřesťanských principech a vzpouře proti Bohu. Proto je pro křesťany nepřijatelná. Východiskem, nikoli alternativou, je návrat k plnoprávným samostatným a nezávislým státům, které si chrání své národní, kulturní a náboženské křesťanské hodnoty. Rodina, svazek muže a ženy, m&aa cute; v takových státech klíčový charakter a jako taková je podporována a chráněna.

Věříme, že jednoho dne se zkrachovalý projekt EU roztříští o skálu, kterou je Kristus.

Čím dříve se státy osamostatní, tím je větší naděje na záchranu před morální, duchovní a ekonomickou autogenocidou.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

16. 9. 2016

Facebook komentáře