Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Co chce Brno? Prokletí, anebo požehnání? Výzva brněnskému biskupovi

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Vážený pane biskupe,

obrací se na Vás Byzantský katolický patriarchát v otázce vulgární a rouhačské hry, hrubě urážející našeho Pána a Spasitele, který vzal na sebe naši lidskou přirozenost a na kříži ve velkých bolestech zaplatil za naše hříchy, aby nám otevřel cestu do věčného života. Plánované divadelní představení svým rouháním svolává prokletí nejen na herce a iniciátory, ale i na všechny křesťany a občany Brna. Brňané čekají na Vaše jasné slovo.

  • co-chce-brno-prokleti-anebo-pozehnani-vyzva-brnenskemu-biskupovi
  • co-chce-brno-prokleti-anebo-pozehnani-vyzva-brnenskemu-biskupovi
V životě člověka, který nese určitou zodpovědnost, přijde situace, kdy musí jednat buď jako hrdina, anebo je z něho zrádce. Do této situace jste nyní postaven. Od Vás, jako biskupa Brna, Bůh na prvním místě očekává rozhodný krok proti rouhání a k záchraně křesťanství. Kdo jiný by se měl jasně postavit za Krista než Vy, jako duchovní pastýř svěřeného lidu? Jinak na Brno, ne už pro rouhačské divadlo, ale pro Vaše mlčení, dopadne Boží prokletí.

Alibistické prohlášení nestačí! Patriarchát se už obrátil s výzvou i na ČBK. Různí aktivisté se obrátili na vedení města.

Ale co konkrétně Vy máte učinit? Vyzvěte své kněze a věřící i všechny křesťany města Brna ke křesťanské manifestaci pod heslem:

 

BRNO – ANO Ježíši Kristu!

               NE nemorálnosti a islamizaci!

 

Kněží z Brna mohou kromě toho ve svých farnostech doporučit vytvoření stráží s plakátem, a to na několika frekventovaných místech v Brně. Současně mohou získávat podpisy pro petici proti představení urážejícímu Spasitele a proti plánované islamizaci.

Vážený pane biskupe diecéze Brna,

kéž Vám Bůh dá moudrost a sílu k odvážnému kroku za Ježíše Krista! Věřící Moravané Vám to nikdy nezapomenou!

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

16. 4. 2018

 

Kopie:

Biskupům ČBK

Ministerstvu kultury

Představenstvu města Brna

Masmédiím

Facebook komentáře