Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prečo Vatikán podporuje migráciu ? Európske kresťanstvo bude mať budúcnosť jedine vtedy, ak ju bude mať európsky človek.

Čo robí z kresťanstva neeurópske náboženstvo? Sú jeho doktríny, ktoré zdieľalo so starovekými Grékmi a Rimanmi a nie so Židmi, konkrétne myšlienka, že univerzálna pravda je základom univerzálneho spoločenstva.

Pokiaľ je kresťanstvo pravdou pre všetkých ľudí, potom je univerzalistickým náboženstvom, nie etnickým.

  • preco-vatikan-podporuje-migraciu-europske-krestanstvo-bude-mat-buducnost-jedine-vtedy-ak-ju-bude-mat-europsky-clovek

Kvôli svojej povahe univerzalistického náboženstva nie je kresťanstvo viazané k žiadnej špecifickej rase alebo národu. Kresťanské spoločenstvo nebolo nikdy definované hranicami Európy. Európsky ľud veril v kresťanstvo, ale kresťanstvo nikdy nebolo európskym ľudovým náboženstvom. Mnoho Európanov verí v zdroje kresťanstva, ale kresťanstvo nikdy neverilo v zdroje Európy. Zdrojom kresťanstva je spása celého ľudstva.

Poďme sa ale pozrieť do budúcnosti. Pokiaľ súčasné trendy nebudú zvrátené, európsky človek vyhynie. Nemám strach o artefakty európskej civilizácie, pretože Bach a Rembrandt budú aj naďalej oceňovaní. Mám strach o rasu, ktorá vytvorila tieto nádhery a môže vytvoriť ďalšie.

Naša rasa čelí jednoduchému biologickému vyhynutiu v dôsledku nízkej fertility, rasového miešania a strate našich domovov na úkor nebielych. Pokiaľ chce európsky človek prežiť, musíme vylúčiť všetkých nebielych z našich domovín a prijať politiku, ktorá povedie k vzostupu pôrodnosti. Stručne povedané, potrebujeme biely impulz  s pro-natálnou politikou.

zdroj: https://politolog.blog.pravda.sk/2020/07/28/preco-vatikan-podporuje-migraciu-europske-krestanstvo-bude-mat-buducnost-jedine-vtedy-ak-ju-bude-mat-europsky-clovek/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře