Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: mRNA vakcína není projevem lásky, ale projevem satanismu. Řešení – záchranná epitemie

video: vkpatriarhat.org/…646  https://rumble.com/vr3t5t-vakcna-nen-projevem-lsky.html

deixemos-embaraco.wistia.com/medias/lrcfj5mr8v  ugetube.com/…xkk

bitchute.com/…kf/

 

Nepodplatitelní odborníci bijí na poplach, aby se lidé nevakcinovali, ale jsou umlčováni a pronásledováni.

Morální postoj k vakcíně

Pokud je morální postoj k vakcíně stanoven na základě lživých výroků zaprodaných lékařů, pak nemůže být morální, ale je nemorální a zločinný.

Odstrašujícím příkladem nemorálnosti a zločinnosti je lžipapež Bergoglio. Skutečné odborníky bojkotuje a o experimentální vakcíně absurdně tvrdí, že je projevem lásky. Ve skutečnosti je projevem satanismu. Svou zločinnou lží svádí k časné genocidě a k věčné smrti. Páchá zločin nejen proti lidstvu, ale i proti Bohu. To je třeba vědět! František Bergoglio není řádným papežem. Několikanásobnou apostazí se vyloučil z církve (Gal 1,8-9).

 

  • bkp-mrna-vakcina-neni-projevem-lasky-ale-projevem-satanismu-reseni-zachranna-epitemie

Satanský antikřest

Při výrobě vakcíny došlo ke krvavému satanskému rituálu na dětské oběti, spojenému s jejím usmrcením. Přijetím mRNA vakcíny proto člověk podstupuje satanský antikřest. Navíc vakcína obsahuje nanočástice s cílem digitalizace lidí, a tím už slouží procesu čipizace. Ta člověka zbavuje svobodné vůle, a tedy i možnosti pokání. Bible proto před ní varuje věčným trestem (Apok 14,9-11) a ohnivým jezerem (Apok 19,20).  

Tyto dny je na lidi vyvíjen mimořádně silný tlak, aby se všichni nechali vakcinovat. Lidé už jsou rozděleni na vakcinované a nevakcinované.

1) Perspektiva vakcinovaných:

Po zdravotní stránce čekají vakcinované těžké nemoci. Hydroxid grafenu a genetické sérum v krvi způsobuje nepředvídatelné reakce organismu, záněty srdečního svalu, cév, ledvin, sraženiny v krvi, poruchy centrálního nervového systému, urychlenou rakovinu či smrt v důsledku vakcíny. Po duchovní stránce vakcinační antikřest a postupná čipizace vedou ke ztrátě věčného života. 

2) Perspektiva pro ty, kdo vakcinaci odmítli:

Nevakcinovaní mohou čekat persekuce, vězení, možná i mučednickou smrt. Kdo ale zůstane věrný pravdě, zachrání věčný život! Navíc odmítnutím vakcíny zachrání nejen své zdraví, ale mnozí i časný život.

Postoj Byzantského katolického patriarchátu jako hlasu volajícího na poušti

Není řešením, aby vakcinovaní po tom, co poznají pravdu, padli do zoufalství. Východiskem pro ně je pokání v 7leté epitemii.

Každý, kdo přijal vakcínu, si musí kajícně přiznat, že protože nehledal a nemiloval pravdu, byl oklamán. Musí konat pokání za to, že přijal satanský antikřest a tím na sebe stáhl anathemu – prokletí Gal 1,8-9. Musí udělat jasné rozhodnutí, že žádnou další vakcínu nepřijme. Svou vinu je třeba před Bohem vyznat a přijmout 7letou epitemii k uzdravení duše.

Epitemie je stará církevní praxe pokání. Na kněze a biskupy, kteří prosazováním vakcíny těžce zhřešili, a také na lékaře, na politiky a jiné veřejné propagátory vakcinace, dopadá epitemie 7 let. Kdo se stal jejich nevinnou obětí a vakcínu přijal, protože byl oklamán, na toho dopadá poloviční epitemie, tedy 3,5 roku. Jestliže však oklamaný naváděl druhé k vakcinaci, vztahuje se už i na něj 7letá epitemie.

Dá se předpokládat, že mnozí už sedmiletou epitemii nedokončí. Zřejmě, pokud nepřijali placebo, zemřou dříve. Kdo ale s epitemií začal a smrt ji přeruší, pokání je mu započteno. Kajícník získává odpuštění a život věčný.

Řád epitemie:

První věc je vymezit si ve svém domě či bytu prostor, kde se dá nerušeně modlit. Potřebujeme místo a potřebujeme řád, abychom mohli epitemii začít. Co se týče modlitby, kromě známých modliteb, jako je křížová cesta, růženec atd., předáváme i návody k vnitřní modlitbě, které jsou uveřejněny na našich webových stránkách, například sedm posledních slov z kříže (https://bit.ly/3FcaFjt).

1) Prvním bodem v řádu epitemie je vyčlenit denně desátek času – to je 2,5 hodiny – pro Boha a tím i pro svou duši. Důchodci a důchodkyně se modlí čtyři hodiny denně. Čas se získá abstinencí od televize, rádia, radikálním omezením internetu, mobilu a časopisů.

2) Půst o chlebě a vodě ve středu a v pátek, výjimku mají vážně nemocní.

3) Katolík v době epitemie nesmí přistupovat k svatému přijímání. Biskup a kněz nesmí vysluhovat svátosti. Klerici ať konají přísnější epitemii, nejlépe v klášteře.

4) Jeden den v měsíci ať prožijí kající den – fatimskou sobotu, tzv. novoluní. Ať věnují aspoň čtyři hodiny modlitbě, mohou znovu použít osvědčené návody k modlitbě z našich webových stránek (https://bit.ly/3xMbHjy). Společenství 3-10 mužů či žen se jednou za měsíc setká a mezi sebou si vyberou toho, kdo bude zodpovědný za dodržení programu kající soboty. V jedné ze čtyř modlitebních hodin by bylo užitečné hlasitě vyznat svá provinění za měsíc vůči řádu epitemie, např. zaspal na modlitební stráž, anebo se ten den nepomodlil ve stanovený čas a podobně.

Kromě modlitby ať se věnují duchovní četbě či studiu Bible na téma smrt, Boží soud, věčnost, odpuštění hříchů skrze Kristovu krev. Po přečtení může následovat v rozhovoru společná úvaha, jak dané pravdy realizovat. 

5) Kajícníci ať světí neděli tak, aby aspoň čtyři hodiny věnovali modlitbě (https://bit.ly/32EYYU3https://bit.ly/3oft9K8https://bit.ly/31iqW7thttps://bit.ly/3odzaa7https://bit.ly/3odzbeb) a zbývající čas Písmu svatému a svědectvím z života víry. Účast na bohoslužbě sloužené stoupencem vakcinace by byla ke škodě duše. To platí pro katolíka, pravoslavného či jiného křesťana.

6) Kajícník ať se zapojí do modlitební stráže. Každý čtvrtý týden se modlí určenou hodinu (viz https://bit.ly/3G53YzY). Kromě toho každý den je tzv. svatá hodina od 20:00 do 21:00. Ve 21:00 ať přijme požehnání, které v tom čase udělují někteří biskupové a kněží.

7) Kajícník ať zachovává krátká modlitební zastavení 7× denně (srov. Ž 119,164), a to při vstávání, pak kolem 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, a v 21:00 a ještě před spánkem (viz https://bit.ly/31cd1jT). Jde o aplikaci křesťanské i starozákonní tradice.

Epitemie má za cíl záchranu duše a její postupné uzdravování. Jde o to, aby se kajícník oddělil od ducha světa a ducha lži a byl disponován přijmout Ducha pravdy. Kdo odmítne záchrannou epitemii, dává najevo, že mu nezáleží na spáse své nesmrtelné duše a slepě jde širokou cestou do věčného zavržení. Ježíš i tebe vybízí: „Buď připraven, neboť neznáš den ani hodinu své smrti.“

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

19. 12. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře