Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Manipulační strategie, nebo jak manipulovat veřejné mínění ve společnosti

  • ovce-304
Strategie odvádění pozornosti

Základním elementem sociální kontroly je strategie rozptylování veřejné pozornosti od důležitých otázek a změn řízených našimi politickými a ekonomickými elitami za použití technik zaplavujících veřejnost nepřetržitým odváděním pozornosti a bezvýznamnými informacemi.

 

Strategie rozptylování pozornosti je také podstatná k odstranění veřejného zájmu o základní znalosti vědy, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky, ale i ufologie. Tato technika také přesměruje pozornost veřejnosti od našich skutečných sociálních problémů s důrazem na záležitosti, které nemají žádnou reálnou důležitost.  Cílem je udržovat veřejnost stále zaměstnanou a neposkytnout žádný čas k přemýšlení o nejdůležitějších principech a o podstatě problému, který se skrývá za našimi sociálními problémy.

Vytvoření problému následovaného nabídkou na řešení

Tato metoda v podstatě zdůrazňuje symptomy, zatímco skrývá zásadní kauzy (příčiny). Například poukazuje na násilí ve městech nebo na podrobnosti krvavých útoků, aniž by poukazovala na příčiny těchto problémů. Vytváří a manipuluje i s krizemi, které se týkají ekonomiky nebo násilí, aby povzbudila veřejnost přijmout nezbytné zlo v podobě omezení občanských práv nebo postupného omezení veřejných služeb.

Postupná strategie

To v podstatě znamená postupně zavádět destruktivní sociální politiku, která by byla nepřijatelná, kdyby byla na veřejnost uvalena náhle. To je to, co bylo během 80. a 90. let zavedeno v rámci nových socioekonomických podmínek radikální pravicí. Patří mezi to i privatizace, nejistota, flexibilita, masivní nezaměstnanost, snížení kupní síly mezd a záruk na důstojný příjem. Všechny tyto změny by vyvolaly všeobecnou vzpouru, kdyby byly použity najednou.

Strategie podřizování

Další způsob, jak získat souhlas veřejnosti s nepopulárními opatřeními je představit je jako "bolestné, ale nezbytné" s cílem získat veřejné pochopení pro jejich budoucí uplatnění. Je to podobné jako postupná strategie. Je snazší přijmout budoucí oběti, protože účinek není pociťován hned.

Později veřejnost bude přesvědčována o tom, že "všechno bude lepší zítra". To poskytne veřejnosti více času zvyknout si na myšlenku nevýhodných změn a na jejich přijetí s rezignací až přijde čas. Tato strategie byla velmi oblíbená v Sovětském svazu - například v jejich pětiletkách.

Zacházení s veřejností jako s dítětem

Mnoho reklam a propagandy využívá dětskou řeč a intonaci dětí, jako by divák nebo posluchač byl malé dítě nebo mentálně zaostalý. Pravidlo je takové, že pokud s lidmi zacházíte jako by byly 12 leté děti nebo ještě mladší, mají sklon reagovat bez kritiky, tak jak to dělají děti.

Povzbuzení emocionálních reakcí místo těch reflexivních

Toto je klasická technika pro obejití racionální analýzy a kritické úvahy. To také otevírá dveře nevědomí, kam se implantují plány, přání, strachy, úzkosti, nutkání a požadované iracionální chování.

Bombardování veřejnosti maličkostmi k udržení jejich ignorace

Je důležité přimět lidi k neschopnosti rozumět technologiím a metodám používaných na jejich zotročení. Kvalita vzdělání poskytovaná nižším sociálním vrstvám je úmyslně udržována jako nedostatečná a mizerná, aby s nimi mohlo být manipulováno jako ovcemi.

Podpora veřejnosti - být šťastný s průměrností

To zahrnuje podporu veřejnosti, aby uvěřila tomu, že je v módě být hloupý, vulgární a nevzdělaný, kdy je každý motivován k tomu, aby uvěřil, že právě toto jsou charakteristiky podstatné pro moudrost dosahovanou věkem.

Podpora viny a vlastní viny

Jedná se o mimořádně zvrácenou strategii. Týká se to neustálého nadávání lidem za jejich vlastní neštěstí, kvůli selhání jejich inteligence, jejich schopností nebo jejich snah tak, aby nezkoumali strukturální chyby sociálního a ekonomického systému, který je zotročuje.

Jeden z najzvrácenějších kontrolujících mýtů americké společnosti je, že když budeš nepřetržitě pracovat a dost dlouho, pak budeš úspěšný a zbohatneš. To se občas některým lidem skutečně stane a jejich úspěch je médii široce oznámen veřejnosti. Párkrát se to stane, všem z nás je pak ustavičně připomínáno, že když tamti lidé dokázali toto, pak ty můžeš také.

Nicméně, když budeš pilně pracovat a nezbohatneš, pak je problém v tom, že si nepracoval dostatečně tvrdě nebo si nebyl dostatečně chytrý a skončil si jako břídil. Takže nezáleží na tom, co tě potká, mýtus zůstává nedotčen a Amerika zůstane krajinou příležitostí a nejlepší zemí na světě.

Poznat individuálně lidi lépe, než oni znají sami sebe

Za posledních 50 let vědecký pokrok vygeneroval rostoucí propast mezi tím, co veřejnost ví a mezi vědomostmi dominantních elit. Díky biologii, neurobiologii a aplikované psychologii "systém" získal vyspělé poznatky o fyzické a psychologické povaze lidí. Tyto znalosti se cynicky využívají pro manipulaci s veřejností, jako kdyby to bylo stádo ovcí.

Zdroj: http://www.syti.net/Manipulations.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře