Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kalergiho plán: Genocída európskych národov

Masová imigrácia je fenoménom, ktorého príčiny sú nám umne skrývané Systémom, a "multietnická" propaganda sa snaží nás presvedčiť o jej nevyhnutnosti. V tomto článku vám chceme ukázať, že táto imigrácia nie je spontánnym javom.

  • kalergiho-plan-genocida-europskych-narodov
Chceli by nám nahovoriť, že je to nevyhnutný dôsledok histórie, ale v skutočnosti je to plán vytvorený na papieri a pripravovaný po desiatky rokov, aby úplne zničil tvár Starého kontinentu.
 
Paneurópa
 
Málo ľudí vie, že jedným z hlavných protagonistov európskeho procesu je človek, ktorý plánoval a programoval genocídu európskych národov. Jedná sa o obskurnú osobnosť, o ktorej existencii verejnosť ani nevie, ale ktorú "mocní" považujú za otca zakladateľa Európskej únie. Je to Richard Nicolaus gróf von Coudenhove-Kalergi, rakúsky politik s japonskými predkami a československým občianstvom (1894-1972). Zo zákulisia, mimo svetla projektorov, sa mu podarilo zatiahnuť do svojich sietí najvýznamnejšie hlavy štátov. Tí potom podporili a vykonali jeho projekt európskeho zjednotenia. (Pozn. medzi prvými podporovateľmi boli českí politici Masaryk a Beneš.)
 
V roku 1922 založil Kalergi vo Viedni hnutie "Paneurópan", ktoré predchádzalo nastolenie Nového svetového poriadku založeného na Federáciu národov riadené Spojenými štátmi. Zjednotenie Európy malo byť prvým krokom k jedinej svetovej vláde. S nástupom fašizmu v Európe musel byť plán na čas zastavený a Paneurópska únia bola nútená sa rozpustiť. Ale po druhej svetovej vojne sa Kalergimu podarilo vďaka frenetickej a neúnavnej aktivite a vďaka podpore Winstona Churchilla, slobodomurárskej lóže B'nai B'rith a významných denníkov ako New York Times presadiť projekt do vlády USA.
 
Podstata Kalergiho plánu
 
Vo svojej knihe "Praktický idealizmus" Kalergi prehlasuje, že obyvatelia budúcich "Spojených štátov európskych" už nebudú pôvodnými národmi Starého kontinentu, ale bude to druh zvieracích podľudí vzniknutých miešaním rás. Tvrdil, že je nevyhnutné "krížiť" európske národy s aziatmi a černochmi, aby vzniklo mnohoetnické stádo bez špecifických vlastností, ľahko ovládateľné elitami pri moci. "Človek budúcnosti bude zmiešanej krvi. Rôznosť národov bude nahradená budúcou Eurázijskou-negroidnou rasou, veľmi podobnou starým Egypťanom."
Kalergi vyhlásil, že je potrebné zrušiť právo na sebaurčenie národov, a postupne eliminovať národy za použitia etnických separatistických hnutí alebo cudzorodej masovej imigrácie.
 
Aby elity mohli ovládnuť Európu, predpokladal pretvorenie homogénnych národov na krížený ľud. Týmto krížencom pripisoval charakteristické vlastnosti ako je napríklad krutosť, nevernosť. Tento nový krížený ľud mal byť vytvorený, aby mu mohla byť elita nadradená.
 
Najprv mala byť odstránená demokracia, čiže moc ľudu, a potom ľud sám pomocou kríženia. Bieli mali byť nahradení kríženou rasou, ľahko ovládateľnou.
 
Tým, že by sa zrušil princíp rovnosti všetkých pred zákonom a zabránilo by sa
kritike menšín, ktoré by boli chránené výnimočnými zákonmi, by sa podarilo ovládnuť masy. Politici onej doby Kalergimu načúvali, západné mocnosti sa sústredili na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovali projekty. Vodcovia európskej politiky vedia, že práve Kalergi je strojcom našej Európy riadenej Bruselom a Maastrichtom. Kalergi, neznámy verejnej mienke, je pokladaný za otca Maastrichtu a multikulturalizmu.
 
Revolučnosť jeho Plánu je to, že nekáže genocídu ako nástroj získania moci, ale že predpokladá vytvorenie "podľudí", ktorí vzhľadom k svojim negatívnym vlastnostiam ako neschopnosť a nestabilita budú tolerovať a prijímať "vznešenú rasu", elitu.
 
Od Kalergiho k dnešku
 
Aj keď o Kalergim nehovoria žiadne školské učebnice, jeho idey inšpirovali dnešnú Európsku úniu. Jeho presvedčenie, že európske národy sa majú zmiešať s černochmi a aziatmi, aby bola zničená ich identita a vznikla zmiešaná rasa, je základom všetkej európskej politiky tvárou v tvár integrácii a obrane menšín.
 
Pri tom všetkom nejde o humanitárne dôvody. Tieto direktívy sú vydávané s neľútostnou rozhodnosťou za účelom realizácie najväčšie genocídy v histórii. Na počesť Kalergiho bola ustanovená Európska cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky sú ňou odmeňovaní europeisti, ktorí sa obzvlášť vyznamenali v napĺňaní jeho zločineckého Plánu. Medzi nimi sú osobnosti kalibru Angely Merkelovej, ktorá dostala túto cenu ako prvá v roku 2010, a Herman van Rompuy, ktorý ju dostal v roku 2012 na špeciálnom kongrese vo Viedni, ktorý sa konal na oslavu 90 rokov paneurópskeho hnutia.
 
OSN presadzuje túto genocídu svojim neustálym vyzývať k prijímaniu miliónov utečencov, aby sa kompenzovala nízka pôrodnosť v Európe. Správa pod titulom "Obyvateľstvo" OSN v New Yorku z januára 2000 má názov "Migrácia k náhrade pôvodného obyvateľstva: riešenie pre starnúce a upadajúce populácie".
Podľa tejto správy bude Európa potrebovať v roku 2025 159 miliónov imigrantov.
 
Pýtame sa, ako je možné urobiť tak presný odhad, inak, než že imigrácia bola pripravovaná študovaná "na papieri". V skutočnosti je isté, že znížená pôrodnosť by v Európe mohla byť ľahko zvrátená pomocou opatrení na podporu rodín. A je úplne jasné, že genetická výbava Európanov nebude ochránená prínosom odlišnej genetickej výbavy, ale že takto sa urýchli jej vymiznutie.
 
Takže jediným cieľom týchto opatrení je úplne denaturovať národ, premeniť ho v spoločnosť ľudí bez akejkoľvek etnickej, historickej a kultúrnej súdržnosti. Téza Kalergiho plánu vytvorila a dodnes tvorí základ oficiálnej politiky vlád, ktoré presadzujú genocídu európskych národov pomocou masovej imigrácie.
 
G. Brock Chisholm, bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, nám dokonale predstavil lekciu od Kalergiho, keď povedal: "Čo ľudia musia všade rozvíjať, to je kontrola pôrodnosti A zmiešané manželstvá (medzirasové), za účelom vytvorenia jedinej rasy v jedinom svete, závislé na centrálnej autorite."
 
Záver
 
Keď sa rozhliadneme okolo seba, zdá sa, že Kalergiho plán je plne realizovaný. Stojíme pred naozajstnou premenou Európy v tretí svet. Axiómou "nového občianstva" je multikulturalizmus a nútené miešanectvo. Európania sú stroskotancami miešanectva, potopení hordami ázijských a afrických prisťahovalcov. Zmiešané manželstvá produkujú každý rok tisíce miešaných jednotlivcov: "Kalergiho detí".
 
Pod dvojitým tlakom dezinformácií a ohlupovania ľudí, vďaka masovým komunikačným prostriedkom boli Európania dotlačení k popretiu vlastného pôvodu, k zabudnutiu svojich vlastných etnických identít. Presadzovatelia globalizácie sa snažia ich presvedčiť, aby vzdanie sa svojej vlastnej identity je pokrokovým a humanitárnym aktom, a že "rasizmus" je chybný, a to preto, že by z nás radi mali slepých konzumentov.
 
V túto dobu je absolútne nutné reagovať na lži Systému, prebúdzať duch vzbury u Európanov. Bude treba ukazovať všetkým, že integrácia masovej imigrácie sa rovná genocíde.
 
Nemáme inú možnosť ako sa vzbúriť, alternatívou je etnická samovražda.
 
 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře