Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Teror a nevinnost

  • teror-vlak
Násilí patří k lidské historii. Stejně jako masakry. Pokud k nim dochází v Africe či Asii, pokládáme něco takového za politováníhodnou, leč těžko odstranitelnou součást přirozeného chodu událostí.

Dějiny národů byly a bohužel zůstávají dějinami vzájemných sporů. Dojde-li ovšem k atentátu, při němž umírají desítky nevinných, jsme zděšeni. Atentát spáchaný koncem března v moskevském metru patří k násilí, které nás stále ještě dokáže ohromit.

Sebevražední atentátníci, tentokrát to byly ženy, představují něco, co ponechá v klidu málokoho. Především proto, že naše schopnost zabránit teroristům páchat čiré zlo je takřka nulová. Neplatí na něj ani sebepromyšlenější geopolitická strategie, ani seberafinovanější taktika. Sebevražedníky odhodlané zničit sebe a zároveň co nejvíce náhodných svědků kolem nenajdou v jejich skrýších dokonalé bezpilotní letouny a v metru jsou většinou těžko předem rozpoznatelní. V našem současném světě se dá skrýt téměř všechno a na sebepřísnější kontrolu lze najít protizbraň. Navíc jsou ti dnešní běsové a démoni zla od nás běžných smrtelníků sotva nějak nápadně odlišní.

Odkud pocházejí tito mladí lidé, odhodlaní sloužit nějaké věci, kterou považují za spravedlivou a přitom souhlasí s tím, že oběťmi jejich činu budou jen nevinní a že oni sami za to zaplatí vlastním životem? Jak je máme soudit, když si sami udělují trest nejvyšší? Jak vzrušující a zároveň závažnou otázku staví dnešní forma terorismu. Ale je opravdu tak nová, anebo rozvíjí něco, co k individuálnímu teroru a násilí odjakživa patří?

Na počátku 20. století se mladí revolucionáři z Ruské sociálně demokratické dělnické strany rozhodli zavraždit velkovévodu Sergeje Alexandroviče. Úkol měl provést Ivan Kaljajev pomocí bomby vržené na kočár s nenáviděným aristokratem vracejícím se z moskevského Bolšovo teatra. Atentátník však na poslední chvíli zjistil, že v kočáře sedí vedle předem určené oběti i jeho manželka a děti. Od akce ten večer proto upustil. Dílo dokonal až o dva dny později. Zabil velkovévodu Sergeje a pak odmítl velkorysou nabídku milosti, kterou mu učinila velkovévodkyně. Skončil na šibenici.

Kaljajevovi druzi atentátníka po prvním pokusu kritizovali za to, že váhal zabít děti, spřízněné s nenáviděným aristokratem. Cožpak neumírají děti mužiků následkem carské politiky?, stavěli jako výčitku skrupulím atentátníka, který zapochyboval. Nějaká podobná polemika zřejmě probíhá i v kruzích dnešních teroristů-sebevrahů. Jejich fundamentalističtí mentoři určitě argumentují podobně jako někdejší ruští anarchisté, aby rozptýlili pochybnosti budoucích sebevražedných atentátníků a zbavili je výčitek za masakrování bezbranných civilistů. Na někoho možná platí víra v posmrtnou nebeskou a rajskou odměnu, jinému třeba sedí naděje spojovaná s očekávanou spásou za prolitou krev. Leč červíček pochybování v hlavách takových „spravedlivých" se dá nejjistěji udusit právě takovým racionálně laděným argumentem evokovaným otázkou: Kdo trpí více?

Kupodivu tato či podobná otázka, která svádí házet na pomyslnou váhu utrpení jedněch a křivdy ze strany druhých, nerezonuje jako ozvěna pouze v promluvách a řečech radikálů. Když listuji stránkami spisů Ghandího, Martina Luthera Kinga či Nelsona Mandely zní mi v uších podobné echo, jako když čtu plamenné projevy Marata či Robespierra, radikálů francouzské revoluce konce 18. století.

Nemyslím, že je možné, aby si někteří pachatelé sebevražedných atentátů z dneška nekladli stejné otázky spojené s tématem spravedlnosti, nevinnosti a viny. Těžko mohu uvěřit, že by nevěděli, jaké odvety jejich akce velmi pravděpodobně vyvolají. Zkušenost prozrazuje, že reakce na atentáty a odvetné akce bývají neméně barbarské a nikdy zcela neušetří nevinné z tábora „uražených a ponížených", v jejichž „zájmu" jdou teroristé páchat zlo. Když předčasem nastupoval do funkce současný prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, prohlásil: „Násilí nás neposunulo v národní věci ani o krok vpřed". Abbás, pravda, není Arafát, který míval ve zvyku mluvit podle toho, kdo ho poslouchal. Ať to Abbás myslel s nenásilím jakkoliv, přesto zatím dokázal získat méně a ztratit více (Gaza) než jeho předchůdce. Ten, jak známo, obratně spojoval násilí s máváním olivovou ratolestí. Terorista, z něhož se stal respektovaný státník, dokonce nositel Nobelovy ceny míru. Ale to je už jiný příběh.

blogu autora

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře