Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

UTAJOVANÁ PRAVDA - ZAPOVĚZENÉ POZNÁNÍ (44)

44. NEBESKÁ KVALITA

V rámci velkého cyklu, který se právě otevřel, existují stovky menších cyklů. Zhruba po dalším tisíci let dojde k dalšímu umocnění toho velkého cyklu, které bude výsledkem zjevení dalšího avatára. A pak za dalších tisíc let a tak dál.

  • utajovana-pravda-zapovezene-poznani-44

Tyto manifestace Boží vůle znásobí a posílí schopnost lidstva plně si uvědomit náš osud a vytvořit zlatý věk Země. Tento čas míru bude mnohem hlubší než pouhý politický nebo materiální mír. Bude to doba skutečného osvícení a rozvoje Božího vědomí u stále většího počtu lidí. I když se pozemský život pojí s tělem, dosáhneme plnost realizace toho božského v nás.

Hlavním tématem několika příštích století bude ustanovení božské civilizace - civilizace, která je na Zemi ve stavu duchovního osvícení. Zatímco v současné době je v každé společnosti nanejvýš pár osvícených jedinců, na konci tohoto cyklu bude v tomto stavu každý muž, žena, dítě a dokonce i každé dítě, které přijde na tento svět.

Děti, které se budou rodit, budou fakticky ve vysokém stavu vědomí. Nyní však mluvím o budoucnosti vzdálené mnoho tisíc let.

Nebude dlouho trvat a lidstvo dosáhne míru „spoutaných psů" - politického míru. Vzápětí bude následovat hojnost a konec chudoby a přebudování pozemské civilizace v civilizaci trvale udržitelnou. Nicméně hlavním tématem příštího půl milionu let bude proces lidské existence ve stavu osvícení. Osvícení bude běžnou zkušeností a hlavní aspirací všech lidí.

Každý se ptá: „Až bude uskutečněno toto, jaké další cíle budou před námi?"

je zde toho tolik. Pro lidské bádání budou otevřeny všechny ty zázračné světy - všechny ty nebeské říše. A to dokonce přesto, že budeme dál žít na Zemi.

Modrá planeta se stane jedním z hlavním klenotů na koruně vesmíru. Takový je osud Země a osud lidstva. Představte si na okamžik, že nakonec budeme mít technologie napojené na vědomí a vědomí napojené na technologie. Na vědy, na které se nyní díváme jako na materiální, bude nahlíženo jako na vědy, které jsou plně integrované s poznáním vědomí. Sem spadá léčení, doprava, produkce energie, výroba, biologie, zemědělství - všechny tyto oblasti budou mít složku zahrnující vědu o vědomí.

Vědy o vědomí vnesou nový potenciál do materiálních technologií a věd. Takže uvidíme, že veškeré snažení je bránou pro využití vědomostí o vědomí. Výsledkem budou ohromné objevy a mnohá potěšení.

Raný stav míru na Zemi bude probíhat souběžně s prvními otevřenými kontakty s mimozemskými civilizacemi. Obecně se rozšíří poznatek, že ve vesmíru nejsme sami a že jsme ani nikdy sami nebyli. Všichni se dozví o skutečné historii lidstva, včetně o těch cyklech a miléniích, kdy na Zemi byly nyní již zmizelé vyspělé civilizace.

První fáze vztahu s mimozemskými civilizacemi budou založeny na míru, nikoliv na konfliktech ve vesmíru. Oficiálně si budeme vyměňovat velvyslance s lidmi z celého vesmíru.

Ty vědy, které mají mimozemský původ, které pojednávají o biologických strojích, umělé inteligenci, mimoprostrovosti hmoty a mysli, vesmírné komunikaci využívající vědomí napojené na technologie - to vše začne být akceptováno a prozkoumáváno stále větším počtem vědců a politických vůdců.

Masy lidí si uvědomí, že mimozemští i pozemští lidé sdílejí tutéž jednotu ducha a čiré Mysli a že vědy vycházející z poznatků o vědomí začínají být volně přístupné celému lidstvu. Začneme pronikat do kosmu a probádávat nové světy společně s dalšími mimozemskými civilizacemi - zpočátku s těmi, se kterými navážeme vztah relativně snadno. Organicky se vyvineme v lidi schopné cestovat vesmírem; nebude to však naráz.

Je zde práh, který musíme překročit - univerzální mír.

Čeká nás spousta milníků a fází vztahu, které jsou zcela závislé na úrovni evoluce vědomí na Zemi. Čím více bude probíhat naše evoluce vědomí a vstup do stavu osvícení, tím více budeme vstupovat do interakcí s dalšími civilizacemi.

Na každé planetě vždy existují lidé, kteří jsou pionýry vedoucími zbytek lidstva do těchto stavů vědomí. Nakonec se celá populace posune tímto směrem. Lidstvo jako celý živočišný druh vstoupí do vyšších stavů vědomí a pak bude moci spolupracovat s jinými světy, jejichž obyvatelé jsou ve stavu kosmického vědomí.

Bude docházet k meziplanetární kulturní a technologické výměně. Na Zemi se vyvine výjimečná a nádherná kultura, která se stane kosmickou kulturou. Zatímco hlavním znakem prvního tisíciletí této nové civilizace bude mír a obecná hojnost, znakem následujících milénií bude prosperující vesmírná kultura. Nakonec se vyvineme tak, že se budeme dělit o výdobytky naší moudrosti s jinými světy. Obyvatelé těchto světů se dozví, jakými cestami jsme si museli projít předtím, podobně jako ty starší mimozemské civilizace, které nás dnes navštěvují. A stejně jako jsme v přítomnosti navštěvováni civilizacemi, které vybudovaly mírumilovné světy, budeme my posly a ochránci těch civilizací, které budou v kritických bodech svého vývoje.

Dokonce i hmotné předměty vyrobené naší společností budou mít takovou kvalitu, že v nich bude zabudován prvek vlastního vědomi. Pohled na ně se bude rovnat pohledu na krásný západ slunce nebo skvostné umělecké dílo. Vše bude v sobě obsahovat nebeskou kvalitu, dokonce i hmotné předměty. Tak vysoký bude stupeň řemesla a designu.

Vyvineme technologie, které budou mít svůj vlastní život a vědomí. Inteligentní, vědomá kvalita bude existovat takřka ve všem, co uděláme - přestože se bude jednat o něco, na co dnes pohlížíme jako na „neživé".

Uvidíme, že ve skutečnosti není nic „neživé". Neexistuje nic, co by nebylo živé, co by v sobě nemělo životní sílu a vědomou inteligenci. Vše má život, všechno je živé a všechno je vědomé - každá skála, každý minerál, každý atom, každý foton.

To si vskutku uvědomíme, nikoliv pouze intelektuálně zdůvodníme, a bude to mít hluboké důsledky pro materiální védy.

Města se vyvinou v nebesky vyhlížející struktury s vlastním světlem. Vše bude v sobě obsahovat zvláštní živou energii a vědomí. V budoucnosti vzdálené několik tisíc let bude mít Země nádhernou biosféru s lidskou civilizací, která se bude projevovat božskými, nebeskými kvalitami v každém aspektu života.

Lidské tělo bude odrážet dosažený stupeň duchovního rozvoje. Dosáhneme takového stavu dokonalosti, že nás během života nepotká žádná nemoc či choroba. Nemoci budou vskutku velmi vzácné. A když nadejde čas odchodu z tohoto světa do dalších sfér, lidé si zvolí okamžik a vědomé opustí tělo.

Na konci toho pětisetletého cyklu se každý aspekt života na Zemi stane božským. Mimozemští lidé, andělské a nebeské bytosti, pozemšťané - všichni se budou vzájemně vnímat a vstupovat do interakcí.

Svět, ve kterém žijeme dnes, je obestřen velmi hustým závojem, který zabraňuje lidem, aby vnímali jiné světy. To bude změněno. Bude existovat svět nebeského vnímání a poznání.

V budoucnu nebudeme muset ulpívat na nevědomosti, abychom se cítili bezpečně. Nebudeme se ztrácet ve svém ignorant- ství. Nebudeme dále hledat pohodlí ve slepotě, budeme mít volnost vnímání, ze které se budeme radovat. Nejenom že přivítáme mimozemské bytosti a budeme putovat po hvězdách, budeme též vnímat nebeské bytosti a otevřeně s nimi komunikovat.

Přijde taková éra, kdy každá bytost na Zemi dosáhne stavu nebeského vnímání a vědomí. Přijde okamžik, kdy se všichni lidé na Zemi rozhodnou vytvořit jeden svět. Vytvoříme takové vesmírné lodě z takové formy a nebeské látky, že samotná loď i její posádka budou ve stavu božského vědomí.

V tomto stavu budeme cestovat vesmírem jako jedna civilizace, budeme učit obyvatele jiných planet jako lidé, kteří se vyvinuli do stavu božského vědomí.

Něco z toho, co vidíme dnes, nám ukazuje, jaká bude naše budoucnost. Ti, kdo viděli extrémně vyvinuté mimozemské civilizace, které, přestože dlí v hmotě, v sobě realizovaly božské vědomí, již koutkem oka zahlédli budoucnost lidstva.

Jakmile se jako lidé přesuneme ze Země do vesmíru a zcela realizujeme tento stav božského vědomí, staneme se dynamickou silou příkladu toho, kam mohou ostatní civilizace dospět. Tak jako dnes jsou civilizace, které nám ukazují naši budoucnost.

Tak bude tento nádherný cyklus pokračovat bez přerušení.

Vidíte tu dobu? Takový je osud lidské rasy. Je božská. Je nebeská. Staneme se „mimozemšťany" ve stavu kosmického vědomí. 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-26 20:20
Clanok=Krasna sci-fi,no nezaklada sa na pravde a realite,je to fantazmagoria.. .TAO-Chod nebies je co nasleduje nas svet a slobodomurarsky politikovia-vla dcovia...A naplnaju ho skoro do bodky!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře