Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pátrání pokračuje... (5) - Mimozemské únosy

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

  • mimozemstane1
(„Vy jste budoucnost, my minulost...“ - mimozemský citát, Tušankana)

 

V předchozí části jsem se zde krátce rozepsal o šíření strachu ohledně přítomnosti různých mimozemských civilizací v našem světě. V této souvislosti jsem upozornil na desetitisíce evidovaných případů zohavení zvířat a jejich spojování s mimozemšťany.

Další takovou oblastí, která je vystavena cílenému šíření dezinformací a manipulace ze strany pozemské Moci (a to   především ze strany vládních a mocenských struktur USA), je pak téma tzv. mimozemských únosů. Zde bych chtěl zdůraznit jednu zcela zásadní okolnost. Existují dva druhy tzv. mimozemských únosů nebo kontaktů: A těmi jsou ty přírozené a skutečné kontakty a pak únosy po desetiletí fingované a inscenované zpravodajskými službami a armádou USA, a to vše pod dohledem a v režii nadnárodních elit. Tyto se v danné věci pravidelně scházejí, plánují a koordinují svůj další postup. (Přijde doba, kdy bude dosavadní strategie zesměšňování a  popírání z důvodu další neudržitelnosti opuštěna a nahrazena svalováním viny a odpovědnosti za stav, ve kterém se dnes Země nachází, na bedra původců „evoluce“, která se zde nikdy nekonala. Dále pak zesílí obviňování osob, které o své zkušenosti otevřeně hovoří a šíření masové paniky a strachu vyráběním dalších a dalších hrůzostrašných historek. Z dosavadní zkušenosti bych předpokládal, že tyto dezinformace a podvody budou většinou bez dalších otázek přijímány jako pravdivé, podobně jako tomu bylo s 11.zářím 2001! Vzhledem k tomu, že Američané v této oblasti v minulosti diktovali a diktují řadě dalších tzv. nezávislých zemí, včetně České Republiky, je tento jev značně zviditelňován ve všech oblastech, kam zasahuje sféra jejich vlivu. Na rozdíl od těch skutečných a poctivých mimozemských kontaktů jsou při těch inscenovaných lidé násilně unášeni k tomu určenými zpravodajskými a vojenskými složkami. Během těchto únosů jim jsou aplikována silná psychofarmaka, mnohdy i v kombinaci s hypnózou a následně je pak s nimi sehráno děsivé a bolestivé divadlo, a to i za použití mimozemských masek a převleků. Některým takto uneseným jsou pak z důvodu zdůraznění věrohodnosti do těla implantovány různé drobné předměty či mikročipy (nastřelení mikročipu do těla je otázkou okamžiku a čipovaný to v drtivé většině případů ani nezjistí, čipovaný je pak pod totální kontrolu – skrze čip lze např. vyvolat  silné krvácení nebo přivodit smrt, což se dnes běžně praktikuje např. u vysloužilých nebo nepohodlných zpravodajců), a to čistě pozemského původu, neboť mimozemský implantát (např. pro léčitelské využití) se při pokusu o zneužití samovolně rozloží. Tyto případy se pak později cíleně zveřejňují a rozšiřují ve vybraných médiích. Jelikož popisy unášených působí na první pohled věrohodně (vždyť oni sami tomu věří a pochybnosti se většinou objeví pouze v těch případech, kdy již dotyční prožili skutečný mimozemský kontakt – ten je totiž o čemsi naprosto odlišném), v různých ufologických kruzích se víceméně nepochybuje o tom, že se jedná o genetické či jiné experimnety nadřazených a nelidských mimozemských návštěvníků.

Svou podstatnou roli zde pak sehrává i kinematografie masově prezentující mimozemskou civilizaci jako bestiální, odpudivé stvůry. Není náhodou, že celovečerní filmy, jako byl např. Den Nezávislosti spolufinancoval Pentagon. Má to velice prozaický a dlouhodobě cílený účel. Byť je na tento žánr pohlíženo jako na nezávaznou fantazii a zábavu, do diváků je tak systematicky kódován podvědomý strach. Ten se v plné míře projeví až v okamžiku skutečného mimozemského kontaktu. Panická hrůza je pak tím prvním, co se v mysli takového člověka vynoří a zároveň znemožní, aby takové setkání proběhlo přirozeným způsobem.

Pokud jde o ty skutečné, mimozemské kontakty, zde bych doplnil: V naprosté většině případů kontaktovaní popisuji setkání s drobnými bytostmi menšího vzrůstu, s velkou hlavou a výraznýma očima (dnes si takovou obecně známou postavičku koupíte v každém druhém hračkářství). V těchto případech se nejedná o živé bytosti, nýbrž o vyspělou umělou inteligenci (roboty). Pro kontaktované je zde matoucím především to, že tyto uměle stvořené bytosti s kontaktovanými telepaticky komunikují, vyzařují intenzivní, až hmatatelné emoce, svým dotekem tiší bolest a léčí a celkově působí jako živá bytost. Jak naše emoce, tak i myšlenky se projevují různým druhem vyzařovaných energií (toho např. využívají léčitelé – ti opravdoví se během léčitelského aktu vciťují do nemocného a intenzivně mu přejí úlevu a pomoc, ale podvědomě se tak chová i každá matka, která k sobě přitiskne a hladí plačící dítě, a totéž většinou dělá i váše domácí kočka nebo pes, když vás něco bolí nebo se trápíte), čehož mimozemšťané využívají při vytváření umělé inteligence. Přestože se jedná o neživé bytosti a pomocníky (služebnictvo), mimozemšťané s nimi jednají stejně, jakoby to byli živí lidé a využívají jich např. k výuce lidské psychologie a k výuce řešení problémů mezilidských vztahů. (Zde ale obecně platí, že jejich vztah k věcem, které vytvořili oni či jejich předchůdci, je zcela odlišný od toho našeho, tzv. konzumního. Například stáří některých mimozemských plavidel doutníkového tvaru, hojně pozorovaných v 80-tých letech minulého století, čítá až 60 000 let. Přesto se nadále v pozemských podmínkách využívají. Je to výraz přirozené úcty a obdivu k dílu i historii svých předchůdců.) Podoba právě těchto popsaných mimozemských robotů přesně odráží podobu našich společných, vesmírných prapředků. Existuje vícero druhů mimozemských robotů, jiní vypadají např. jako hadi (dílo Najapuránců, stvořitelů našich pravěkých veleještěrů). Pokud jde o jejich technické schopnosti, někteří z nich dokáží během krátkého, zakrytého kontaktu, např. v davu, pojmout („zkopírovat“) do své paměti sto i více přítomných, včetně jejich komplexní paměti, povahy, emočního založení, tedy celkové osobnosti. Následně jsou pak schopni se podle těchto uložených vzorců (programů) i chovat a jednat. Pokud se setkáte s živým mimozešťanem z masa a kostí, co se týče vnějšího vzhledu, žádný významný rozdíl v tomto ohledu mezi námi není, asi tak, jako mezi našimi pozemskými rasami (viz. např. šediví, kteří byli, díky svému vymykajícímu se vzhledu, americkými zpravodajci natipováni jako vhodný objekt k šíření promyšleného, kulturního a civilizačního strachu. Šediví nebo Šediváci, jak bývají zde v ufologické literatuře nazýváni, jsou svým nenásilným a duchovním založením stejní jako ostatní mimozemské civilizace a působí zde v rámci společného projektu.  Představa, že by se někdo z nich, na této úrovni lidství a poznání spolčil např. s Rockefellery, Rotschildy, iluminátstvem apod. a plánoval s nimi genocidu a zotročení lidstva, je na této úrovni lidského vývoje naprosto nemyslitelná, absurdní a zcestná. Kdyby měli zájem násilím nás zotročit, pak je otázkou několika minut uvést pozemské lidstvo do stavu telepatické strnulosti a bez jakéhokoliv násilí se zmocnit všeho, po čem by toužili. Chceme-li takto uvažovat, pak je to podobný vztah jako mezi mravencem a člověkem, který ho může zašlápnout! Pokud by pozemský technický vývoj pokračoval dosavadním tempem, pak vzdálenost, která nás v tomto směru dnes odděluje, čítá přibližně 15 000 let!

Mnozí si kladou otázku, jak by mohli s námi komunikovat a pohybovat se v našem odlišném a především radiací a chemickými jedy zamořeném životním prostředí. Ani toto pro ně problémem není. Přestože např. jednotlivé jazyky nestudují způsobem jako my (využívají toho, že drobný výtažek mozkové tkáně z oblasti, která souvisí se znalostí jazyků, obsahuje zároveň celistvou informaci, tato je následně  biologickou cestou předávána od dárce, který daný jazyk ovládá na nejvyšší úrovni), dokáží se bez problémů domluvit jakoukoliv pozemskou řečí, včetně toho, že ovládají její různé historické podoby. Pokud jde o způsoby, jak mezi sebou mimozemšťané komunikují, nejvíce komunikují odhlížením ze srdeční čakry (schopnost užívat srdeční energie je tím nejdokonalejším darem, jakým disponujeme, a který nelze oklamat, srdeční impuls je mnohonásobně rychlejší než-li telepatický, proto každé upřimné přání okamžitě proniká i do těch nejvzdálenějších částí Vesmíru), méně již telepaticky (pro nás je tento způsob dorozumívání, vzhledem k prostředí , v němž žijeme, nejméně vhodný – žádný tzv. kontaktér nikdy neví, s kým vlastně komunikuje), ale rovněž mluveným slovem. Pokud jde o mimozemský pobyt v našem prostředí, ten je umožněn díky energetickému a bilogickému „skafandru“, který nelze registrovat zrakem ani hmatem a svého uživatele nikterak neomezuje. Pokud se pozemšťan poprvé ocitne v mimozemském plavidele, probíhá nejprve očista, a to jak ta desinfekční, tak i emoční. Je to poměrně zvláštní situace, kdy sedíte uprostřed bíle zářící místnosti a kolem vás v různých intervalech a směrech prolétává cosi jako malý bílý disk (oválný golfový míček). Tím jsem chtěl ale jenom naznačit, že to v čem je zde na Zemi spatřován neřešitelný problém, tedy např. obavy z přenosu pro ně i pro nás nebezpečných nákaz, otázky spojené s možností vzájemné komunikace či naší kulturní devastace a likvidace v případě otevřeného kontaktu, ve skutečnosti žádným podstatným a neřešitelným problémem nejsou! Krom toho: Na mimozemské úrovni je vše plánováno a připravováno s mimořádnou, pro nás obtížně pochopitelnou odpovědností, a s dlouhodobým, dalekosáhlým výhledem. Cílem je nás lidsky pozdvihnout a přitom zachovat naši jedinečnost, nikoliv nás ovládnout nebo zničit. K čemu by jim to bylo dobré? Vytvořit si podmínky a přenést život na jakoukoliv jinou planetu, pro ně žádný problém není. V tomto směru jsou natolik vyspělí, že jsou schopni přizpůsobovat pohyb i vzdálenost planet v různých slunečních  soustavách tak, aby umožňoval vznik a existenci života, včetně toho, že dokáží vytvářet umělé planety, jako je tomu v naší sluneční soustavě v případě Marsu (celá naše sluneční soustava a to, že v ní může existovat život, je dílem prastarých Véďanů, které však již dnes v naší části Vesmíru nenaleznete) . Mimozemská představa, dlouhodobě připravovaný, společný projekt, o tom, jak zabránit našemu sebezničení a změnit náš dosavadní vývoj, je pečlivě a dlouhodobě připravována a zabíhá až do takových detailů, jako je nalezení jednotného, společného, pozemského jazyka (při zachování těch současných). Vzhledem k nesouhlasu a konfliktům, které by mohlo vyvolat upřednostnění některého ze současných světových jazyků, se např. uvažuje o návratu ke starodávné sumerštině. Obecným cílem je vyvolat zásadní změnu v našem myšlení a to směrem, abychom se naučili žít jako celek, kde problém jednoho je zároveň problémem všech, odstranit z naší planety zbraně, současný peněžní systém, zahájit likvidaci radioaktivního a chemického odpadu v ovzduší, ve vodě a zemi (mimozemské technologie toto umožňují, včetně likvidace radiace), odstranit extrémní nerovnost mezi námi (nikoliv zestejnit) a otevřít nám cestu k tomu, abychom se i my stali součástí vesmírného společenství a převzali zde jednou jejich úlohu ( proto ten mimozemský citát v úvodu textu), včetně dalšího rozšiřování života do doposud neosídlených míst našeho Vesmíru. Pokud by ovšem taková změna, počínaje především změnou výchovy a našeho přístupu k našim dětem, začala probíhat již v tuto chvíli, potrvá nejméně pět budoucích generací, než se z naší (a námi vytvořené) genetické výbavy podaří odstranit hluboce zakořeněný sklon k bezohlednému majetnictví a potřebě ovládat druhé. A pokud jde o jejich poznání nás a našeho světa, pak si bez nejmenší nadsázky troufám říct, že každého z nás i naši společnou historii znají do těch nejmenších, ničím nezkreslených detailů. Nejenom, že znají naši současnost, ale mají přesný přehled, jak jsme se chovali ve své vzdálené minulosti (tím myslím minulé životy, ať už na to nyní pohlížíte, jak chcete). Dokáží velice přesně určit, jak budeme na různé podněty reagovat, a jak se následně zachováme. Pokud cosi závažnějšího činí, pak každému jejich rozhodnutí předchází promítnutí si všech následných možných variant budoucího vývoje. I v tomto směru disponují pro nás nepředstavitelnými možnostmi. Prostřednictvím své techniky dokáží do nejmenších detailů imitovat následný běh životních událostí a dějů nebo si je rovnou přímo prohlédnout v čase budoucím. To souvisí i s jejich poznáním skutečné povahy času (neexistence oddělitelnosti, jejíž nevnímání je dáno naší záměrnou nedokonalostí).

A ještě jedno, poslední odbočení. Řada lidí dnes žije v přesvědčení, že potvrzení přítomnosti mimozemské civilizace je zároveň popřením boží existence a duchovna (to slovo pro jeho neustálé zneužívání příliš rád nemám). Není tomu tak! Záleží pouze na úhlu pohledu, pod jakým se na to díváte. Když to trochu zjednodušším, řekl bych to asi takto: I Všemohoucí Otec byl kdysi dávno jen prostým, obyčejným člověkem, který svou čistotou a oddaností dobru vystoupal tam, kde je dnes.  Vše je jen otázkou našeho dlouhodobého vývoje. Ostatně, jaký je v tom rozdíl, nazvete-li Boha nebo božskou bytost např. vyšší inteligencí (což rozhodně není jen rozumové nadání) nebo vyšším (nejvyšším) vývojovým stupněm ? Byť se jedná o výšiny, které si na naší úrovní nedokážeme ani představit.

A ještě jedna vsuvka: Představa, že by takto nesmírně vyspělá a dokonalá bytost vyžadovala naši víru v její existenci, žádala naši podřízenost, trestala nás, vyhrožovala nám zatracením, tedy rozložením a vymazáním naší nesmrtelné duše, vydírala nás tím, že spaseni budeme jenom poté, když se k ní budeme modlit, není ničím jiným, než odporným, rafinovaně vymyšleným, náboženským podvodem! Je Mu to totiž jedno. Do svobody svobodných bytostí nezasahuje, to si z nás mohl rovnou vyrobit roboty! Shůry nám byly darovány veškeré předpoklady k životu a naprostá svoboda, včetně svobody se navzájem zničit! A je jen na nás, jak se s touto svou svobodou naučíme zacházet. To ovšem rozhodně neznamená, že v případě naší touhy a potřeby, není On (ale i celý Vesmír) nám na naší cestě, bez jakýchkoliv podmínek, pomáhat.

Jiní jsou zase naopak přesvědčeni, že technický pokrok a duchovno (což není nic jiného, než jen hluboké poznání zákonitostí a reality Vesmíru) jsou světy neslučitelné. Zeptal bych se, proč? V případě vyspělé lidské civilizace, jakými vzhledem k nám všechny ty mimozemské jsou (ať už jde např. o Reticulu, Gargaru, Eliely nebo na nejvyšším stupni stojící Istrii, kde vedle sebe, byť odděleno, žije mimozemské s božským) se např. k otevírání a vstupování do prostoru ČASU užívá technických prostředků. Pro nás je představa, že bychom mohli např. navštívit dobu Ježíše Krista a skrytě se tam pohybovat, vrcholně mystickou a duchovní záležitostí. Pro ně je to běžně dostupná možnost a technika a věda jim zde napomáhají, jak se do této časové roviny jednodušším způsobem promítnout. Proč by technické a duchovní mělo být v nějakém skrytém konfliktu, jedná-li se o lidské společenství, které svým vývojem překonalo své egoistické a agresivní pudy a sebe samo vnímá jako jediný celek? Proč by technické prostředky, schopné zajistit bohatý a rozmanitý život pro všechny, bez toho, že by škodily přírodě a životu jinému, měly být v rozporu s duchovnem? Ano, existují prostory natolik vzdálené naší ale té mimozemské zkušenosti, kde již techničtí pomocníci neexistují. K naší, ale i té mimozemské cestě vývoje v tuto chvíli nezbytně patří.

(pokračování příště)

Facebook komentáře