Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jak vás moderní filozofie zabíjí

  • ovce-304
Edward Bernays (1891-1995) byl synovcem Sigmunda Freuda a kromě toho byl také první osobností, která převzala myšlenky svého strýce, aby je využila k manipulaci s masami. Všechno to začalo už počátkem 20 století, kdy tento člověk vyvinul novou metodu, kterou nazval vztahy s veřejností (PR – public relations).

E.Bernays ji do života uvedl ve věku amerického konzumerismu s úmyslem ukázat vládě a velkým korporacím způsob, jak přesvědčovat masy, aby zatoužily po věcech, které nepotřebují. Dosáhnout se to podařilo propojováním masové produkce zboží se službami a politickými ideami spolu s ovlivňováním nevědomých a sebestředných lidských přání.

Díky snahám E.Bernayse mohla na svět přijít nová moderní metoda ovládání lidských mas. Uspokojováním vnitřních sobeckých přání se dařilo lidem namlouvat, že jsou šťastní a začali se stávat poddajní. To byl počátek americké vše-konzumující posedlosti, jež postupně začala dominovat každému aspektu západní kultury – dokonce i filozofiím, které dnes využíváme ke zdokonalování našich životů.

Kulturní sebestřednost byla VYTVOŘENA záměrně, aby sloužila politickým a finančním zájmům

Pokud se podaří udržovat masy v tom, aby se zabývaly samy sebou, šťastně si kupovaly zboží a služby o nichž jim bylo naočkováno přesvědčení, že je potřebují, pak všichni mocní mohou slušně profitovat a získávat další kontrolu podle svých přání.

Najdou se tací, kteří budou věřit, že to je sice všechno pravda, nicméně neškodná. Problém ale spočívá v tom, že politická agenda struktur moci má hodně daleko k neškodnosti. Podařilo se jí pozměnit nejvyšší význam života u miliónů lidí a oslabit základy komunit, ve kterých lidé žijí. A opět to bylo provedeno záměrně.

Ameriku musíme pozvednout od kultury „potřeb" ke kultuře „přání". Lidé musí být podněcováni k přáním, k tužbám po nových věcech a to dokonce dříve, než ty staré byly úplně spotřebovány. Přání člověka musí mít navrch nad potřebami.

- Paul Mazer kolem r.1930

Zrození amerického konzumenta (a smrt amerického občana)

Předtím, než došlo k této masivní kulturní intervenci, nebyl ještě žádný americký konzument. Byli tu jen samí občané. Můžeme mluvit třeba o americkém dělníkovi. Ale nebyl to konzument. Konzumerismus byl vynalezen mocenskými strukturami. A lidé v něm uváznou, přizpůsobí se a utopí. Je ovšem ironické, že typický americký konzument nebývá šťastným člověkem.

Bernays a celý jeho spolek využil předtím dosud neznámou taktiku přidružení spotřebitelské produkce k politické propagandě za účelem vyvolávání pocitů sebedůležitosti, úspěšnosti, bohatství a důvěryhodnosti. Podvědomé poselství bylo ovšem jasné: používej tyto výrobky, podporuj tyto věci a budeš úspěšný, důležitý a šťastný.

Je skutečností, že lidské masy byly často označovány za „stroje na štěstí". Odměňuj takové stroje dalšími a dalšími výrobky a službami, které podněcují jejich sebestředná přání a pak, dostatečně brzy, si budou všechny ty stroje na štěstí přát už jen toto.

Mezi techniky využívané k přesvědčování mas, aby uvěřily propagandě a kupovali si zbytečné výrobky, patří tyto:

• Vznik tiskových prohlášení, která mají informovat žurnalisty o korporátním vývoji a nových výrobcích a budit tak zdání jejich důležitosti.

• Využívání modelek, významných osobností a celebrit k propagaci výrobků, přesvědčování mas, že také ony se mohou stát populární, důležité, sexuálně přitažlivé a úspěšné, pokud budou nakupovat.

• Zavedení tzv souhlasu třetí strany (často v podobě uměle vytvořené entity), která má propůjčovat důvěryhodnost výrobku nebo politické kampani.

Je zřejmé, že tyto taktiky jsou už dnes běžné a tvoří standardy v běžném marketingu nebo v PR. Jsou součástí klasického přístupu k manipulaci s přáními a požadavky produktů a služeb – vše ve jménu osobního štěstí. Jinak řečeno, štěstí a úspěch v životě je roven nakupování produktů a služeb.

Filozofie sebevývoje a učení new-age jsou poskvrněny obsesí

Není tedy překvapením, že posedlost (obsese) už infiltrovala do oblasti sebevývoje (nebo ji možná dokonce i vytvořila). Učitelé a guruové vynalézají stále nové filozofie nebo překrucují pradávné nauky, aby je přizpůsobili všem konzumentům. Tady jsou příklady:

Pokud jste kdy snili o lepším životě, Neomezená Energie vám ukáže, jak využít celý potenciál vaší mysli, abyste udělali, měli, dosáhli nebo vytvořili cokoliv podle svých přání. - Tony Robbins - Unlimited Power

A jakmile na to soustředíte své záměry, bum! Získáte mercedes. A to je podstata, jak to funguje. -James Arthur Ray (citát z jeho workshopu)

Jedinými limity v našem životě jsou ty, které si sami vnucujeme. Bob Proctor

Pokud si to dokážete představit, dokážete to i získat (Citát ze zákona přitažlivosti – The Secret)

Kromě toho, že výše uvedené citáty jsou bolestně nepravdivé a zavádějící, odráží navíc také kulturní obsesi a za tento projev je odpovědný Bernays se svým spolkem. Každá z těch vět odráží sebestředná přání, dětinské tužby a touhy po „ještě více", které jsou dokonale v linii se zásadami moderní kultury – stroje na štěstí hledající sebestředné uspokojení. Chceme být bez ohraničení, nezastavitelní, vázaní na úspěch, zdraví nebo populární. A chceme to hned!

Ponořeni do pop-filozofií, nechceme uslyšet pravdu:

• Nemůžete mít vše, co chcete a nedosáhnete všeho, co zamýšlíte. Můžete vlastnit mnoho věcí a dosahovat mnohého, pokud máte vůli tvrdě pracovat a činit oběti.

• Máte svá omezení tělesná, duševní, mentální, emoční nebo spirituální. Jen vy si můžete zjišťovat, kde tato omezení jsou. Jen vy je můžete akceptovat. A když to uděláte, osvobodíte se od očekávání, že byste měli dokázat více, než jste schopni.

• Pokud si něco přejeme, neznamená to ještě realizaci. Toužení po čemkoliv nám to nepřinese do naší reality. Soustřeďování záměrů nepředstavuje nic jiného než soustředěnou pozornost.

• Utrpení je nevyhnutelné a je dobré k tomu, abychom se naučili být dobří.

Jak nás moderní filozofie zabíjí

Filozofie, která vedla ke vzniku sebestředných strojů na štěstí a zničila identitu individualit jako „občanů" či „dělníků" rovněž vyhubila mnoho charakterových principů z dřívějších časů. Odráží se to v následujících citátech:

Doufám, že bych mohl mít dostatek pevnosti a mravnosti, abych dokázal to, co považuji za záviděníhodné, za charakteristické pro poctivého člověka. -George Washington

To, co státník nejvíce touží vytvářet, je určitý morální charakter u občanů, jmenovitě pak sklon k mravnosti a provádění mravných skutků. -Aristoteles

Konání je hlavní charakteristikou. -F. Scott Fitzgerald

S potem na čele budete jíst své jídlo, dokud se nenavrátíte zpět ke svému základu, neboť jen z něj jste vzešli; z prachu jste vzešli a na prach se zase proměníte. -Genesis 3:19

Abyste byli prospěšní, nedovolte svému hlubšímu charakteru zemřít pomalou smrtí, která vás bude natáčet směrem k povrchním a sebestředným strojům na štěstí. Rozhodnutí stát se člověkem pevného charakteru, který nepotřebuje být přitahován líbivými ideami, je jen na vás. Rozvíjení charakteru (růst) však představuje hodně práce, avšak opravdově vede ke skutečnému štěstí, čekajícímu někde na této cestě.

(Přeloženo z http://www.naturalnews.com/035619_philosophy_self-centered_consumerism.html)

zdroj: http://hrst.webnode.cz/news/a72/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře