Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Totalitní světovláda - Dokonale zotročená společnost, díl 5.

twitter
totalitni-svetovlada-mikrocipy-k-ovladani-svetove-populace-dil-5

(Pokračování z předchozí kapitoly). V té chvíli se stal mikročip středem zájmu. Zjistilo se totiž, že frekvence sestrojeného mikročipu měla funkční účinek na chování člověka a tak začal výzkum s vyhlídkou úpravy chování. Začalo to pokusy na zvířatech v horách Sacramenta a v Los Angeles v Kalifornii, ale nakonec došlo i k masovým tajným pokusům na lidech...

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 4.

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 4.
Je zcela jasné, že informace, které vlády světa získávají o svých občanech, putují počítačovou dálnicí dál. Až do cílové stanice, kterou je jeden gigantický počítač pro celý svět, který je ve službách světovlády. Existence tohoto počítače byla dlouho popírána. Vždyť [...]

Totalitní světovláda - Fakta o současné světovládě, díl 2. 

Totalitní světovláda - Fakta o současné světovládě, díl 2. 
Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den ,,D,, ještě nenastal, ale ve skrytu je tento den se všemi následky již připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny, hospodářství, politiky, přes zákonodárství, média, až k veřejnému mínění. Vše je zpracováváno [...]

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 3.

Totalitní světovláda - Dokonale kontrolované lidstvo, díl 3.
Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromažďovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole občanů a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je zde přitom lidský názor a přesvědčení. Vzpomeňme [...]

Totalitní světovláda - Historie světovlády, díl 1.

Totalitní světovláda - Historie světovlády, díl 1.
Už od pradávna vznikaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto sjednocení bylo vždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali dovršení své absolutní moci nad světem...

Nejnovější komentáře

(Příprava...)