Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stanislav A. Hošek: Co nám už stačil vyjevit pan John

  • radek-john

Ještě před volbami vyloučily strany ODS, TOP09 a VV, že by po volbách šly do koalice s ČSSD. Z čehož si každý přemýšlející volič mohl vyvodit, že hlas pro TOP09, či VV je fakticky hlasem pro ODS. Již jenom proto tvrdím, že koalice jmenovaných tří stran byla připravovaným projektem. Těsně po volbách strana VV sice naznačovala, že by nemusela do takové koalice přímo vstoupit, ale jen ji podporovat, což byl ale pouze velice chytrý marketingový tah zkušeného podnikatele Bárty, který měl pro následující vyjednávání pouze zvýšit cenu jeho nevěsty pro dvojženicha ODS1 a ODS2.

První oficiální jednání, čili veřejnosti předem oznámené a na tiskové konferenci novinářům prezentované svými výstupy, dokonale splnilo předpoklady, odhadované skoro všemi skutečnými znalci našeho politického prostoru a především pak všemi realisticky myslícími lidmi.

I mne osobně nezajímalo, co bude dohodnuto, protože to bylo předem jasné, ale velice jsem čekal na argumentaci představitelů VV, pokud se rozhodnou pro vstup do vládní koalice. Nový subjekt ve sněmovně by se totiž měl spíše učit a snad přislíbit někomu podporu, ale ne se hned cpát k rozhodovací moci. Navíc VV celou svou předvolební propagandou se před veřejností prezentovala spíše coby strana inklinující k maximálně možné veřejné kontrole vládní moci a ne k podílu na moci, když to řeknu slušně.

Na tiskovce uspořádané po prvním jednání "Bakalovy trojky", řekl předseda VV zajímavou větu, cituji: „Přesvědčili nás novináři způsobem zpravodajství o našich jednáních, které by mohlo odradit investory," konec citace, což byl, alespoň pro veškerou veřejnost, jediný argument VV pro vstup do vládní koalice.

Pokouším se v dalším textu přečíst, co nám to vlastně pan John sdělil. Na první pohled hned vidím, že pro stranu VV budou novináři fungovat jako významná, ne-li naprosto dominantní lobby. Pravdou ale je, že zatím nevím, která konkrétní skupina novinářů se projevila jako ta „informačně rozhodná skupina", jež přesvědčila minimálně pány Bártu a Johna. Mohu o tom pouze spekulovat. Ale nikterak při tom moc nemusím namáhat svůj mozek. Pan John s žurnalistickou zkušeností dokázal vše vyjádřit dokonce v jediné větě; nechtěl přece odradit investory.

S ohledem na to, že v naší zemi je naprostá většina tištěných i ostatních médií v rukou zahraničních subjektů, jejich zaměstnanci budou u nové politicko-vládní firmy působící v ČR, lobbovat jen a jenom za cizí, nanejvýše pak nadnárodní zájmy. To je první poučení veřejnosti o chování strany VV, které uslyšeli z úst pana Johna. Aby neměl nikdo pochyby ani v jeho straně, o čí zájmy půjde, tak mu to vyjevil rovněž zřetelně. Strana VV bude vycházet vstříc především, ne-li vůbec, investorům. Což z logiky liberálně konzervativního přístupu je naprosto samozřejmé, neboť konečným produktem neodrazování investorů, alespoň v představách ideologů jmenovaných politických směrů, je zajištění vyšší zaměstnanosti, tím kvalitnější spotřeby, hospodářského růstu, nižších daní a vším tím konečné spokojenosti obecného lidu. Což všechno jsou prvky nejposvátnějších snah všech liberálně-konzervativních politiků o blaho lidu. Ne nadarmo i pan Nečas, hned po nástupu do nejvyšší funkce v ODS1 řekl, mimo jiné, že tato strana bude stranou lidovou. Už cudně pomlčel o tom, že ODS2, bude tou nezbytnou, leč rozhodující stranou reprezentující nejvlivnější vrstvy.

Zatím však ihned neodsuzujme pana Johna. Má přece v rukou zásadní pojistku. Pokud jeho „stranický lid" ve vnitrostranickém on-line referendu (ó, jak to moderně zní mladistvému uchu) neřekne sestavené koaliční smlouvě ano, nemohou se Nečas s Kalouskem považovat za dvě roce jednoho pána, co chodí se „dvěma holkama".

Jenže, v nás, skepticích, vždycky hlodá nějaké to - co když je to všechno jinak. A ono možná je. Již třeba proto, že vůbec nevíme, zda si pan John nechal ve vnitrostranickém referendu zjistit, jestli se má nováček ve sněmovně hned hrnout do vládnutí. A ještě k tomu s pohrobky těch, které po celé dva roky pejorativně označoval za dinosaury či bafuňáře. Měl prý sice nějaké písemné pověření, že může za stranu vyjednávat, ale kdo mu je podepsal, mi nějak uniklo. Jen věřím, že na něm není podepsán přímo pan Bakala.

Naznačil jsem, že stranické on-line referendum zní mladistvě, moderně a až superdemokraticky. Jenže někteří s takovou technologií už mají své zkušenosti. A dokonce nejen u nás. Zaprvé každé referendum se dá již před jeho zahájením vždycky zmanipulovat, především dobře řízenou propagandou. O tom po letošních volbách, alespoň doufám, nepochybují už jenom idioti. Za druhé, pokud nad elektronickým referendem nebdí odborně zdatná, v tomto případě navíc na vedení strany doslova nezávislá a veřejná kontrola, tak se dají výsledky ne-li doslova zfalšovat, tak minimálně upravit. A za třetí, pořád zbývá ještě kupříkladu ona argumentace lobbyistů , která jistě vymyslí dosud neznámá fakta, která zpětně přesvědčí i ty nejzarytější z členů VV, kteří se v referendu vyjadřovali jinak.

A konečně, podle mých vědomostí nikde není deklarováno, že by výsledky vnitrostranického referenda nemohly být, třeba pod tíhou důvěrných, tajných či dodatečných informací, vedením strany při svém rozhodování interpretovány jinak, či prostě ve výjimečných, leč právě nejdůležitějších věcech, kupříkladu v problémech obrany či bezpečnosti vůbec, nerespektovány. Takže konečné jednání vedení strany může být nakonec úplně jiné, než bylo fakticky většinové přání účastníků referenda, tady konkrétně členů strany VV.

A propos, kdo vlastně jsou členové strany VV, má vůbec nějaké? Mají každý své registrační číslo, legitimaci a platí příspěvky? Pan John řekl cosi o tom, že hlasovat v referendu budou moci jenom „véčkaři". Vzhledem k tomu, že strana VV se od počátku profiluje jako strana vládní, ať tedy nám všem, jimž se připravuje vládnout, laskavě velice konkrétně popíše mechanismus, kterým bude strana vytvářet svá rozhodnutí. Kdo jsou ti véčkaři, jak je minimálně zajištěn jejich opravdu demokratický vliv na vedení strany. Té strany, jejíž název doslova implikuje a nás všechny dokonce inspiruje k tomu, považovat činnost VV za věc veřejnou. Ne tedy jen pod vnitrostranickou kontrolou, ale doslova neskrývanou do tmy kabinetní politiky, či přítmí sekretariátů před zrakem celé veřejnosti. Nebo snad i ono logo VV bylo pouze skvělým marketingovým trikem?

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře