Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vize a akce společné výstavby Ekonomického pásu Hedvábné stezky a Námořní hedvábné stezky 21. století (III)

Vazba lidé-lidé

Vazba lidé-lidé poskytuje veřejnou podporu pro zavedení iniciativy. Měli bychom na druhou stranu převést ducha přátelské spolupráce Hedvábné stezky tím, že budeme podporovat extenzivní kulturní a akademické výměny, spolupráci a výměnu personálu, mediální spolupráci, výměny žen a mládeže a dobrovolnické služby, tak aby se získala veřejná podpora prohloubení bilaterální a multilaterální spolupráce.


Měli bychom vzájemně poslat více studentů do zemí a podporovat spolupráci v oblasti společného provozování škol. Čína poskytuje zemím podél Pásu a Stezky deset tisíc vládních stipendií ročně. Měli bychom pořádat Roky kultury, festivaly umění, filmové festivaly, televizní a knižní festivaly ve svých zemích. Spolupracovat v oblasti výroby a překladů kvalitních filmů, rádiových a televizních programů. Společně chránit místa světového kulturního dědictví. Měli bychom zvýšit výměnu personálu a spolupráci podél zemí Pásu a Stezky.

Měli bychom rozšířit spolupráci a rozsah turismu, pořádat turistické propagační týdny a měsíce publicity v jednotlivých zemích. Společně vytvořit konkurenční turistické cesty a výrobky s rysy Hedvábné stezky. Udělat mnohem výhodnější žádosti o turistická víza podél Pásu a Stezky. Měli bychom prosazovat spolupráci na turistických plavbách na Námořní hedvábné stezce 21. století. Měli bychom provést výměny v oblasti sportu a podpořit země podél Pásu a Stezky v jejich snaze o pořádání mezinárodních sportovních událostí. Měli bychom posílit kooperaci se sousedícími zeměmi v oblasti sdílení epidemiologických informací, výměny technologie, prevence a léčby a školení profesionálů v oblasti medicíny a zlepšit naši schopnost společně informovat o naléhavých případech veřejného zdraví. Budeme poskytovat lékařskou asistenční pomoc a krizovou lékařskou pomoc relevantním zemím a prakticky spolupracovat v oblasti zdraví dětí a matek, rehabilitace postižených a hlavních infekčních nemocí zahrnující AIDS, tuberkulózu a malárii. Budeme také rozšiřovat spolupráci v oblasti tradiční medicíny.

Měli bychom rozšířit spolupráci ve vědě a technologii, založit společné laboratoře (nebo výzkumná centra), mezinárodní technologická transfer-centra a námořní kooperační centra, podpořit výměnu vědecko-technologického personálu, spolupracovat v oblasti řešení vědecko-technologických problémů a spolupracovat společně na zlepšení schopnosti vědeckotechnické inovace. Měli bychom integrovat existující zdroje a rozšířit a pokročit v praktické spolupráci mezi zeměmi podél Pásu a Stezky v oblasti zaměstnanosti mladých, podnikatelského školení, profesního školení, veřejné správy a managementu a jiných oblastí společného zájmu.

  • vize-a-akce-spolecne-vystavby-ekonomickeho-pasu-hedvabne-stezky-a-namorni-hedvabne-stezky-21-stoleti-iii2

 

Měli bychom plně využít přemosťující roli komunikace mezi politickými stranami a parlamenty a podpořit přátelské výměny mezi legislativními tělesy, hlavními politickými stranami a politickými organizacemi podél Pásu a Stezky. Měli bychom provést výměnu a spolupráci mezi městy, podpořit významná města v těchto zemích, aby se staly městy sesterskými, soustředit se na podporu praktické spolupráce, zejména kulturních výměn, a vytvořit živější příklady kooperace. Vítáme think-tanky v zemích podél Pásu a Stezky, abychom společně vedli výzkum a pořádali fóra. 

Měli bychom zvýšit výměny a spolupráci mezi nevládními organizacemi zemí podél Pásu a Stezky, organizovat aktivity veřejného zájmu týkající se vzdělávání, zdravotní péče, redukce chudoby, biodiverzity a ekologické ochrany ve prospěch obecné veřejnosti a zlepšit výrobní a životní podmínky oblastí zasažených chudobou podél Pásu a Stezky. Měli bychom rozšířit mezinárodní výměny a spolupráci v kultuře a médiích a vyzdvihnout pozitivní roli internetu a nástrojů nových médií k vypěstování harmonického a kulturního přátelského veřejného názoru. 

Kooperační mechanismus 

Světová ekonomická integrace se zrychluje a regionální spolupráce je na vzestupu. Čína plně využije existující bilaterální a multilaterální kooperační mechanismus, aby prosazovala výstavbu Pásu a Stezky a podpořila rozvoj regionální spolupráce. Měli bychom posílit bilaterální kooperaci a podporovat komplexní rozvoj bilaterálních vztahů přes multilevlovou a multikanálovou komunikaci a konzultaci. Měli bychom podpořit podepsání memoranda kooperace nebo plánů a rozvinout řadu bilaterálních kooperačních pilotních projektů. Měli bychom ustanovit a vylepšit společný bilaterální pracovní mechanismus a vypracovat plány implementace a harmonogramy postupu iniciativy Pásu a Stezky. Kromě toho bychom měli dát hlavní roli existujícímu bilaterálnímu mechanismu, jako je společný výbor, smíšený výbor, koordinační výbor, řídicí výbor, organizační výbor ke koordinování a podpoře implementace koordinačních projektů. 

Měli bychom posílit roli multilaterálních mechanismů spolupráce a plně využívat stávající mechanismy jako Šanghajská organizace spolupráce (SCO), ASEAN plus Čína (10+1), Asijskopacifické hospodářské společenství (APEC), Asijskoevropské setkání (ASEM), Asijský dialog o spolupráci (ACD), Konference o opatřeních pro interakci a budování důvěry v Asii (CICA), Fórum spolupráce mezi Čínou a arabskými státy (CASCF), Strategický dialog mezi Čínou a Radou pro spolupráci arabských států Zálivu, ekonomická spolupráce Subregionu širšího Mekongu (GMS) a Středoasijská regionální ekonomická spolupráce (CAREC) k posílení komunikace s příslušnými zeměmi a přilákat více zemí a regionů k účasti na iniciativě Pás a Stezka. 

Měli bychom pokračovat v podpoře konstruktivní role mezinárodních fór a výstav na úrovni regionální a subregionální pořádaných zeměmi podél Pásu a Stezky, stejně jako platforem, jako jsou Boao forum pro Asii, EXPO Čína-ASEAN, EXPO Čína-Eurasie, Euroasijské ekonomické fórum, Čínský mezinárodní veletrh na investice a obchod, EXPO Čína-Jižní Asie, EXPO ČínaArabské státy, Západočínský mezinárodní veletrh, EXPO Čína-Rusko, Qianhai kooperační fórum. Měli bychom podpořit místní úřady a obecnou veřejnost zemí podél Pásu a Stezky, aby prozkoumaly historické a kulturní dědictví Stezky a Pásu, společně realizovaly investice, aktivity v oblasti kulturních a obchodních výměn, a zajistily úspěch Mezinárodního kulturního expa Hedvábné stezky (Dunhuang), Mezinárodní filmový festival Hedvábné stezky a mezinárodní knižní festival Hedvábné stezky. Navrhujeme ustanovit mezinárodní summit týkající se iniciativy Pásu a Stezky. 

Využít výhod regionů 

Čína, jak bude postupovat v rámci iniciativy Pásu a Stezky, bude plně využívat komparativních výhod svých různých regionů, přijímat proaktivní strategii dalšího otevírání se, posilovat vzájemné působení a spolupráci mezi východními, západními a centrálními regiony a komplexně vylepšovat otevřenost čínské ekonomiky. 

Měli bychom plně využít geografické výhody Sin-ťiangu a jeho roli brány pro otevírání se směrem na západ za účelem prohloubení komunikace a spolupráce se středo, jiho a západoasijskými zeměmi a učinit z něj centrum dopravy, obchodu, logistiky, kultury, vědy a vzdělávání a klíčovou oblast Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky. 

Měli bychom plně rozvinout silné stránky provincií Shaanxi a Gansu v ekonomické a kulturní oblasti a dát prostor výhodám Chuejské autonomní oblasti Ningxia a provincie Qinghai v oblasti národnostní a kulturní. Dále bychom měli vytvořit z města Xi‘an nové vnitrozemské centrum reforem a otevírání se světu, urychlit rozvoj a proces zvyšování otevřenosti měst jako Lanzhou a Xining a pokročit ve výstavbě pilotní vnitrozemské otevřené ekonomické zóny v Ningxia s cílem vytvořit strategické kanály, obchodní a logistická centra a klíčové základny pro průmyslové a kulturní kontakty se středo, jiho a východoasijskými zeměmi. 

Měli bychom plně využít blízkosti Vnitřního Mongolska k Mongolsku a Rusku, zdokonalit železniční spojení mezi provincií Heilongjiang a Ruskem a regionální síť železnic, posílit spolupráci mezi čínskými provinciemi Heilongjiang, Jilin a Liaoning a ruským Dálným východem v pozemní a námořní dopravě a vybudovat euroasijský vysokorychlostní transportní koridor mezi Pekingem a Moskvou s cílem vytvořit hlavní bránu pro otevírání se směrem na sever. 

Ing. Pavel Janeček, kandidát do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za KSČM
 
Zdroj: Národní rozvojová a reformní komise (NDRC), Ministerstvo zahraničních věcí ČLR, Ministerstvo obchodu ČLR s povolením Čínské státní rady. Březen 2015 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře