Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Čínská hedvábná stezka podporuje pět základních bodů

Nová čínská hedvábná stezka podporuje několik základních bodů jako je inkluzivní rozvoj, otevřená spolupráce, konektivita, vzájemné učení se mezi kulturami, mír a přátelství. Čína uskutečňuje konkrétní kroky, aby spojila jednotlivé země. Čínská vláda podepsala memoranda kooperace s některými ze zapojených zemí. Vyzvala k založení Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB) a založila fond Hedvábné Stezky.

  • cinska-hedvabna-stezka-podporuje-pet-zakladnich-bodu

 

Za prvé, podporuje inkluzivní rozvoj - Dnešní doba je charakterizována rozmanitostí. Se svými tradicemi, kulturními znaky a náboženstvím mají jednotlivé země rozdílné sociální systémy i cesty svého vývoje. V současné době procházejí rozdílnými stádii rozmachu. Všechny země, malé nebo velké, ekonomicky silné či slabé a bez ohledu na dráhu jakou si zvolily, si jsou v mezinárodním společenství zcela rovni. Iniciativa Pásu a Stezky poskytne novou oblast růstu proti globálnímu ekonomickému poklesu a také schéma spolupráce pro celý svět. Jednoduše řečeno. Tato obchodní cesta stane stezkou směrem k ekonomickému rozmachu, který přinese nové příležitosti a nový elán pro globální prosperitu.  

 

Za druhé, podporuje otevřenou spolupráci - Vzhledem k faktu, že regionální spolupráce je velmi prospěšná, tak se ve velkém objevily multilaterální a bilaterální smlouvy volného obchodu (FTA). Jsou to smlouvy různých typů a různého rozsahu. Jde o TTIP, TPP a RCEP, které usnadňují ekonomickou integraci, ale stále zůstávají úzce spojeny s ekonomikami mimo region. Mezi těmito smlouvami bohužel chybí kompatibilita a koordinace. Navíc, do určité míry, zhoršily fragmentaci globální ekonomiky a zabránily ekonomické globalizaci. 

 

Za třetí, podporuje konektivitu - V současné době je globální infrastruktura nevyvinutá. Dopravní infrastruktura mezi jednotlivými zeměmi stále neexistuje. A tam, kde existuje, není pořád dokonalá. Výsledkem následně je, že opatření pro obchod a investice jsou rozptýlené a mezinárodní tok peněz je velmi komplikovaný. Takto špatná konektivita se stala překážkou světovému ekonomickému a sociálnímu rozvoji.

 

Za čtvrté, podporuje vzájemné učení mezi různými kulturami - Jsme jedna zeměkoule. Ve světě, který je domovem všem zemím, je oboustranné učení základním přístupem k řešení vzájemných výzev v oblasti růstu. Je nutné udělat svět lepším místem pro život a zvýšit životní úroveň lidem po celém světě. Všechny kultury jsou si navzdory svým odlišnostem rovny. V tomto bodě jde o usnadnění celé řady kulturních výměn a kooperativních schémat mezi zúčastněnými zeměmi.

 

Za páté, podporuje mír a přátelství - Dnešní svět je formován geopolitickými faktory. V poslední době rostou bezpečnostní hrozby a globální výzvy jako je terorismus, bezpečnost potravin a klimatické změny. Země a regiony zasažené chudobou mají přání, aby nastal mír a stabilita. Posilování kooperace v oblasti globální bezpečnosti a dosažení světového míru není jen praktická potřeba všech zemí, ale společné přání lidstva.  Výzva stejného důrazu na mír, bezpečnost a ekonomický rozvoj, který považujeme za vzájemně posilující. Iniciativa Pásu a Stezky má za cíl položit pevné základy pro usnesení v oblasti bezpečnostních otázek a konsolidace míru prostřednictvím ekonomického rozvoje.  

 

Přeložil: Ing. Pavel Janeček, kandidát do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a zastupitel Náchoda za KSČM

 

Zdroj: Qiushi Journal

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře