Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vize a akce společné výstavby Ekonomického pásu Hedvábné stezky a Námořní hedvábné stezky 21. století (I)

Jedná se o obrovský ekonomický projekt pro globální ekonomiku, jehož cílem je podpora obchodu mezi Evropou a Čínou. Jde de facto o strategii, která udělá z Číny centrum a otevře ji obchodu. Tento projekt tak oživí starodávnou Hedvábnou stezku, která propojí Evropu s Asií. Pro Evropu bude zrod Nové hedvábné stezky znamenat především vznik alternativní obchodní trasy. Je to hlavně projekt spolupráce, míru, tvoření a porozumění mezi národy.

Svědomitý a odvážný národ Eurasie před více než dvěma tisíci let uskutečnil několik kulturních výměn, prozkoumal a otevřel několik obchodních cest, které spojovaly hlavní civilizace Asie, Evropy a Afriky, pozdějšími generacemi celkově nazývaných Hedvábná stezka. Po tisíce let se duch Hedvábné stezky – mír a spolupráce, otevřenost a inkluzivnost, vzájemné učení a oboustranný prospěch – předával z generace na generaci, propagoval pokrok lidské civilizace, značně přispěl k prosperitě a rozvoji zemí podél Hedvábné stezky. Symbolizoval komunikaci a kooperaci mezi Východem a Západem. Duch Hedvábné stezky je historické a kulturní dědictví sdílené všemi zeměmi na světě.

  • vize-a-akce-spolecne-vystavby-ekonomickeho-pasu-hedvabne-stezky-a-namorni-hedvabne-stezky-21-stoleti-i

 


V 21. století je nová éra poznamenaná tématy míru, spolupráce a vzájemného prospěchu, pro nás všechny je důležité pokračovat v duchu Hedvábné stezky s ohledem na slabé oživování globální ekonomiky a komplexní mezinárodní a regionální situaci. 

Když čínský prezident Si Ťin-pching navštívil v září a říjnu 2013 střední a jihovýchodní Asii, tak vyzvedl iniciativu společné výstavby Hedvábné stezky ekonomického pásu a Námořní hedvábné stezky 21. století (dále v textu uváděno jako Pás a Stezka), která přitahovala velkou pozornost celého světa. Čínský premiér Li Kche-čchiang na EXPO ČínaASEAN v roce 2013 zdůraznil potřebu výstavby Námořní hedvábné stezky orientované směrem k ASEAN, strategické pro oblast, dále do vnitrozemí. Urychlení výstavby Pásu a Stezky pomůže podpořit ekonomickou prosperitu zemí podél Pásu a Stezky a regionální ekonomickou kooperaci, posílí výměnu a vzájemné učení mezi rozdílnými civilizacemi a podpoří světový mír a rozvoj. Je to velký počin, který prospěje lidem po celém světě. 
Iniciativa Pásu a Stezky je systematický projekt, který by měl být vybudován vzájemně prostřednictvím konzultací, aby se uspokojily zájmy všech, měla by být vyvinuta snaha integrovat vývojové strategie zemí podél Stezky a Pásu. Čínská vláda načrtla a publikovala Vize a činy ke společnému budování Hedvábného ekonomického pásu 21. století a Námořní hedvábné stezky, k podpoře implementace iniciativy a vštěpuje sílu a elán do starodávné Hedvábné stezky, jež těsněji spojuje asijské, evropské a africké země a podporuje vzájemně výhodnou kooperaci do nových výšin a v nových formách. 

Pozadí 

Ve světě probíhají komplexní a hluboké změny. Skrytý dopad mezinárodní finanční krize se stále formuje. Světová ekonomika se vzpamatovává později. Globální vývoj je nerovnoměrný. Rysy pro mezinárodní obchod a investice a pravidla pro multilaterální obchod a investice procházejí velkými úpravami a státy pořád čelí velkým výzvám svého vývoje. 

Iniciativa na společnou výstavbu Pásu a Stezky zahrnuje trend směrem k multipolárnímu světu, ekonomické globalizaci, kulturní diverzitě, vyššímu používání IT a je navržena, aby prosadila globální volný obchodní režim a otevřenou světovou ekonomiku v duchu otevřené regionální kooperace. Je zacílena na podporu spořádaných a volně plynoucích ekonomických faktorů, vysoce účinnou alokaci zdrojů a hlubokou integraci trhů, povzbuzuje země podél Pásu a Stezky, aby dosáhly ekonomické koordinace politik a realizovaly širší a hlubší regionální kooperaci vyšších standardů a společně vytvořily otevřenou, inkluzivní a vyrovnanou ekonomickou kooperační architekturu, která prospívá všem. Společná konstrukce Pásu a Stezky je v zájmu světového společenství. Reflektuje společné ideály a úsilí o lidské společenství, je to pozitivní snaha hledat nové modely mezinárodní spolupráce a globální vlády a vnese novou pozitivní energii do světového míru a rozvoje. 

Iniciativa Pásu a Stezky má za cíl podporovat spojení asijského, evropského a afrického kontinentu a jejich sousedních moří, ustanovit a posílit partnerství mezi zeměmi napříč Pásem a Stezkou, založit prostorové, víceúrovňové, kombinované konektivní sítě a realizovat diverzifikovaný, nezávislý, vyrovnaný a udržitelný rozvoj v těchto zemích. Projekty konektivity této iniciativy pomohou sblížit a koordinovat rozvojové strategie zemí podél Pásu a Stezky, pomohou využít tržního potenciálu v regionu, podpoří investice a spotřebu, vytvoří poptávku a pracovní příležitosti, rozšíří výměny lidí a kulturní výměny a vzájemnou vzdělanost mezi národy relevantních zemí, pomůže jim pochopit, věřit a respektovat jeden druhého a žít v harmonii, míru a prosperitě. 

Čínská ekonomika je úzce spojena se světovou ekonomikou. Čína zůstane vázaná k základní politice otevírání se, vytvoří nový vzor pro celkové otevření se a bude integrovat sebe sama hlouběji do světového ekonomického systému. Iniciativa Číně pomůže více expandovat a prohloubit proces otevírání se a posílit vzájemně prospěšnou součinnost se zeměmi v Asii, Evropě a Africe a se zbytkem světa. Čína se v rámci svých možností zavazuje vzít si na svá bedra více zodpovědnosti a povinností, a více tak přispět k míru a rozvoji lidstva. 

Principy 

Iniciativa Pásu a Stezky je v souladu se záměry a principy Úmluvy Spojených národů. Podporuje pět principů mírové koexistence. Vzájemný respekt pro suverenitu a teritoriální integritu, žádná vzájemná agrese, oboustranné nevměšování se do vnitřních záležitostí, rovnost a reciproční prospěch a mírová koexistence. 
Iniciativa je otevřena pro spolupráci. Pokrývá oblast starodávné Hedvábné stezky, ale není na ni pouze limitována. Je otevřena všem zemím, mezinárodním a regionálním organizacím, aby se zapojily tak, aby společné úsilí bylo prospěšné pro širší oblasti. 

Iniciativa je harmonická a inkluzivní. Hájí toleranci mezi civilizacemi, respektuje cesty a režimy vývoje, které si různé země vybraly, a podporuje dialog mezi rozdílnými civilizacemi na principu hledání společné půdy, přičemž odkládá rozdílnosti a vychází ze silných stránek každého státu tak, aby všechny země mohly koexistovat v míru pro vzájemnou prosperitu. Iniciativa sleduje tržní operaci. Podřídí se tržním pravidlům a mezinárodním normám, nechá rozhodující roli trhu v oblasti alokace zdrojů a primární roli podniků a nechá vládu vykonávat očekávající funkce. Iniciativa hledá vzájemný prospěch. Uspokojuje zájmy a obavy všech zúčastněných stran a hledá souvislost zájmů a největšího společného jmenovatele pro spolupráci tak, aby hrála hlavní roli moudrost a kreativita, silné stránky a potenciál všech stran. 

Rámec 

Iniciativa Pásu a Stezky je cesta pro spolupráci vítěz-vítěz, podporuje společný rozvoj, prosperitu a cestu směrem k míru a přátelství prostřednictvím vzájemného porozumění a důvěry a posilováním všech výměn. Čínská vláda podporuje mír a kooperaci, otevřenost a inkluzivnost, vzájemné učení a oboustranný prospěch. Podporuje praktickou spolupráci ve všech oblastech a pracuje, aby vystavěla komunitu sdílených zájmů, osudu a zodpovědnosti, která bude mít rysy vzájemné politické důvěry, ekonomické integrace a kulturní inkluzivnosti. 

Pás a Stezka procházejí kontinenty Asie, Evropy a Afriky, spojují pulzující východoasijský ekonomický kruh na jednom konci a rozvinutý evropský kruh na konci druhém, a zahrnují země s obrovským potenciálem ekonomického rozvoje. Hedvábná stezka ekonomického pásu se zaměřuje na spojení Číny, Střední Asie, Ruska a Evropy (baltské země). Spojuje Čínu s Perským zálivem a Středozemním mořem přes Střední Asii a západní Asii, spojuje Čínu s jihovýchodní Asií, jižní Asií s Indickým oceánem. Námořní hedvábná stezka 21. století je navržena tak, aby vedla z čínského pobřeží do Evropy přes Jihočínské moře a Indický oceán jednou cestou, a z čínského pobřeží přes Jihočínské moře do jižního Pacifiku na druhé straně. 

Iniciativa se na pevninské části zaměří na společné budování nového euroasijského pozemního mostu a na rozvíjející se ekonomické koridory ČínaMongolsko-Rusko, Čína-Střední Asie, západní Asie a poloostrov Čína-Indočína, a to tak, že využije mezinárodní dopravní cesty. Spolehne se na klíčová města podél Pásu a Stezky a na využívání ekonomických průmyslových parků a kooperačních platforem. Iniciativa se na moři zaměří na společnou výstavbu klidných, bezpečných a účinných dopravních cest spojujících hlavní lodní přístavy podél Pásu a Stezky. Ekonomický koridor Čína-Pákistán a koridor BangladéšČína-Indie-Myanmar jsou úzce spojeny s iniciativou Stezky a Pásu, a proto vyžadují užší kooperaci a větší pokrok. 

Tato iniciativa je ambiciózní ekonomickou vizí otevírání se a kooperace mezi zeměmi podél Pásu a Stezky. Země by měly fungovat v součinnosti a posouvat se směrem k cílům společného prospěchu a vzájemné bezpečnosti. Podrobněji to znamená, že potřebují zlepšit infrastrukturu regionu a uskutečnit bezpečnou a účinnou síť pozemských, mořských a vzdušných uliček, přičemž to pozvedne jejich konektivitu na vyšší úroveň. Více rozšířit usnadnění obchodu a investic, založit zóny volného obchodu, které odpovídají vysokým standardům, udržovat úzké ekonomické vazby a prohloubit ekonomickou důvěru, rozšířit kulturní výměny, povzbudit rozdílné civilizace, aby se jedna od druhé učila a společně vzkvétaly, podpořit vzájemné porozumění, mír a přátelství mezi lidmi všech zemí. 


Přeložil: Ing. Pavel JANEČEK, kandidát do Zatupitelstva Královéhradeckého kraje za KSČM


Zdroj: Národní rozvojová a reformní komise (NDRC), Ministerstvo zahraničních věcí ČLR, Ministerstvo obchodu ČLR s povolením Čínské státní rady. Březen 2015

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře