Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vize a akce společné výstavby Ekonomického pásu Hedvábné stezky a Námořní hedvábné stezky 21. století (IV)

  • vize-a-akce-spolecne-vystavby-ekonomickeho-pasu-hedvabne-stezky-a-namorni-hedvabne-stezky-21-stoleti-iv

 

Jihovýchodní region 

Měli bychom rozvinout a plně využít myšlenky unikátní přednosti autonomního regionu Guangxi Zhuang jako souseda zemí ASEAN, urychlit proces otevírání se a rozvoj Ekonomické zóny zálivu Beibu (Beibu Gulf Economic Zone) a Perlová řeka – Xijiang (Pearl River-Xijiang economic zone), vystavět mezinárodní koridor otevírající se regionu ASEAN, vytvořit nové strategické opory pro otevírání se a rozvoj jihozápadních a středně jižních regionů Číny, a zformovat důležitou vstupní bránu spojující Ekonomický pás Hedvábné stezky a Námořní hedvábnou stezku 21. století. Měli bychom správně využít geografické výhody provincie Yunnan, postoupit ve výstavbě mezinárodního dopravního koridoru spojujícího Čínu se sousedními zeměmi, vyvinout novou ekonomickou spolupráci v subregionu Greater Mekong a udělat region středobodem čínského otevírání se jižní a jihovýchodní Asii. Měli bychom podpořit pohraniční obchod a turismus a kulturní spolupráci mezi autonomním regionem Tibet a sousedícími zeměmi, jako je Nepál. 

Pobřežní regiony, Hongkong, Macao a Tchaj-wan 


Měli bychom plně využít silné stránky delty řeky Jang-c’, deltu Perlové řeky, západní pobřeží úžin Tchaj-wanu, pobřeží Pochajského zálivu a další oblasti s ekonomickými zónami chlubící se vysokou úrovní otevřenosti, masivními ekonomickými silnými stránkami a silnou katalytickou rolí, zrychlit vývoj Čínské pilotní zóny volného obchodu – China (Šanghaj) Pilot Free Trade Zone a podpořit provincii Fujian, aby se stala středovou oblastí Námořní hedvábné stezky 21. století. Měli bychom plně využít potenciál Qianhai (Šen-čen), Nansha (Kanton), Hengqin (Zhuhai) a Pingtan (Fujian) v otázce otevírání se a kooperace, prohloubit jejich spolupráci s Hongkongem, Macaem a Tchaj-wanem a pomoci postavit velkou oblast zálivu zahrnující Guangdong – Hongkong – Macao. Měli bychom podpořit rozvoj zóny rozvoje námořní ekonomiky Zhejiang (Zhejiang Marine Economy Development Demonstration Zone), Fujianské experimentální zóny (Fujian Marine Economic Pilot Zone) a Nové zóny souostroví Zhoushan (Zhousan Archipielago New Area) a dále otevřít provincii Hainan jako mezinárodní turistický ostrov. Měli bychom posílit výstavbu přístavů v pobřežních městech, jako je Šanghaj, Tianjin, Ningbo-Zhousan, Kanton, Šen-čen, Zhanjiang, Shantou, Qingdao, Yantai, Dalian, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, Haikou a Sanya a posílit funkce mezinárodních uzlových letišť, jako je Šanghaj a Kanton. Měli bychom použít proces otevírání se, abychom tyto oblasti motivovali k tomu, aby realizovaly hlubší reformu, vytvořily nové systémy a mechanismy otevřené ekonomiky, zintenzivnily vědeckou a technologickou inovaci, vyvinuly nové výhody účasti v mezinárodní spolupráci a konkurenci a staly se tvůrcem míru a hlavní silou v rámci iniciativy Pásu a Stezky, především výstavby Námořní hedvábné stezky 21. století. Měli bychom plně využít unikátní roli zámořských čínských a speciálních administrativních regionů Hongkong a Macao a podpořit je, aby se účastnily a přispívaly iniciativě Pásu a Stezky. Měli bychom také udělat vhodná opatření pro region Tchaj-wanu, aby se stal součástí tohoto úsilí. 

Regiony vnitrozemí 

Měli bychom plně využít výhod regionů vnitrozemí, včetně rozsáhlé pevninské plochy, bohatých na lidské zdroje, se silnou průmyslovou základnou, zaměřit se na klíčové regiony, jako jsou městské clustery podél středního toku řeky Jang-c’, kolem Chengdu a Chongqingu, ve střední provincii Henan, kolem Hohhot, Baotou, Erdos a Yulin a kolem Harbin a Changchun, zapojit je do regionální interakce a kooperace a průmyslové koncentrace. Měli bychom z Chongqingu vybudovat ústřední bod pro rozvoj a otevření západního regionu a udělat z Chengdu, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Nanchang a Hefei vedoucí oblasti otevírání se ve vnitrozemních regionech. Měli bychom urychlit spolupráci na horním a středním toku řeky Jang-c’ a jejich protějšky podél ruské řeky Volhy. Měli bychom ustanovit koordinační mechanismus, pokud jde o železniční dopravu a celní vyrovnání přístavů pro koridor Čína-Evropa, rozvíjet značku »Čínsko-evropských nákladních vlaků« a zkonstruovat přeshraniční dopravní koridor spojující východní, centrální a západní regiony. Měli bychom podpořit města ve vnitrozemí jako je Zhengzhou a Xian ve výstavbě letišť a mezinárodních pevninských přístavů, posílit spolupráci v oblasti celního vyrovnání mezi vnitrozemskými přístavy a pobřežními přístavy a hraničními regiony a spustit pilotní služby e-commerce pro přeshraniční obchod. Měli bychom optimalizovat rozvržení speciálních dohledových celních oblastí, vyvinout nové modely jak realizovat obchod a prohloubit průmyslovou kooperaci se zeměmi podél Pásu a Stezky. 

Čína v akci 

Čínská vláda již více než rok aktivně podporovala výstavbu Pásu a Stezky, rozšiřovala komunikaci a konzultaci a postupovala v praktické kooperaci se zeměmi podél Pásu a Stezky a zavedla řadu opatření pro brzké výsledky. 

Odborné vedení na vysoké úrovni 


Prezident Si Ťin-pching a premiér Li Kchečchiang navštívili více než dvacet zemí, účastnili se Dialogu partnerství v oblasti posilování konektivity a šesté ministerské konference Fóra spolupráce Číny a arabských států a setkali se s vedoucími představiteli příslušných zemí, aby prodiskutovali bilaterální vztahy a regionální otázky rozvoje. Využili těchto příležitostí, aby vysvětlili bohatý obsah a kladné dopady iniciativy Pásu a Stezky a jejich úsilí vyvolalo široký konsensus v rámci iniciativy Pásu a Stezky. 

Podepsání kooperačního rámce 


Čína podepsala memoranda kooperace, týkající se společného rozvoje Pásu a Stezky s některými zeměmi, a také regionální kooperace hraniční spolupráce a střednědobých i dlouhodobých plánů rozvoje pro ekonomickou a obchodní spolupráci s některými sousedními zeměmi. Navrhla rysy regionálních plánů spolupráce s některými sousedními zeměmi. 

Podpora projektové spolupráce 


Čína rozšířila komunikaci a projednávání se zeměmi podél Pásu a Stezky a podpořila řadu klíčových projektů spolupráce na poli konektivity infrastruktury, průmyslových investic, rozvoje zdrojů, ekonomické a obchodní spolupráce, finanční spolupráce, kulturních výměn, ekologické ochrany a námořní kooperace tam, kde jsou správné podmínky. 

Vylepšování politik a opatření 

Čínská vláda bude integrovat svoje domácí zdroje, aby iniciativě poskytla silnější vládní politickou podporu. Usnadní založení Asijské banky pro investice do infrastruktury (Asian Infrastructure Investment Bank). Čína navrhla Fond Hedvábné stezky a investiční funkci Čínsko-euroasijského kooperačního fondu. Podpoří bankovní clearingové instituce, aby prováděly přeshraniční clearingové operace, a platební instituce, aby prováděly přeshraniční platební obchod. Bude aktivně podporovat usnadnění investic a obchodu a urychlí reformu integrovaného regionálního celního vyrovnání. 

Podpora role platforem spolupráce 

Konala se řada mezinárodních summitů, fór, seminářů a mezinárodních výstav na téma iniciativy Pásu a Stezky, které hrály důležitou roli v otázce zvyšujícího se vzájemného porozumění, dosahování kompromisu a prohlubování spolupráce. 

Společně přijmout světlejší budoucnost 

Ačkoliv je iniciativa navržena Čínou, tak je společnou ambicí všech zemí podél svých tras. Čína je připravena vést rovnocenné konzultace se všemi zeměmi podél Pásu a Stezky, aby využily rovnocenné příležitosti poskytnuté iniciativou, podpořit otevření se, komunikaci a integraci mezi zeměmi ve větším měřítku, s vyššími standardy a hlubšími úrovněmi a přitom uvážit zájmy a ambice všech stran. Rozvoj Pásu a Stezky je otevřený a inkluzivní a Čína vítá aktivní účast všech zemí a mezinárodních a regionálních organizací v rámci iniciativy. 

Rozvoj Pásu a Stezky by měl být veden hlavně prostřednictvím politiky komunikace a objektivní koordinace. Je to pluralitní a otevřený proces spolupráce, který může být vysoce flexibilní a neusiluje o konformnost. Čína se připojí k dalším zemím podél Pásu a Stezky, aby převedla do reality a vylepšila obsah a způsob spolupráce Pásu a Stezky, vypracuje příslušné harmonogramy a návody a srovná národní rozvojové programy a regionální plány spolupráce. 

Čína bude pracovat se zeměmi podél Pásu a Stezky, aby uskutečnila společný výzkum, fóra a veletrhy, školení personálu, výměny a návštěvy v rámci existujících bilaterálních, multilaterálních, regionálních a subregionálních kooperačních mechanismů, tak aby lépe porozuměly a přijaly obsah, cíle a úkoly iniciativy Pásu a Stezky. 

Čína bude pracovat se zeměmi podél Pásu a Stezky, aby plynule postupovaly v ukázkových projektech, společně identifikovaly programy, které vyhovují bilaterálním a multilaterálním zájmům a urychlí spuštění programů, na kterých se strany dohodly a jsou připraveny k implementaci, aby se zajistila brzká sklizeň úrody. 

Spolupráce v oblasti Pásu a Stezky představuje vzájemný respekt a důvěru, vzájemný prospěch a spolupráci a vzájemné učení mezi civilizacemi. Dokud se budou všechny státy podél Pásu a Stezky společně usilovně snažit, aby následovaly společný cíl, tak budou vyhlídky pro Ekonomický pás Hedvábné stezky a Námořní hedvábné stezky 21. století skvělé a lidé ze zemí podél Pásu a Stezky budou mít z této iniciativy pospěch. 


Přeložil: Ing. Pavel JANEČEK, kandidát do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za KSČM
 

Zdroj: Národní rozvojová a reformní komise (NDRC), Ministerstvo zahraničních věcí ČLR, Ministerstvo obchodu ČLR s povolením Čínské státní rady. Březen 2015 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře