Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Trapná nedostatečnost v chápání ministra Schwarzenberga.

Jak víme, prezident V. Klaus zaslal  předsedovi a místopředsedům vlády dopis, ve kterém uvedl své znepokojení z obav občanů i právních odborníků ohledně možného prolomení restituční hranice. V dopise také konstatoval, že záruka předsedy vlády a jeho místopředsedů bude pro něj rozhodující pro to, aby zákon případně (ne)podepsal. V. Klaus však zatím marně čeká na garance od zmíněných představitelů (v době sepisování článku však již měl V. Klaus obdržet odpověď od P. Nečase).

  • trapna-nedostatecnost-v-chapani-ministra-schwarzenberga

     Pozoruhodné jsou však k tomuto dopisu postoje či výroky některých politiků, resp. samotných oslovených. V prvé řadě je to nechápající ministr Kalousek, který se ke Klausově požadavku vyjádřil:

     „Já bych snad ještě rozuměl, kdyby snad pan prezident chtěl takový dopis (rozuměj stejný, jako byl zaslán na předsedu a místopředsedy vlády, pozn. autora) od každého poslance, který pro to zvedne ruku. Ale proč chce takový dopis od tří předsedů partají, když máme dneska ve Sněmovně sedm partají a 200 poslanců má každý stejný hlas a stejnou odpovědnost při hlasování, tomu vážně nerozumím!“

     No, u ministra Kalouska to lze do jisté míry pochopit, on totiž ze všeho nejlépe rozumí ekonomice, že ano! Nicméně nevím, zda záměrně nebo nedomyšleně zmiňuje podiv nad potřebou garance tří předsedů partají, ale fakt, že tyto tři partaje ovládají a decimují ekonomiku a společnost, mu zřejmě nedochází. Za další by tímto také mohl sledovat rozmělnění zodpovědnosti z požadavku garance ze tří person na 200 hlavou sněmovnu. I zde však opomíjí fakt, že poslanecká sněmovna v souvislosti s církevními restitucemi má podporu dnes sotva 50:50, takže proč by se měla podstatná část poslanců podepisovat pro stejné účely, jako ta druhá část (koaličních) poslanců. Pan ministr Kalousek však rád mystifikuje a deklamuje, takže tento jeho postoj zas není až  tak překvapivý.

     Mnohem překvapivější a pozoruhodnější je výrok rovněž dopisem osloveného pana místopředsedy vlády Schwarzenberga který již dříve uvedl, že  mu „není jasné, co přesně má znamenat osobní garance“. To je na místopředsedu koaliční vlády, ministra zahraničních věcí a  předsedu tak silné pravicové politické strany, jakou je TOP 09, příliš silné kafé! I zde si lze položit otázku: dělá pan ministr blbce sám ze sebe, nebo z těch druhých? Osobně si myslím, že obě varianty jsou možné, nicméně obě jsou velmi, opravdu velmi trapné, vysloví-li takovou otázku a podiv člověk v takovém postavení.  Je snad definice „osobní garance“ opravdu tak složitý pojem,aby nebyla pochopena? Jaké je vlastně jeho IQ? Přistupuje-li či chápe-li i podobně „složité a obsahově nejasné pojmy“ i v zahraniční politice pak nechápu, co na ministerstvu jako ministr ještě dělá.

     Jenže – pan Schwarzenberg ani zde nepřekvapuje, přežil a přežije i takové  trapasy jako spaní při jednání, červené ponožky, sedlácké vzezření (nedbalé oblékání), bonmoty apod. Jeho, ba ani nikoho dalšího z vlády, „hanba nefackuje“, pro ně není rozhodující ani úroveň vzezření, vystupování, chování, slovního projevu, prohlášení a už vůbec ne finálních výsledků své tristní činnosti, tedy vládnutí.  To dokazuje nejen arogance nad nesouhlasnými protesty zdrcující většiny občanů ČR s církevními restitucemi, ale i nevídaná arogance a ignorace všech negativních dopadů jejich vládnutí na společnost. Z čehož vyplývá, že není důvod ani pro ministra Kalouska, tím spíše pro jeho „jakoby“ stranického šéfa a ministra vlády Schwarzenberga se těmito „prkotinami“ zabývat. Stále totiž spoléhají na moc, postavení, vliv a peníze, které drží jejich nejen pokřivený charakter, ale i notně pošramocenou reputaci. Jen doufám, že to už nebude dlouho trvat!

 

 3. září 2012                                                                                                             Jiří   B a ť a

 

PS: Výše uvedený příspěvek jsem původně zaslal do BL (Britské listy), kde mi však byly odmítnuty zveřejnit. Přesněji řečeno, panem Janem Čulíkem. Dovolím si uvést důvody, které pana Čulíka vedly k zadržení článku a mé odpovědi v reakci na ně. Váženého čtenáře pak prosím o vlastní úsudek o opodstatněnosti nezveřejnění mého zřejmě „nevhodného“ příspěvku (ve své podstatě jde tzv. „já o voze, on o koze“). Děkuji za pochopení. J.B.

 

J.Čulík:

Pane Baťo,

 upozorňuju vás na článek Jiřího Jírovce blisty.cz/art/64709.html z něhož zřejmě vyplývá, že se Schwarzenberg pozastavuje právem. Garance prezidentovi totiž nemají oporu v právním řádu.Parlament je odpovědný voličům, nikoliv prezidentovi.

 

J.Baťa:

Pane Čulíku,
nepochopil jste podstatu mého článku. Především, když už mne upozorňujete na to, že "Parlament je odpovědný voličům, nikoliv prezidentovi", dopisy nebyly určeny Parlamentu (to by musel byl adresován např. paní Němcové) a za další, z adres je zcela zřejmé, že prezident oslovil "vládu", tedy jeho premiéra, vicepremiéry, kteří jsou současně předsedové vládních politických stran. Jsou to tedy dopisy více méně osobního charakteru. Chápu, že všichni oslovení jsou sice členy Parlamentu, ale protože byli osloveni osobně, pak jejich vazba na Parlament jako taková není podstatná. Jak patrno, Vy to vidíte jinak - podle Vás byl zřejmě osloven Parlament! Že "garance" nemají oporu v právním řádu chápu, ale jde o vyjádření osobní zodpovědnosti a záruky, že se oslovení svým čestným slovem zavazují k naplnění odpovědnosi k závazku k dané věci. A to by mohl pan kníže snad pochopit, nebo ne?On však uznal,že je lepší udělat ze sebe nebo z druhých blbce a proto položil tuto debilní otázku!Proto pokukazuji na  "chápání" či "nechápání" pojmu "garance", především u pana ministra Schwarzenberga, protože veřejně vyjadřovat podiv či nechápavost nad osobní garancí u tak vysoce postaveného politika (včetně Kalouska) je zarážející. V tom je ta podstata článku. Nicméně musím znovu konstatovat, že vytrvale cenzurujete (alespoň mé) obsahy článků. Vaše připomínka nebyla natolik relevantní, že by mohla potlačit obsah článku,  mohla být poznamenána v příloze PS pod článkem, ale protože jste subjektivně "uznal", že to vidíte jinak a prosazujete svůj názor, tak jste jednoduše článek nezveřejnil. Bravo! Máme přece demokracii a právo na svobodné vyjadřování, že?
J.B.

 

J.Čulík:

Schwarzenberg (o žádném knížeti nic nevím, šlechtické tituly byly v Československu zrušeny r. 1918) může právem namítat, že Klausův požadavek záruky nemá žádnou oporu v zákoně. Vláda ani parlament nejsou odpovědni Klausovi, v tom má Schwarzenberg bohužel pravdu. Nemůžeme se definovat jako právní idioti.

 

J.Baťa:

Správně, pane Čulíku, mohl by (K.SCh) právem namítat, ale nenamítal, neboť vyslovil jen imbecilní otázku! Proč se pořád otíráte o nějakou (ne)odpovědnost vlády nebo parlamentu vůči Klausovi? Já jsem nic takového nenapsal! Tu poslední větu jste napsal velmi výstižně: Nemůžeme se definovat jako právní idioti. To, že z nás idioty dělají dnes a denně Vám nevadí, notabene co ze sebe dělá Schwarzenberg neřku-li, že jím je? Jen se možná budu opakovat, pane Čulíku, ale zeptám se: články na BL jsou psány pro Vás nebo pro čtenáře, aby si dělali sami úsudek, co je a co není dobře či správně, s čím souhlasí a s čím ne? Vy už rozhodujete jako správný cenzor, za ně! Jak demokratické!

Další reakce na tuto odpověď již nepřišla.0

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře