Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Máte slovo, než vám jej M. Jílková vezme

 

Sice ne vždy stíhám, ale pokud to jde, snažím se na pořad „Máte slovo“ s M. Jílkovou dívat přesto, že mne u toho často „berou všichni čerti“. Snad mi to dá řadu čtenářů zapravdu, ale k tomu konkrétnímu se dostaneme o něco později. Začal bych tedy tím, že pořad (stejně jako kdysi Kotel) má své řekl bych opodstatnění, zabývá se ožehavými problémy současného života společnosti a problémy lidí, o kterých se jaksi nedá dost dobře jinak veřejně diskutovat. Náměty na jednotlivé pořady jsou zajímavé a jistě přitahují nemalou část diváků TV. Až potud „u mne“ (a snad i mnoha dalších) „dobré“. Protože však ještě pořad nezačal, nechvalme dne před večerem. Realizační tým pořadu se sice zaměřuje obsahově správným směrem, domnívám se však, že sama realizace pořadu má vážné nedostatky, které celý pořad významně poškozují.

  • mate-slovo-nez-vam-jej-m-jilkova-vezme

V pořadu se zpravidla vyskytují tři skupiny lidí, možno říci účinkujících. Na jedné straně zástupci představující či zastupující takříkajíc poškozené, na druhé straně zástupci či představitelé obhajoby, oponentury v podobě znalců, expertů, tvůrců či autorů zákonů (mj. poslanci Drábek, Heger, Polčák, Gazdík, Benda, Řápková, Suchánek apod.) a jiných legislativních opatřeních, které jsou na tomto fóru projednávány, či spíše přetřásány. Projednávány stěží, protože jednáním se předpokládá dosáhnout nějakého výsledku, což se v tomto případě nestává ani náhodou. Zůstaneme tedy u zmíněného „přetřásání“, to přesně vystihuje průběh pořadu. Třetí skupinu tvoří předem „náhodně“ vytypovaní občané , kteří zpravidla prezentují názory obou stran tematického duelu, tzv. mix. Tato skupina občanů, čítající kolem cca 20 osob, však ani zdaleka nemůže prezentovat názory stoupenců jedné či druhé strany duelu. Nicméně do pořadu jsou občas také “vpuštěni“ a je jim dáno slovo. Zde ovšem začíná první peripetie tohoto pořadu (ale také to mohla být poslední, na pořadí opravdu nezáleží).

Nezřídka se stane, že z toho „publika“ se ozve nějaký občan, aby glosoval, resp. reagoval na momentální stav. Paní Jílková pro takové případy má dvě řešení: první, že občana okřikne, že nemá slovo, v druhém případě jej vybídne, aby mluvil do mikrofonu. Zdálo by se, že občan se může vyjádřit, ale ouvej, paní Jílková jej „utne“ v nedokončené větě a suverénně se obrátí na jiného účinkujícího ze strany duelu. Ten poděkuje za slovo, rozpovídá se, ale protože se paní Jílkové zdá, že nemluví o tom, co by chtěla slyšet, skočí mu do řeči svým „Tak já vám něco řeknu“, čímž dá najevo, že nemluví k věci a opět se obrátí na proti stranu duelu, kde některému z účastněných dá slovo. Jenže ani toho nenechá domluvit myšlenku nebo názor a přejde k dalšímu diskutujícímu a vyžaduje po něm názor na projednávané téma. Do toho však skočí jiný „neukázněný“ diskutující nebo občan z publika (což je více než často) a paní Jílkové se tak vedení pořadu vymyká z rukou. Abych to zkrátil, paní Jílková se mnohdy nebo často dostává do situace, kdy si takřka neví rady, pak bývá „neomalená“ nebo hrubá k přítomným, okřikuje je, bere slovo a pokud jim i slovo a možnost vstoupit do diskuze dá, není to na dlouho. Divák je z toho jak se říká „úplně tumpachový“, protože se paní Jílková ne a ne dobrat toho, co by chtěla slyšet. Přitom se odvolává na diváky TV, pro které je pořad určen a vyzývá účastníky pořadu, aby se v diskuzi vyjadřovali tak, aby diváci zaznamenali nějaké „resumé“ z této diskuze. Má sice pravdu v tom, že pořad je pro diváky TV, ale už méně dělá vše, aby z toho diváci nějaké to objasnění, radu, relevantní názor, nebo případně řešení měli. Zvláště, když nemálo „bláhových“ občanů se obrací na paní Jílkovou s nadějí, že právě ona jim poradí. Tůůůdle! Upřímně řečeno se mi zdá, že paní Jílková se umí „pěkně načančit“, to je upoutat pozornost svým zevnějškem, ale to bude asi veškeré pozitivum, které z pořadů vyplývá.

Jinými slovy, subjektivně soudím, že pro paní Jílkovou to není vedení (moderování) takových pořadů „to pravé ořechové“ (viz obdobné zkušenosti z dřívějšího Kotle). Že bude publikum, tedy

přísedící občané poněkud neukáznění, s tím se musí počítat. Téma a průběh diskuzí, vyřčené názory, výmluvy, obhajoby, konstatování atd., zvednou nejen diváka u TV, ale není divu, že i v pořadu přítomné občany. Slabinou paní Jílkové je, že situace které nastanou, zvládá netakticky, ne vždy zrovna slušnou formou (občas vyjede proti některému občanu, který reaguje bez jejího souhlasu), prostě ne vždy s potřebným efektem a nadhledem , ale s trapným manévrováním ve snaze udržet pořad v přijatelné atmosféře. Také její známé „Tak já vám něco řeknu“ nebo „Tak co k tomu řeknete…“, ale především neustálé skákání do řeči, nedání možnosti dokončit vyřčení myšlenky či názoru, to jsou chyby, které by se u moderátorů TV vyskytovat neměly. Bohužel u paní Jílkové právě tyto nedostatky silně převažují. Nejsem sám, který na tyto nedostatky, resp. průběhy pořadů, vedené paní Jílkovou, poukazuji. Je to pro srovnání jako řidič, který sice dojede z bodu A do bodu B, ale jezdí od „pangejtu k pangejtu“, auto je otlučené, náklad poničený, nicméně řidič do cíle přijel. Co na takovou přepravu řekne dispečer si lze domyslet. V reálu – co si má o tom myslet divák.

Jakkoliv je nabízené téma pořadu predikováno jako zajímavé, po jeho odvysílání má divák mnohdy pocit promrhané cca hodiny, kterou strávil před TV obrazovkou v pořadu s paní Jílkovou. Zda si je příslušné vedení TV tohoto dovolím si říci trapného vedení pořadu paní Jílkovou vědomo nevím (paní Jílková zcela určitě ne). Tak nebo onak to nesvědčí o snaze TV vysílat nejen pořady se zajímavým tématem, ale i ke spokojenosti diváků odvedenou prací (kumštem) moderátora. Pořad „Máte slovo“, jakkoliv je svým zaměřením pořadem atraktivním (resp. by mohl být), pak vedením pořadu paní Jílkovou pořad ztrácí na potřebné kvalitě, úrovni a výsledném efektu, čímž by po jeho odvysílání měli být spokojení diváci. Nebudu se mýlit když řeknu, že tomu tak není. Jedna zcela zbytečná otázka nakonec: je či bude moje (případně jiná) kritika paní Jílková k něčemu dobrá? Je naděje na změnu k lepšímu (nejlépe výměnou moderátora pořadu)? Co na to ČT a příslušné vedení, případně RRTV? Pokud to však bude vedením ČT přijímáno stejně, jako přijímá kritiku současná koaliční vláda, pak je vše marné a zbytečné. Ale být by nemělo! Třeba i proto, že si diváci ČT platí a chtějí úroveň a kvalitu.

Pokud by snad někdo namítnul, že „ se na to nemusím dívat“ vězte, že to není řešení. To, že máme v krámech nekvalitní potraviny neznamená, že budu mlčet a kupovat šmejd (i když tomu tak ve skutečnosti je). Stejně tak u TV si nemyslím, že se ji platíme proto, aby odvysílala kde co, i když to stojí za starou belu! Říká se sice „mlčeti zlato“, ale v tomto případě je třeba nejen nemlčet, ale velmi důrazně vyžadovat nápravu. Když ne v případě paní Jílkové (tu mohu skutečně odmítnout), pak u potravin zcela určitě. Právě u paní Jílkové se o to někteří snaží, ale výsledek je, díky jejímu chaotickému vedení pořadu, přímo žalostný.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře