Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Otevřený dopis panu Halíkovi

Vážený pane profesore,

se zájmem jsem sledoval poslední OVM v ČT, ve kterých jste se v první části účastnil spolu s Janem Švejnarem a Janem Hartlem a tématem vaší debaty s VM bylo poskytnutí pomoci utečencům z islámských zemí.

Vážený pane profesore, do tohoto pořadu jsem si Vás vážil, ale po tom, co jste všichni tři předvedli v tomto pořadu, Vám musím říci, že nechápu, co Vás vede k Vašemu stanovisku. Dovolte mi, abych Vám sdělil moje stanovisko k Vašim postojům. Předesílám, že jsem věřící římsko-katolického vyznání.


  • otevreny-dopis-panu-halikovi

1) Nejsem proti tomu, aby byl poskytnut vyjímečně azyl někomu, komu hrozí ve své vlasti nebezpečí života v důsledku politických stanovisek, ale za předpokladu, že pokud se chce u nás usadit, že se podřídí našim zákonům, zvyklostem a že se na něho bude vztahovat právo, jako na každého občana. Samozřejmě mu nebudu bránit, jestli se bude modlit ke křesťanskému Bohu, nebo k jakémukoliv Bohu jinému, pokud nebude uplatňovat povinné vyznávání svého Boha hostitelským obyvatelstvem pod podmínkou uřezání hlav.

2)muslimských uprchlíků jsou statisíce až miliony a utíkají ze svých zemí proto, že jim jde o životy. O životy jim jde v prvé řadě proto, že tam USA vedou vyhlazovací války na základě vymyšlených a inscenovaných důvodů, protože jim jde o nerostné suroviny, které se na jejich území nacházejí a my, jako člen NATO je v tom podporujeme a dokonce aktivně pomáháme s odůvodněním, že bojem proti terorizmu ochraňujeme naši vlast. Druhým důvodem je emigrace z ekonomických důvodů.

3) jestliže jste zmínil "morální povinnost" ČR přijmout tyto ohrožené utečence na naše území, tak nevím, proč bychom tuto povinnost měli mít, leda z toho důvodu, že permanentní válčení USA na jejich územích účastí našich vojáků podporujeme. Tuto skutečnost zavinily všechny naše vlády, nikdy se na souhlas občanů neptaly, pro vstup do NATO referendum nebylo, tak kdo má tu morální povinnost ? Občané ?

4) k EU doktríně patří, přijmout do r. 2050 - 80 milionů imigrantů (podle komunisty Barrosa). Zdůvodňuje se to stárnutím a malou reprodukcí Evropanů a "strachem" z toho, že nebude, kdo by vydělával na důchody. Přitom jen u nás je 600 000 nezaměstnaných, kteří žijí ze sociálních dávek. Přitom uprchlíci budou většinou z arabských a afrických zemí, většinou muslimského vyznání, kteří se budou vyznačovat velkým množstvím malých a nezletilých dětí, budou bez znalosti místního jazyka, budou většinou nevzdělaní, dokonce i negramotní. Čili budou vyžadovat sociální zabezpečení a jejich přínos naší ekonomice bude skoro nulový.

5) Muslimští imigranti budou převážně islámského vyznání, budou (jak už to vidíme dnes na v ČR již existující, zatím málo početné komunitě) vyžadovat oficiální uznání a povolení vyznávání jejich víry, která, jak již víme z příkladů ze zemí západní Evropy (Francie, Španělsko, Německo, Belgie,Norsko, Švédsko, Velká Británie) přináší pouze veliké problémy.

V ČR nejsou peníze na potřebná sociální zařízení pro naše malé děti, pro seniory, nejsou sociální byty pro začínající manželství a budeme tedy stavět mešity a byty pro imigranty? Kdo na to dá peníze ? Daňoví poplatníci ? Nebo snad církve, které si nyní nahrabaly miliardy z církevních restitucí ? Nebo si je pane profesore vezmete na faru u sv. Salvátora ? Naše republika má, pokud to nevíte, dluh ve výši skoro 1,7 bilionu Kč. To si budeme na muslimy dále půjčovat ?

6) nejhorší je ale na muslimských imigrantech jejich náboženství a právo šaría, které by zde pozvolna chtěli rozšířit a jak známe ze zemí, kde již jsou a žijí již v několikáté generaci, tvrdě vyžadují jeho uplatňování.Chcete zde mít uřezávání hlav, ženské obřízky, muslimskou pedofilii, kamenování a jiné jejich zvyklosti? Kromě toho jsou velmi náchylní k terorizmu, který nám tu ještě chybí. A pokud se naši vojáci podílejí na amerických válečných anabázích v jejich zemích, mohou se nám za to revanžovat. Oni budou moci mluvit o tom, že mají "morální povinnost" nám za naše hrdiny poděkovat. Chcete zde mít sebevražedné atentáty, chcete, aby naše ženy byly muslimy hromadně znásilňovány, aby muslimští starci souložili s našimi malými děvčátky ? Jak zajistíte, že se to nestane ? Vy děti nemáte, Vy nemáte ponětí, co jsou děti!!

7) Jan Hartl má strach, že referendum o uprchlících by mělo naprosto devastující účinek.Pro koho, pro vás tři, kteří jste v pořadu vystupovali ? To je zcela pochopitelné, protože ten, kdo by pro tyto plány vládců EU v referendu hlasoval, tak to by buď byl sebevrah, nebo člověk zralý pro psychiatrii a nebo vlastizrádce.

Vážený pane profesore, koho prosím Vy osobně zastupujete ? Za koho mluvíte ? Opravdu jsem na pochybách o tom, že jste křesťan a navíc kněz. Vy máte ambice stát se naším příštím prezidentem ? Bůh Otec, Syn a Duch svatý nás ochraňuj před Vámi a těmi dalšími dvěma diskutujícími a vám podobnými !!!! Prof. Švejnar dokonce prohlásil, že to "buď může skončit fiaskem, nesnášenlivostí a radikalizmem, nebo to může být pro Evropu přínosem". To je druhý kandidát na prezidenta této země a s pasem USA. Ať poradí americké vládě, jak nevyrábět světové problémy a neradí nám.
Tak to zkusíme, jestli nás vyvraždí, nebo jestli nás budou opečovávat a vytvářet nám prostředky na naše důchody ?

Nebylo by lepší, aby se o tyto chudáky postarala militantní a imperialistická americká vláda, které svými dobyvačnými činy vytváří pro tyto lidi již od r. 1993 podmínky, ve kterých se nadá přežívat ? Kdyby nebyly války, iniciované USA a NATO, nebyla by zničená města a vesnice těchto lidí a nemuseli by nikam utíkat.Proč má Evropa zachraňovat něco,co zámořský válečník po celém světě páchá ? Nehledě na statisíce mrtvol, které po sobě zanechává.

Vážený pane profesore, pokud máte názory, které jste prezentoval v posledních OVM, vážně  pochybuji o tom, zda vůbec máte právo učit na filozofické fakultě UK a takto pochybně ovlivňovat studenty, kteří jsou nuceni se Vašeho vyučování účastnit.

Prosím Vás, pokud chcete takto přispívat ke šťastnému životu našich občanů, buďte tak laskav a nepleťte se do veřejného života. Starejte se o kostel sv. Salvátora a světské věci tohoto národa prosím, vynechte !

Neočekávám, že mi odpovíte, ale rád bych Vaši odpověď zveřejnil na internetu. 

Ing. Jaroslav Martínek, důchodce

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře