Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Abychom mohli něco změnit, je potřeba změnit tuto pseudodemokracii.

Ústava má ustanovení, že zdrojem moci v ČR je lid. Ale prostřednictvím volených zástupců - jako soutěž politických stran.


Volíme tedy strany, které si vytvoří takové kandidátky, že i když můžete zakroužkovat dva kandidáty, tak stejně nedosáhnete toho, aby zprofanovaní politici se do parlamentu nedostali. Kromě toho nemají žádnou odpovědnost, vše schovávají za politiku. nemůžete ani nikoho odvolat. Před volbami slibují, ale jakmile se do parlamentu dostanou, dělají si co chtějí bez ohlkedu na své sliby a přání voličů. Viz nyní ČSSD!

 
  • abychom-mohli-neco-zmenit-je-potreba-zmenit-tuto-pseudodemokracii

Abychom tyto praktiky změnili, je nutno v první řadě prosadit, aby byl přijat zákon o všeobecném a bezpodmínečném referendu, který by pak umožnil další kroky - změnu volebních zákonů, odvolatelnost zvolených zástupců, jejich trestní odpovědnost, nápravu zákonů, které si dosud přijímali ve znění, které vyhovuje jedině jim. Je nutné, aby společnost nefinancovala politické strany, aby se změnil způsob volby poslanců tak, aby se do parlamentu dostali opravdu lidé slušní, odborně zdatní, pro které by to nebyl zdroj rychlého zbohatnutí, ale poslání něco pro splečnost udělat. Za tím účelem by se měl změnit počet volebních obvodů ( na př. 81), kde by z kandidátů byl zvolen pouze jeden nebo dva, bez ohledu na příslušnost k politickým stranám (asi jako dnes volíme do senátu).

 
Prezident je již volen přímo, měla by se také prosadit jeho odvolatelnost a vládu by měl sestavovat prezident (prezidentský systém). Prezident by se volil na základě svého programu , tak jako dnes strany. Odpadly by problémy se sestavováním koaličních vlád, vládních krizí, politické turistiky v parlamentu, ztížila by se korupce. Odpadly by poslanecké stranické kluby, každý poslanec by hlasoval opravdu podle svého svědomí a ne podle usnesení strany. A voliči by měli možnost jak prezidenta, tak poslance, kteří by se zpronevěřili svým slibům, referndem odvolat. To ale samozřejmě vyžaduje aktivní občany, kteří se budou angažovat a nebude pro ně zatěžko jít k volbám nebo se účastnit hlasování v referendech.

Zaměřme se tedy na to, abychom podporovali ty strany, které mají referendum ve volebním programu, aby ho byly ve sněmovně schopny prosadit. Sliby stran, které jsou v současné koalici, se již neplní - viz zákon o státní službě, církevní restituce a další zákony, které se kandidáti zavázali přijmout dle požadavku Rekonstrukce státu.

A beztrestně, nemůžeme je pro neplnění slibů odvolat. Zase si odhlasují, co se jim hodí. Volme tedy Úsvit, volme Svobodné Petra Macha, NE BRUSELU-ND, volme KSČM, podporujme občanské iniciativy (AZ,HzPD,...) které mají tyto věci v programu a jejich zástupce svou podporou přimějme k ochotě kandidovat, abychom měli opravdu koho volit. Možná, že by se i ANO dalo přemluvit, aby tyto cíle zařadilo do svého programu. Je ale potřeba tyto cíle rozšiřovat mezi známými, sousedy, spolupracovníky a zapálit je pro to. Pokud nezačneme, žádné změny k lepšímu nedosáhneme. Je to můj nápad jako odpověď na poslední větu autora článku, se kterým zcela souhlasím. Vím, že budu mít spoustu oponentů, ale navrhněte i ostatní něco konkrétního. Někdo začít musí.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře