Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Svět se zbláznil

Hodnocení uživatelů:  / 11
NejhoršíNejlepší 

Univerzitní vědci tvrdí, že pedofilie je přirozená a je normální, že muži jsou vzrušováni dětmi. Budou časem pedofilní devianti osvobozeni od svých prohřešků? Nic není vyloučeno, protože svět se zbláznil.

Možná, že můj dnešní článek někoho pohorší, ale opravdu mám pocit, že svět se zbláznil.

Před pár lety jsme si neuměli představit sňatky homosexuální menšiny. Dnes je to normální.

 

Rada OSN pro lidská práva připravila právně nezávaznou deklaraci nazvanou "Lidská práva, sexuální orientace a genderová identita", která odsuzuje "diskriminaci"homosexuálů. Dokument obsahuje také požadavek, aby do stávajících deklarací, týkajících se lidských práv a nezmiňujících sexuální orientaci nebo genderovou identitu, byly tyto body začleněny. Deklaraci propaguje Obamova administrativa.

  • svet-se-zblaznil

 

 Deklarace dále žádá vysokého komisaře pro lidská práva, aby zadal zpracování studie, jež by měla být dokončena letos v prosinci a která by dokumentovala diskriminující zákony, praktiky a skutky násilí proti jednotlivcům, které jsou založeny na sexuální orientaci a genderové identitě, ve všech oblastech světa. Tato studie by se také měla zabývat tím, jak mezinárodní zákony o lidských právech mohou být použity k ukončení násilí a porušování lidských práv vztahujících se k sexuální orientaci a genderové identitě. Jsou tyto návrhy předstupněm něčeho většího. Jsou předstupněm všeobecného a cíleného rozkladu morálky?

Po tom co americký prezident Barack Obama nedávno vyjádřil naději, že Nejvyšší soud Spojených států umožní sňatky homosexuálů ve všech amerických státech je zde nová třešinka na dortu pro jinak sexuálně orientované spoluobčany. Možná, se dočkáme beztrestného sexu s dětmi. Zní vám to odporně? Osobně, mně také, ale cílený rozklad společnosti se zřejmě nezastaví pouze u povolení sňatků jedinců stejného pohlaví a osvojování dětí. Nevěříte?

Konference, která proběhla minulý rok pod označením „Debata o DSM-5, klasifikující sexuální zaměření“, hostila několik přednášejících, kteří hovořili ve prospěch sexu s dětmi.

Americká psychiatrická asociace tuto tezi vyprodukovala poté, co prošla závarem debaty nad tím, zda by hebefilie měla být zařazena mezi poruchy. Hebefilie je sexuální náklonnost k dětem v rané pubertě, nejčastěji 11 až 14 – letým.

Tento názor byl diskutován na konferenci, která se konala minulý rok za účelem debaty o klasifikaci sexuality v Diagnostickém a statistickém manuálu mentálních poruch (DSM), standardním mezinárodním psychiatrickém manuálu, užívaném v právnickém systému.

Jedním z diskutujících, zapáleným účastníkem, byl Tom O’Carroll, vícenásobný pedofilní delikvent a dlouholetý aktivista za legalizaci sexu s dětmi a bývalý šéf Paedophile Information Exchange.

Po zuřivé bitvě uvnitř Americké psychiatrické asociace (APA), která se tímto zabývá, byl zamítnut návrh na zahrnutí hebefilie v renovovaném vydání manuálu DSM.

Ray Blanchard, profesor psychiatrie na univerzitě v Torontu, který vedl pracovní skupinu asociace APA na toto téma, řekl, že aniž by byl nalezen jiný způsob jak zahrnout hebefilii do nového manuálu, odpovídalo by to tvrzení, že oficiální postoj asociace APA je ten, že sexuální preference dětí v rané pubertě je normální“.

Snad nejkontroverznější výstup ze všech měl Filip Tromovitch, profesor japonské univerzity.

Doshisha, který ve své prezentaci o „převládající pedofilii“ prohlásil, že většina mužů jsou pravděpodobně pedofilové a hebefilové a že pedofilní náklonnost je u mužů normální a přirozená.

Bývalý šéf  Paedophile Information Exchange (PIE), byl nadšen a na svém blogu popsal, jak po konferenci zašel s profesorem Tromovitchem a jeho kolegou popít: „Konverzace, spolu s drinky a krásnou řekou Cam, plynuly nanejvýš příjemně.“

Pokud by se tyto, dovolím si napsat deviantní myšlenky uskutečnili, pak by deviace nebyly deviacemi. Každý zoofil by si mohl do paneláku vzít místo manželky svou kozu, krávu nebo slepici. Sadistický pedofil by si mohl vzít beztrestně to po čem touží, protože ty touhy jsou vlastně u některých lidí normální atd...

Přijde doba kdy si budeme s devianty podávat ruce a pořádat večírky? Doufám, že ne.

Sexuolog Jaroslav Zvěřina ve svém nedávno vydaném článku píše:

„V poslední době se na internetu a v médiích často objevuje tvrzení, že muži, kteří trpí pedofilií, nejsou pro děti nebezpeční. Většinu sexuálních deliktů prý na nich páchají lidé, kteří netrpí žádnou úchylkou. Zřejmě v duchu hloupého vtipu, že „pedofil má děti doopravdy rád“. Není to pravda. Naprostou většinu opakovaných sexuálních deliktů na dětech páchají jedinci s pedofilní orientací. Pachatelé, kteří netrpí sexuální deviací, se dopouštějí trestných činů spíš na dospívající mládeži.

Následky pohlavního zneužívání jsou někdy závažné, až tragické. Závisí na stupni násilí, se kterým pachatel přistupuje ke své oběti. I nepříliš agresivní sexuální zločin však může mít pro oběť velmi negativní důsledky. Není náhodou, že vysoký výskyt pohlavního zneužívání v dětství jsme zjistili mezi prostitutkami a prostituty.

Nejlepší ochranou pro dítě je dobře fungující rodina.“

Proč tedy EU a USA hlasovaly proti rezoluci OSN za přirozenou rodinu? Komu záleží na rozkladu hodnot, které tvořily po tisíciletí naši kulturu?  

Zdroj:  http://www.nwoo.org/2015/07/07/univerzitni-vedci-tvrdi-ze-pedofilie-je-prirozena-a-je-normalni-ze-muzi-jsou-vzrusovani-detmi/

http://www.zverina.cz/

Facebook komentáře