Jan Jekielek: Stephanie, gratuluji k tomuto úžasnému filmu. Říkáte v něm: „Lékaři – prodali nám výčet plný lží.“ O jaké lži se jedná?

Stephanie Winnová: Jaké jsou ty lži? Lhali nám, že „gender potvrzující“ péče je skutečný model psychoterapie jako jiné modely. Modely psychoterapie obecně zahrnují způsoby konceptualizace a formulace trápení našich klientů a porozumění jejich současným problémům a následnou pomoc při léčbě jejich trápení. Provádíme psychosociální posouzení, co se jim děje fyziologicky, environmentálně, sociálně a vnitřně. U takzvaného gender potvrzujícího modelu se nám říká, abychom se neptali, jen ujišťovali a souhlasili bez dotazování a rozlišování.

Toto sociální ujišťování ze strany terapeutů je prvním krokem v procesu, který následně vede k experimentálním hormonům a operacím, jež jsou velmi nepříznivé pro fyzické zdraví. Když praktikujeme „gender potvrzující“ péči, podkopáváme dlouhodobé zdraví lidí. Souhlasíme se lží, že tito náchylní mladí lidé skutečně nemají jinou možnost, jak se s tím vyrovnat, než učinit rozhodnutí, která jim změní život, a budou mít mnoho negativních důsledků pro jejich zdraví.

Jekielek: V mnoha případech tyto děti nebo dospívající teprve objevují sami sebe a dělají tato bytostní rozhodnutí, aniž by byli schopni pochopit jejich důsledky. Jak se to zohledňuje?

Winnová: V našem dokumentu Lisa Marchiano říká, že je naivní od každého zodpovědného dospělého, když se ztotožní s tím, jak jeho dítě chápe sama sebe a co bude v budoucnu chtít. Každý, kdo se na to dívá, si může vzpomenout na někoho, koho zná, kdo se zapřísahal, že děti nechce, když mu bylo dvacet nebo třicet. Pak se v nich, třeba v 35 letech, přehodila výhybka a po dětech začali zoufale toužili a teď jsou vděční, že je mají.

 

Jestliže zdraví lidé mohou procházet běžnými fázemi života s tím, že děti nechtěli, a pak se to u nich změnilo, jak můžeme předpokládat, že mladí, náchylní, psychicky nevyrovnaní, impulzivní teenageři a prepubertální mládež mohou vědět, co budou v budoucnu chtít?

Jekielek: Genderová dysforie je spojena s některými dalšími problémy a ty se často prostě odsunou stranou. Ve filmu je zmíněn termín, který to popisuje.

Winnová: Ten termín se jmenuje diagnostic overshadowing (diagnostické zastínění). Je to myšlenka, že když máte různé komorbidity (poruchy) nebo potenciální komorbidity, které nebyly řádně diagnostikovány nebo vyloučeny, genderová dysforie je všechny zastíní.

Jekielek: Zmínila jste se o termínu „genderový kult“. V čem ten kult spatřujete?

Winnová: Kratší by bylo vyjmenovat, proč to není sekta… Začínáte s mladými, náchylnými lidmi, z nichž mnozí jsou nadaní, svérázní a podivní, a začínáte s tím, že je „bombardujete láskou“, dáváte jim pocit sounáležitosti a toho, že všechno bude tak skvělé, když se k nám přidáte, doslova duhové a třpytící se. To jsou symboly, které používají.

Jekielek: Jednou z věcí zmíněných ve filmu jsou tyto velmi rozsáhlé intervence, které mladé lidi staví na dráhu celoživotního užívání léků. Za tímto účelem se rozvíjí celý průmysl.

Winnová: Je to obrovský průmysl, který se rozrůstá a přináší nemocnicím velké peníze.

A máte pravdu, že tito mladí lidé s transidentifikací se stávají doživotními pacienty. Jakmile například někdo začne brát hormony na změnu pohlaví, musí tyto hormony brát i nadále. A pokud to neudělají, pokud se fyzicky vrátí k původnímu pohlaví, pak se setkají s další řadou zdravotních problémů. Mladí „detrans“ lidé, se kterými jsem se setkala, se potýkají se skutečně složitými a novými zdravotními situacemi, které řada lékařů neumí léčit.

Překlad a redakční zkrácení rozhovoru: Juraj Skovajsa

Zdroj: https://www.epochtimes.cz/2023/03/25/terapeutka-trans-prumysl-je-zalozeny-na-vyctu-plnem-lzi/