Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

O pravdě. Baťovy rady mladým lidem

Emil Kalabus

Dnes jsem dočetl jednu z mnoha knih Paula Bruntona.

Brunton byl britský filosof, mystik a cestovatel, který se převážně západní společnosti snažil přiblížit dávné duchovní pravdy Východu.

  • o-pravde-batovi-rady-mladym-lidem
Brunton si ve své době všímal stavu neutěšeného západního světa jehož shon na nás dopadá a všeobecný zmatek vrásčí naše čela jenom proto, že duchovní pravdu zanedbáváme. Všichni si dobře uvědomujeme, že lidstvo dnes bloudí jako nešťastná loď bez kapitána, bez navigační mapy i kotvy.
Brunton hledal východisko pro materialisticky založenou Západní společnost. Východisko našel ve „Východním“ obrácení se do svého nitra. Právě tam, tedy ve svém nitru hledal Brunton Pravdu. Pravdu vidí jako bohyni, která sedí na vysokém podstavci, v bezpečné výši nad hlučným davem. Tato Pravda je ochotna přijmout všechny lidi, ale všichni nejsou ochotni přijmout Pravdu. Svět se ji musí pokořit a dvořit, neboť ona se nesníží, aby se dvořila světu. Ti, kdo byli obdařeni její milostivou přízní, její důvěrou a společností, ti musí působit jako pokorní poslové mezi ní a davy.

Možná je to jeden z důvodů vzniku alternativních médií. V tom je zajisté Bruntonův odkaz.
 
Dost možná má pravdu Winston Churchill, který kdysi prohlásil: „Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.“
 
Co říkáte vy? Nehledě na mnohá stanoviska, není na škodu ocitovat pár pravdivých výroků, protože ty mohou sice být na krátkou dobu zapomenuty, ale vždy dosáhnou nového vtělení.

A kéž by prošla novým vtělením i citace slavného českého podnikatele Tomáše Bati.
 
Tomáš Baťa prezentuje jednu nezpochybnitelnou pravdu: „Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
 
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“
 
Podnikatel Tomáš Baťa často radil mladým lidem: „Když jsem měl 20 let, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když jsem měl 30 let, občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi bylo 40 let, tak jsem si myslel, že to byl celkem moudrý chlap. A když jsem měl 50 let, řekl jsem si: kdyby tu tak byl a poradil mi!“
 
William Faulkner americký spisovatel napsal: „Nikdy se nebojte ozvat za poctivost a pravdu a soucit, proti nespravedlnosti, lži a chamtivosti. Pokud by to lidé po celém světě dělali, změnilo by to Zemi.“
 
George Orwell - anglický spisovatel a novinář:
 
„Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.“

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře