Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Apoštolé lepšího světa! Proroci nihilismu

Hodnocení uživatelů:  / 26
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Někde jsem četl, že válku nevedou národy, ale rozmary kněžen a lokajů a banálních ideologů. Těch hloupých apoštolů lepšího světa!

Říká se, že některé ideje jsou natolik idiotské a ďábelské, že jim může uvěřit jen intelektuál. Z historie víme, že za některými z těchto idejí zůstávaly miliony mrtvých.

  • apostole-lepsiho-sveta-proroci-nihilismu

O tom jak dokáží být ideje mocné a nebezpečné, svědčí existence idejí filosofa Friedricha Nietzscheho. Vzdělání Friedrich Nietzsche získává nejprve v proslulé internátní škole v Schulpfortě, kde se počíná jeho vroucí a nikdy nevyhaslý vztah k řeckému starověku, poté Nietzsche studuje klasickou filologii v Bonnu a v Lipsku. Jakožto brilantní student se už v roce 1869 stal profesorem klasické filologie na univerzitě v Basileji, ale roku 1879 musel ze zdravotních důvodů školu opustit. Následujících 10 let strávil na cestách po Evropě, kde napsal většinu svých velkých děl. V lednu 1889 v Turíně se nervově zhroutil a zbytek života strávil jako duševně nemocný (progresivní paralýza).


Byl ovlivněn především dílem Arthura Schopenhauera a Richarda Wagnera, od kterých se později odvrátil. Sepsal řadu filozofických děl, která měla velký vliv na myšlení 20. století.

Nietzsche zemřel po jedenácti letech zápasu s duševní chorobou 25. srpna 1900.

Historik Paul Johnson ve své knize Dějiny 20. století hovoří o Hitlerovi, Stalinovi a Mussolinim jako o třech ďáblech dvacátého století. Zajímavé je, že nietzschovské dogma ovlivnilo každého z nich. Na Hitlera působila Nietzschova filozofie tak hluboce a účinně, že mu poskytla pojmový rámec pro jeho demagogický útok s cílem vyhladit slabé a podřadné z tohoto světa. Takto stanovil nadřazenost "nadčlověka" v ničím neomezované a dominantní roli.

Hitler také osobně předal výtisk Nietzschových prací Benitu Mussolinimu. Nietzschův vliv v geopolitické šachové hře s novými "králi" a lidstvem jako "pěšáky" byl dalekosáhlý.

Nejinak to bylo s Marxovou utopií a marxistickou vírou. Náboženství bylo podle Marxe jednou z hlavních příčin třídního rozdělení a již se mu nesmí dát prostor, protože jinak bude bránit směřování dějin k utopické beztřídní společnosti. Marxistická víra představovala základní sílu, kterou potřeboval Stalin, protože propůjčovala ideologickou oporu jeho kategorické nenávisti vůči zbožným lidem, a nakonec přinesla masové vyhlazení milionů. Ateismus teď byl živý a dobře se mu dařilo i na politické scéně. Politici se od náboženství sebejistě distancovali, protože to, co věda a ekonomická teorie roztrhly ve dví, se tehdy žádný rozumný člověk neodvažoval spojovat dohromady.

Doba vymknutá z kloubů, šílí. Oceán postmodernity okolo nás se zmítá v morální bouři a zmatku. Absolutní zlo i dobro, jeví se v něm začasté být dobrem i zlem jen relativním. Žijeme opět v době mimo dobro a zlo, kterou promýšlel temný duch Friedricha Nietzscheho. Jeho nepokojné myšlenky jsou znepokojivou výzvou dnešku více než kdy v minulosti, protože ideu Nietzscheho střídá idea Kalergiho.

Málo lidí ví, že jedním z hlavních protagonistů evropského procesu je člověk, který plánoval a programoval genocidu evropských národů. Jedná se o obskurní osobnost, o jejíž existenci veřejnost ani neví, ale kterou „mocní“ považují za otce zakladatele Evropské unie. Je to Richard Nicolaus hrabě von Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s japonskými předky a československým občanstvím (1894-1972). Ze zákulisí, mimo světla projektorů, se mu podařilo zatáhnout do svých sítí nejvýznamnější hlavy států. Ti pak podpořili a provedli jeho projekt evropského sjednocení.

V roce 1922 založil Kalergi ve Vídni hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem fašismu v Evropě musel být plán na čas zastaven a Panevropská unie byla nucena se rozpustit. Ale po druhé světové válce se Kalergimu podařilo díky frenetické a neúnavné aktivitě a díky podpoře Winstona Churchilla a významných deníků jako New York Times prosadit projekt do vlády USA. Ve své knize „Praktický idealismus“ Kalergi prohlašuje, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci.

I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii. Jeho přesvědčení, že evropské národy se musí smísit s černochy a asiaty, aby byla zničena jejich identita a vznikla smíšená rasa, je základem veškeré evropské politiky tváří v tvář integraci a obraně menšin.

Při tom všem nejde o humanitární důvody. Tyto direktivy jsou vydávány s nelítostnou rozhodností za účelem realizace největší genocidy v historii.

Na počest Kalergiho byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného Plánu. Mezi nimi jsou osobnosti kalibru Angely Merkelové, která dostala tuto cenu jako první v roce 2010, a Herman van Rompuy, který ji dostal v roce 2012 na speciálním kongresu ve Vídni, který se konal na oslavu 90 let panevropského hnutí.

Když se rozhlédneme kolem sebe, zdá se, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět.

Vlna kritiky unijní politiky na veřejných sítích vyvolala odezvu globalizátorů a zastánců imigační politiky. Britský spisovatel, novinář a komentátor Douglas Murray poukázal na skutečnost, že v Holandsku, kde dnes žije více jak jeden milion muslimů, občané kritizovali excesy spojené s imigranty a vzápětí je navštívila policie, aby je varovala před zveřejňováním jejich postojů k masové imigraci na sociálních sítích. Něco podobného se děje ve Švédsku, kde ještě nedávno nesměla policie podávat tisku informace o trestné činnosti imigrantů. Podobně tomu bylo i v Německu, kde kancléřka A. Merkelová sondovala možnosti jak zamezit šíření proti imigračních sdělení a kritiky její politiky na Facebooku.

S novým rokem 2018 vstoupil v Německu v platnost zákon (o cenzuře), na jehož základě hrozí sociálním sítím obří pokuta, pokud po upozornění nesmažou nenávistné komentáře či pomluvy na adresu imigrantů. Ale copak konstatování skutečnosti (např. nárůstu kriminality - obtěžování a znásilnění žen imigranty) jsou pomluvou?!?


Evropské unii se začíná přezdívat „Eurosajuz", neboť cenzura jako taková vždy byla a je produktem diktatury, která se bojí pravdy.

Největším nepřítelem idejí Pan-Evropy byli němečtí nacionální socialisté. Když se dostali v Německu k moci, veškeré panevropské myšlenky okamžitě odmítli a panevropské hnutí začali pronásledovat. Sám Adolf Hitler označil Pan-Evropu za ideál rasových míšenců, za nástroj židovského ovládnutí Evropy.

Na obranu Kalergiho je třeba zdůraznit, že Coudenhove-Kalergi nikdy neměl iluze o nebezpečích pro Evropu, ale na druhou stranu odmítal názor, že by se Evropa měla sjednotit za každou cenu, to znamená i za cenu své kultury a svobody. Pan-Evropa nebyla totiž pro něj prostředkem k jiným cílům jako pro většinu politiků, ale cílem samotným.

Politici a mocní tohoto světa uvádějí v život ideje, které se později ukáží jako vrchol nihilismu. Víme, že nihilismus odmítá platnost všech dosavadních hodnot a postojů, že vzniká jakási anarchie ke všemu co známe. Jsou to právě ideje, které stojí za miliony zavražděných žen a mužů.

Mějme na paměti, že cesta do pekla je vždy dlážděna vznosnou ideou. Válku nevedou národy, ale rozmary kněžen a lokajů a banálních ideologů. Těch hloupých apoštolů lepšího světa!


Zdroj: http://panevropa.cz/coudenhove-kalergi-a-pan-evropa/

http://natura.baf.cz/natura/2001/4/20010405.html

http://zivotopisyonline.cz/friedrich-nietzsche-15101844-2581900-filozof-s-kladivem/

http://www.e-polis.cz/clanek/smrt-boha-a-navrat-nadcloveka-studie-imoralismu-friedricha-nietzscheho.html

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Marxova-utopie-a-Stalin.html

http://www.czechfreepress.cz/evropa/kalergiho-plan-legalni-genocida-evropskych-narodu-pomoci-miseni-ras.html

Facebook komentáře