Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vláda se podílí i na naplňování skutkové podstaty zločinu proti míru.

Vláda se podílí mj. i na naplňování skutkové podstaty zločinu proti míru.

Protože se (v roli poslušné a ochotné loutky USA a člena paktu NATO) aktivně zúčastňuje na plánování, přípravě a vedení útočných válek. A to v rozporu s mezinárodními smlouvami.

A tuto zločinnou povahu své politiky pokrytecky halí do floskulí o hájení či šíření jakýchsi civilizačních či euroatlantských hodnot.

  • vlada-se-podili-i-na-naplnovani-skutkove-podstaty-zlocinu-proti-miru

Hodnot, o které drtivá většina obyvatelstva zemí, napadených agresemi paktu NATO, nikdy nejevila a nejeví zájem.

Ve skutečnosti však jsou tyto agrese a podvracení režimů, nepohodlných pro zájmy USA, využívány k porobení států a celých regionů a jejich podřízení pod hegemonii Globálního minotaura. Který - ač jej o to nikdo na planetě Zemi nežádá, ústy svého vrcholného představitele vyhlašuje, že je samou Prozřetelností vyvolen k řízení světa.

Jo vyvolen!! ..., ve skutečnosti si tu úlohu uzurpuje vojenskou silou aj. zločinnými prostředky, aby svět kořistnicky exploatoval, nikoliv spravoval a řídil k jeho prospěchu ...

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře