Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Víra, Naděje, Láska...

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Dobrý den všem co touží po změně.

Původně jsem chtěl komentovat článek http://www.czechfreepress.cz/rusko/jak-nsa-promrhala-krym.html. Nakonec mi z komentáře vyšlo něco zcela jiného, než jsem zamýšlel... Začátek je tedy komentářem k onomu článku. Závěr pak již patří něčemu zcela jinému...

  • vira-nadeje-laska2

Chvála pánu Bohu za to, že i v této oblasti dostala Amerika za vyučenou v oblastí funkce NSA. Tedy v oblastí špionáže a sledování mnoha pro ně nepohodlných politiků, co jim kříží plány?

Jak je vidět, systém se zadrhává a má trhliny. Nyní jen můžeme čekat, kdy se zhroutí, resp. sám sebe zadusí. Zda to bude za rok anebo za deset či více let to nevím. Ale kapitalismus, a to musím znova konstatovat, je systém, který závisí na prosazování moci. Bez MOCI, je to systém Bez-Mocný a chová se stejně, jako NE-mocný člověk. Jedině útok a hrozba někomu, jinému jej drží ještě nad vodou. A vydírání, je tak správným názvem pro kapitalismus, jak jej vidíme v dnešní době a to i přesto, že je nám předkládána jeho pohledná stránka místo té jeho pravé stinné.

Dnes se jedná již o systém celkem nestabilní. A to i přesto, že se jeví jako silný a stabilní. Možná je na čase se zeptat: "Co je jeho slabinou?"

Je to uplatňování moci v rozporu s dobrými mravy. To vše vč. korupce, co byla ve velkém zatažena i k nám po roce 1989, je hrobem celého systému. Systém, který tyje z pokrytectví a falše, je systém, který má málo co společného s lidskostí a vzájemnou spoluprací lidí jako celku. Zde neberu v potaz cílenou spolupráci několika málo jedinců na úkor mnoha jejich obětí. Ale spolupráci v rámci společenství, které by mělo vést k prosperující a živé společnosti, což kapitalismus, v podobě jak jej známe, rozhodně není.

My, ať již chceme či ne, jsme mrtvá spící společnost. Nezajímá nás co se děje vedle u souseda.

A tak si myslím, že je na čase se zajímat o to, co bude po této neutěšené době. Budeme ještě schopni v sobě najít sílu a nalézt nové řešení, které by odpovídalo novým zkušenostem, které by vedly k tomu, abychom se vyhnuli starým zkouškám, kterými lidstvo, jako druhu, prošlo? Anebo jsme již na pokraji zhroucení a naše síly směřující k novému pohledu na svět jsou natolik slabé, že je nikdo z nás nebude umět pojmenovat a zavést do praxe a to jen proto, že opravdu "spíme" a "spánkem" jsem oslabení?

Je opravdu ideologie kapitalismu tak silná a my tak slabí a slepí, že opravdu věříme v to, že nemáme nárok na změnu a naším cílem je jen pracovat pro blaho několika málo vyvolených jedinců? Jsme už opravdu již tak degenerovaní, že si s námi opravdu mohou dělat to, co oni chtějí?

Už jsme opravdu klesli na dno a nejsme schopni se vzchopit a požadovat po svých vládách změnu, která by spočívala v jednoduchém principu, kterým je dodržování několika málo přikázání jež jsou mám známa z Bible, a které nejsme schopni ani při vynaložení veškerých svých sil akceptovat a dodržovat?

Svět, ať chceme či ne, funguje na velice jednoduchých principech. Jsou jednoduché jako lusknutí prsty. A to i přesto, že někdo jiný se snaží nám tuto naprostou a základní pravdu o Životě i Vesmíru vyvrátit.

A možná zde bychom opravdu mohli najít kořen našeho problému. Co ve své podstatě problémem není a nikdy nebude, protože Svět je jednoduchý. Život, je jednoduchý. Jeho funkčnost podléhá jednoduchým principům. Bylo-li by tomu jinak, pak by již dávno zkolaboval podobně, jako systém náš.

Náš systém je složitý a proto nefunkční. V našem systému je vada a ta jej uvádí do koloběhu dalších nefunkčností, co ž je vidět na nestále se rodící zákonech, co mají zajistit jeho funkčnost. A objeví-li se další dis-funkčnost, je na řadě další zákon, co jí má opravit. A pak další a další. A pak jeden zákon neguje druhý a kolo se zadrhne. To se děje dnes. A my jsem tohoto zdrhnutí svědky.

A co Vesmír a Život?

Zde platí jen jeden zákon. Vždy plně funkční, jednoduchý, nepodplatitelný a neměnný.

Víte anebo již tušíte o jaký zákon jde?

V jedné moudré knize se o něm zmiňuje jeden moudrý člověk, co byl za své názory ukřižován. Jeho názory také nebyly ve shodě s názory vládnoucí menšiny a tak na své "buditelské" názory doplatil. Stejně jako mnoho lidí dnes, co je zatracováno pro své názory a pohled na svět. I tehdy se systém raději zbavil "buditele" místo vraha a zloděje. Hmmm... Jak podobné je to dnešku. Kdy jsou amnestováni zloději...

Jedná se zákon setbu a sklizeň. Chcete-li o příčinu a následek. Jak prosté a jednoduché. Že?

V něm najdeme zcela jednoduchý, pravda Boží, princip platný pro všechny bez rozdílu barvy platí, jazyka, národnost a třeba i postižení.

A tak: "Jak kdo z nás zaseje, tak i sklidí."

Jediným problémem zde je to, že sklizeň po provedené setbě na první pohled není vidět. Vše chce čas. Jak jsem napsal. Nikdo se před tímto zákone nechová. Ani já, Obama anebo Puti. Zkrátka nikdo.

A to je to neuvěřitelně fataskní.

Ti, co si myslí, že jsou nepostižitelní, postižitelní jsou. Ale jen neví, že v okamžiku, kdy se pro ten který čin rozhodli, již zpečetili svůj osud. A to jak v dobrém, tak i ve zlém. A další velmi hezkou věcí je, jak jsem výše napal i to, že tento systém příčiny a následku, nastolený někým - něčím - vyšším a vyspělejším a rozumnějším, než jsme my. Je neúplatný.

A i kdyby kdokoliv z nás měl sebevíce financí k uplacení, stejně mu to nepomůže. A tak i kapitalismus je v tomto kontextu jen epizoda v lidských dějinách, co se stále zuby i nehty drží u mocí a to jen proto, že mu to my, obyčejní lidé dovolíme. A dovolíme mu to proto, že si neuvědomujeme, jak tím, že tento systém podporujeme, sami sobě škodíme a sklízíme tak to, co jsem zaseli. Bídu a boláky v podobě nemocí, co si sami přivodíme jen proto, abychom byli poplatní tomuto systému, kterému na nás - jednotlivcích - vůbec nezáleží.

Sklízíme jen to, co jsem zaseli. Nic víc a nic míň. A tak buďme dále nápomocní v budování bezuzdného kapitalismu jemuž korupce, podvody, lži a nemorální jednání jsou vlastí. Podílejme se stále na jeho růstů a podpoře. Hltejme dál lži, jež jsou nám předkládány. I nám, každému z nás, se dostane odměny, podle zásluh jeho.

A tak, pokud chceme mít zdravý systém, musíme začít u sebe. Uzdravit sebe. Uzdravíme-li se my, pak se může uzdravit systém. Opačně to nejde a jít nemůže. Tak to je buďme rádi, že to tak je. Protože jinak bychom nepoznali, jak je dobré žít ve Víře, Naději a Lásce.

A z těchto tří posledně jmenovaných největším darem pro nás pro všechny je Láska. Láska k Životu, Vesmíru a hlavně, k sobě samému.

A snad na závěr bych napsal, že mít rád sám sebe není špatné. To je dobré a vždy to bylo dobré. A je dobré se opět vrátit k hodnotám, které jsou nám všem od narození vlastní.

A jaké že to jsou hodnoty?

Odpovědět si musí každý sám. Ale rozhodně to není podpora systému, co se prsí, že je dokonalý a přitom je dokonalý jen do té doby, než zjistí, že mu dochází dech. A v tom okamžiku kolem sebe kope jako raněné zvíře a stejně jako zraněné zvíře se snaží v poslední agonické křeči zachránit.

A problémem je, že na úkor někoho jiného. Raději zabije anebo zraní jiného, než aby zahynul sám. Stejně jak to dělá mnoho a mnoho z nás. Tak jsme byli od mládí vedeni a vychováni. Nikdo nám to nemůže vyčítat. Tak to je. Ale je jen škoda, že nikdo z nás netouží po změně a to jen proto, že bychom mohli přijít o něco, co si myslíme že máme a přitom, to něco ve skutečnosti nemáme.

Jsou to hodnoty, které nám jsou dnes již cizí. Jsou nám odporné a protivné a to i přesto, že víme, že jsou nám prospěšné na rozdíl od těch, jež nyní vyznáváme...

Všem přeji nádherný den. A těm, co vyznávají jiné hodnoty, pak nad rámec tohoto přání přeji, aby vytrvali. Neboť Víra, Naděje i Láska jsou s nimi. Vždy s nimi byli, jsou a v každém okamžiku jejich života i budou.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Jiří Žák 2014-03-12 21:24
Jen čekám, kdy začnou být články tak dlouhé, že budou na pokračování.V Česku si člověk může hubu umlátit a stejně si každý pojede svý.To všechno v článku obsažené dobře víme.Láska,víra (v co?), touha, naděje. Co s tím, když společnost vězí až po uši v konzumu,násilí, sexu... Společnost je strašně nemocná a morálně rozvrácená.Musí se tedy obrodit.Prožít obrovský krach.Kdo přežije,bude pokračovat.
Prostudujte si krachy impérií (Řím,Perská říše...)

Facebook komentáře