Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

TAKŽE ABY BYLO JASNO, Aneb dvojTEČKA:

Hodnocení uživatelů:  / 21
NejhoršíNejlepší 

Český odboj 2020

Martin Komeťák

- Žádná epidemie v souvislosti s novým virem kovidu nebyla nikdy na území ČR "Hygienou" vyhlášena. Nikdy. Protože nebyly nikdy splněny standardně uznávané limity symptomaticky nemocných na 100.000 obyvatel.

- PCR testy byly samým objevitelem (Kary Mullis) těchto testů, nositelem Nobelovy ceny, označeny jako nesmyslný důkaz v případě "infekčnosti" člověka.

  • takze-aby-bylo-jasno-aneb-dvojtecka

- PCR testy, které byly na přelomu ledna a února 2020 soukromou společností WHO uznány jako platné, jsou založeny na fragmentech domnělého viru, sdílených vědci z Číny online. Proti tvůrcům WHO uznávaného PCR testu je v současnosti vedeno soudní řízení.

- Žádný nový kovid virus nebyl nikdy izolován a vědecky prokázán podle vědeckých standardů (Kochovy postuláty). Není k nalezení v žádném biologickém vzorku člověka.

- Přítomnost kovid viru nebyla vědci v Čechách nikdy zjištěna na poštách, v MHD, ve školách a v obchodních centrech.

- Ochrana v podobě roušek a respirátorů není jakkoliv vědecky podložená. Neexistuje jediná objektivní vědecká studie, která by dokazovala, že roušky nebo respirátory chrání před přenosem viru. Zato existuje mnoho vědeckých studií, že tzv. ochrana dýchacích cest v běžných podmínkách krátkodobě i dlouhodobě poškozuje zdraví, a to zejména dětí.

- Současné tzv. očkovací látky nesplňují dlouhodobě uznávanou definici očkování, a to zejména tu, že chrání před onemocněním samotným a že jejich bezpečnost použití je prokázána studiemi.

- Současné tzv. očkovací látky jsou oficiálně označované za experimentální. V rámci EU je pouze podmíněně povoleno použití nepovolené látky. Jedná se o experiment, jehož výsledek bude vyhodnocen až v roce 2023.

- Všichni výrobci "vakcín" jsou zbaveni jakékoliv zodpovědnosti za poškození zdraví nebo hůř.

- Jakékoliv oficiální schvalování a propagace současného "očkování" ze strany české vlády nebo jakékoliv uplácení či vydírání občanů se záměrem, aby se nechali očkovat, znamená porušení Ústavy ČR a mezinárodního práva, ke kterému se ČR v minulosti zavázala. Jedná se zejména o Listinu základních práva svobod, Norimberský kodex a Ženevské konvence, které se do českého práva promítají.

- Pokud se česká vláda a její představitelé v budoucnu zasadí o povinné tzv. "očkování" experimentální látkou určitých skupin obyvatelstva nebo obyvatelstva jako celku, dopustí se tím trestného činu genocidy.                                
- Trestný čin genocidy je trestně stíhatelný i ve fázi příprav. Trestný čin genocidy je nepromlčitelný.

-převzato-

Facebook komentáře

Nejčtenější