Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Srovnání komunismu a nacismu

Hodnocení uživatelů:  / 20
NejhoršíNejlepší 

 

Chtěl bych se vyjádřit k sérii článků na CFP pod názvem Lze srovnávat zrůdnost komunismu s nacismem? Už z nadpisu je vidět nestrannost autora k danému tématu. V diskusi za článkem autor moc příznivců nezískal. A počet čtenářů se díl za dílem snižoval.

Srovnávat samozřejmě lze, ale dělat to tak, jako pan Victorin je jen antikomunistická demagogie. Komunismus u nás ani v SSSR nebyl a asi nikdy nikde nebude. Abychom si to ujasnili snad bychom měli říci co to je vlastně komunismus. Někde jsem četl, že je to společnost ve které každý pracuje podle svých schopností a dostává podle svých potřeb. To je těžko představitelné - víme, že některý lidem by ke štěstí nestačil ani Boeing 707.

 
  • srovnani-komunismu-a-nacismu

Ani autor si snad nemyslí, že u nás nebo v SSSR byl komunismus. Je to jen další antikomunistická bublina. Snad přesnější by bylo označit takový režim za socialismus. Ale ani plnohodnotný socialismus to nebyl, byl to jen pokus o socialismus.

Pokusím se vysvětlit oba systémy. Abychom mohli srovnávat musíme si nejdříve říci co který pojem znamená.

Nacismus byl režim založený na rasistické teorii nadřazenosti árijské rasy německého národa. Teorii německého nadčlověka, kterému musí všichni podlidé sloužit. Tato teorie vedla k plynovým komorám v koncentračních táborech. A nebyli to jen Židé, kdo byli terčem. Všichni známe plány Němců, co bude s českým národem. Vystěhování na Sibiř k otrocké práci. Nebo do Patagonie, jak si přál pan Baťa, který tam plánoval výstavbu nových továren na boty.

Socialismus byl nepodařený pokus o vytvoření beztřídní společnosti, ve které není člověk člověku vlkem, ale ve které musel každý pracovat ku prospěchu celé společnosti. Nepodařený byl proto, že se musel od začátku bránit agresi kapitalistických vlád, které používaly všechny prostředky na zničení tohoto režimu, který ohrožoval jejich existenci. Který snad dokonce požadoval, aby všichni pracovali. Jako prostředky na zničení tohoto nepohodlného režimu bylo dobré  všechno - od sabotáží po vraždy (v Evropě) a války v Asii.

Nový režim vznikl v SSSR a později po válce se rozvinul i ve východní Evropě. Tento režim je totálně jiný než všechny režimy doposud. Jeho základem je nová společnost bez vykořisťovatelů. Bez lidí, žijících z práce druhých. Zrušení vlastnictví výrobních prostředků bylo trnem v oku všech stávajících režimů. Proto také od začátku proti němu bojovali. Ze začátku válkou – expedičními sbory v Rusku, později, když už to nešlo, tak diverzí, špionáží. Kapitalisté dělali všechno možné, aby škodili novým režimům. Po druhé světové válce spustil Churchill 5. března 1946 ve Fultonu železnou oponu a začala studená válka přesně podle regulí, které vypracoval Alan Dulles ve svém memorandu už v roce 1944.„Začneme tím, že nenápadně zaměníme lidské hodnoty za falsifikáty a donutíme lidi věřit v ně. Jak? Najdeme svoje lidi, pomocníky a spojence přímo v Rusku. Kapitolu za kapitolou budeme zesměšňovat grandiózní měřítko tragické smrti nejvzdornějšího národa na zemi, až jeho podvědomí nakonec definitivně a nenávratně vyhasne. Z literatury a umění postupně vyleptáme jejich sociální pouta. Z literatury, divadla, filmu – oslabíme základní smysl pro umění. Budeme samozřejmě vydržovat a vyzdvihovat takzvané tvůrce, kteří budou vtloukat do hlav lidí a jejich povědomí kult sexu, násilí a sadismu.

Lakomost a impertinence, lež a podvod, opilství a drogová závislost, živočišný strach jednoho před druhým, zradu a nevraživost mezi národy, a především nevraživost a nenávist proti ruskému lidu, to všechno budeme obratně a nenápadně pěstovat. A jen někteří se velmi málo dovtípí a pochopí o co tu jde. Takové zaženeme do bezvýchodné situace, uděláme z nich terč posměchu. Najdeme způsoby jak je očernit a potom je prohlásíme za odpad společnosti.“  To byl plán a tím se řídili v době studené války. Allan Dulles zvítězil i když se jeho vize naplnila dlouho po jeho smrti. Ale předtím si Evropa musela projít studenou válkou. My starší si pamatujeme na sabotéry, zapalující stáje nebo stohy zemědělců. Vraždy funkcionářů nebo i úplně nevinných lidí…

Byla to nemilosrdná, nevyhlášená válka proti novému režimu. A obávám se, že veškeré chyby a zločiny „komunismu“ mají svůj původ právě v té nevyhlášené, zato však úpornější a krutější válce. Snad nikdo nebude říkat, že komunističtí funkcionáři jsou patologičtí zločinci, kteří se zmocnili vlády aby mohli vraždit a zabíjet nevinné lidi. Kteří ty lidi vraždili pro svoje potěšení. Ne, byla to válka a navíc oni tu válku nezačali, jen se bránili. A v každé válce jsou oběti, většinou nevinné oběti.

Ve stejné době  byly v zemích NATO založeny za účelem tzv. vnitřního boje s komunismem nadnárodní, extrémně pravicové paravojenské jednotky Gladio.  Gladio bylo jméno použité v Itálii. Operace Gladio byla organizována "fašisty" uvnitř tajných služeb Západu. Záměrem bylo zabíjet nevinné lidi a pak z toho obvinit někoho jiného - komunisty. Ve všech těchto případech musely být obětí ženy a děti. A důvod byl jediný – donutit národ, aby se bál a aby neprotestoval proti omezování lidských práv, kterých už bylo dosaženo.  Gladio mělo za cíl udržet elitu pravého křídla u moci. Mezi jejich nejznámější akce patřila série atentátů v Itálii 70. a 80. let, připisovaná levicovým extrémistům. Atentát v Bologni si vyžádal v srpnu 1980 na boloňském nádraží 85 mrtvých a 200 raněných. Noviny byly plné zpráv o italských Brigade Rosso. I naše noviny tak psaly. A byli to tenkrát  „hlídací psi demokracie“ – novináři, kteří začali poukazovat, že za masakrem nestály Rudé brigády, nýbrž neofašisté, napojení na tajné služby. Šéfové tajných služeb se totiž obávali, že by se mohla Itálie připojit ke komunistickému bloku, a tak zinscenovali velký masakr, který měl přivést veřejnost, aby přijala omezení demokratických svobod, demonstrací a stávek, případně pravicovou diktaturu jako v Řecku. Z atentátu byli původně obviňováni levicoví anarchisté, ale postupně vyšlo najevo, že ho spáchali pravicoví extremisté za pomoci CIA a dalších tajných služeb. Gladio prováděla prostřednictvím fašistických součástí NATO z Washingtonu akty terorismu a podvracení voleb ve státech jako jsou Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Turecko a Západní Německo.Tento plán patřil mezi tzv. false flag psy-op - psychologické operace pod falešnou vlajkou, jejichž cílem je manipulace veřejného mínění.

Socialismus se dopustil mnoha zločinů na jednotlivcích, ale nikdy neprováděl atentáty na nádraží, nevraždil ženy a děti jdoucí z práce nebo ze školy. To je výsledek zvráceného morálního profilu těch, co chtějí vládnout za každou cenu. Vše ve jménu obrovských zisků. Peníze se pro ně staly bohem, kterému slouží. Slouhů mají dost stejně jako hlupáků, kteří je volí.

Takže otázka – která vláda je zločinnější ??

Je možné říci, že nový režim byl na rozdíl od kapitalismu sociální. Sociální, to znamená, že všichni lidé v něm žijící, mají všechno, co k životu potřebují. Mají práci a mzdu dostatečnou k pohodlnému životu. Mají kde bydlet – je to režim, kde neumírají v mrazech bezdomovci. Zkrátka je to spravedlivější trochu rovnostářský režim. To však není na závadu.

Ten dnešní režim se nestará o lidi, ty nechal na pospas osudu. Tento režim nezajímá, jestli lidé mají práci, jestli mají z čeho žít. Starají se hlavně o svoje vysoké platy a k nim si ještě přikrádají korupcí. Víte, že komunističtí poslanci nebrali plat? Stát jim jen refundoval ušlou mzdu za dobu strávenou v parlamentě. To naši poslanci si dali vysoké platy a ještě si je zvedají teď v době, když se všude šetří. Oni šetří na nás, na důchodcích, nezaměstnaných, na všech obyčejných lidech.  Sami si žijí nad poměry. Ovšem komunisté byli, jsou a navěky budou zločinci.

Před vznikem nového režimu se museli sklonit i kapitalisté. V padesátých letech zavedli systém výhodný pro dělníky. Byla to zlatá doba pro dělníky. Provedli to pomocí daní. Tehdy se říkalo, že kapitalisté mají na vybranou, buď dají své zisky dělníkům, nebo státu na daních.  A dělníci na západě se měli výborně tolik, až jsme jim to záviděli a chtěli to také. Bohužel - po pádu socialismu se rychle kapitalismus vrátil do starých kolejí a dnes je horší než před sto lety. Daně podnikatelům spadly ze 60 procent na patnáct a stejně se snížily mzdy pracovníků. Vše ve jménu maximálních zisků majitelů. Dnes je situace stejná, jako za velké krize ve třicátých letech.

Nacismus byl zločinný režim a proto zanikl.

I socialismus byl naším parlamentem prohlášen za zločinný režim. Ale to byla jen daň a úlitba novým vládcům. Zrovna tak je možno i dnešní režim prohlásit za zločinný. Na jeho kontě je mnohem větší počet mrtvých a zničených životů. Nejsou to oběti justiční mafie. Jsou to lidé bez domova, kteří umrzli v mrazech. Jsou to oběti sebevrahů, kteří z bídy a nemožnosti najít práci spáchali sebevraždu. Jak nazvete režim kde mladá maminka ze zoufalství vyskočí z okna se svým dítětem v náručí? Je to zločin? Já si myslím, že ano, a že by za to někdo měl pykat. Tento režim se nestará o lidi, ty nechal na pospas osudu. Tento režim nezajímá jestli lidé mají práci, jestli mají z čeho žít. Starají se hlavně o svoje vysoké platy a k nim si ještě přikrádají korupcí. Víte, že komunističtí poslanci nebrali plat? Stát jim jen refundoval ušlou mzdu za dobu strávenou v parlamentě. To naši poslanci si dali vysoké platy a ještě si je zvedají teď v době, když se všude šetří. Oni šetří na nás, na důchodcích, nezaměstnaných, na všech obyčejných lidech.  Sami si žijí nad poměry. Ovšem komunisté byli, jsou a navěky budou zločinci.

Přes všechny pokusy jej zničit,  je socialismus budoucnost lidstva. Je součástí historie naší křesťanské civilizace. Byl to Ježíš Kristus, který řekl, že „spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do království nebeského“. A byl to on, který když „viděl mzdu služebníků jejich, hořce zaplakal“.  Škoda, že se tím církev dva tisíce let neřídila. Proto musel přijít Lenin, který se rozhodl s tím něco udělat. Touha lidí po spravedlivé společnosti neskončila. Kapitalisté by se měli třást, vstanou noví leninové. 

 

Facebook komentáře