Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Generální Inspekce Bezpečnostních Sborů trafika pro spoustu vyvolených!!!

GIBS by měla zajišťovat dohled nad činností policie, alespoň za tímto účelem byla zřízena. Ale!!! Činnost policie musí být nezávislá, tedy nikdo do ní nemůže zasahovat, tedy kromě dozorujících státních zástupců a popřípadě soudců, tedy v oblasti činnosti policistů nemá GIBS naprosto žádné pravomoci.

V rámci svých pravomocí tak mohou policisté klidně páchat trestnou činnost a nikdo na ně ve skutečnosti nemůže! V pravomoci GIBS je tak jen trestná činnost policistů, které se dopouštějí mimo výkon své služby. Když to přeženu, tak když policista ve službě zastřelí člověka, nemůže se mu nic stát, protože chránil občany České republiky a odpovědný by byl jedině, kdyby někoho zastřelil mimo svůj výkon služby. Všichni policisté by tak museli být padlí na hlavu, kdyby se trestné činnosti dopouštěli v době, kdy nejsou ve službě. Když policista vezme služební auto, a jede páchat trestnou činnost, ve skutečnosti nepáchá trestnou činnost, ale vyšetřuje a GIBS na něj v žádném případě nemůže.

 
  • generalni-inspekce-bezpecnostnich-sboru-trafika-pro-spoustu-vyvolenych

GIBS je tak jen trafika pro tisíce „darmošlapů“

Tedy lidí, kteří nemusí vykázat žádnou práci, aby za to dostávali vysoce nadprůměrné platy. Naprosto stejné je to i s lidmi na Policejním Prezídiu, kteří ve své podstatě nemohou dělat vůbec nic. Policisty ve službě, mohou kontrolovat jen dozorující státní zástupci a soudci a mimo jejich službu jen pracovníci GIBS, kteří to vůbec nedělají, protože na jejich činnost nedohlíží vůbec nikdo.

Teď je nutné si říci, kdo jsou příslušníci GIBS

Příslušníci GIBS jsou bývalý policisté, povětšinou prominenti, kteří si v průběhu služby, pochopitelně za státní peníze, udělali doktoráty a dnes když veškerou trestnou činnost policistů nametou pod koberec, nemusí dělat vůbec nic. Tito lidé nemusí dělat nic, ale ve skutečnosti mohou všechno, neboť jak výše napsáno, v rámci své služby, mohou klidně páchat trestnou činnost. Když takový příslušník GIBS sedne do služebního auta a jede v rámci svého vyšetřování páchat trestnou činnost, nemůže se mu nic stát! Jak dlouho asi vydrží tito lidé odolávat tlaku svých nadřízených, aby veškerou trestnou činnost policistů metli pod koberec? Jak dlouho asi dokáží odolávat přivýdělku trestnou činností? Jak dlouho asi dokáží odolávat flákání své práce? Většina z nich neodolá! Kdo by odolal statisícům měsíčně za nic nedělání?

Popíši vám jak takové vyšetřování příslušníky GIBS ve skutečnosti probíhá

To občan České republiky podá dne 23. 11. 2012 na státním zastupitelství trestní oznámení, ve kterém vysloví podezření, že se policista SKPV v Kolíně dopustil trestné činnosti. Státní zastupitelství postoupí toto oznámení GIBS, která začne vyšetřovat. Dne 14. 12. 2012 jedou příslušníci GIBS Turnohöfer a Kunc, na SKPV do Kolína, kde vyslýchají tohoto policistu a odkud si odvážejí důkazy proti podateli trestního oznámení. Dne 21. 12. 2012 v 1:15 hod v noci, někdo vniká do podatelova domu, kde devět policistů SKPV v Kolíně provádělo dne 23. 11. 2012 domovní prohlídku, odkud je vyplašen, čímž se policie vůbec nezabývá. Následně dne 23. 1. 2012 je vyslýchán podatel trestního oznámení, kdy tento výslech proběhne na SKPV v Kolíně, kdy příslušníky GIBS Kunce a Procházku zajímá jediné, vzorek písma podatele, nikoliv jeho oznámení trestné činnosti organizované skupiny lidí, jíž vedou tamní policisté. Pak již je postup naprosto standardní, nařízení znaleckých posudků na podatelovo písmo a následné postoupení SKPV v Kolíně, které ihned proti podateli zahajuje trestní řízení a věc postupuje věcně a místně příslušnému orgánu policie. Aby ale bylo vše pojištěno, sedá první náměstek GIBS Brunclík do služebního auta, a v rámci vyšetřování jede na SKPV v Kolíně podat na podatele trestní oznámení, na jehož základě je proti němu ihned zahájeno další trestní řízení kolegou policisty, proti němuž oznámení směřovalo.

Tak takto v České republice vyšetřují trestnou činnost policistů příslušníci GIBS 
1. 3. 2015 Tomáš Vacka

Kpt. Bc. Michal Turnhöfer
vyšetřovatel GIBS nebo zločinec?

Vyšetřovatel SKPV v Kolíně pan JUDr. Milan Kuljaček, v rámci svého vyšetřování páchal společně s dozorujícím státním zástupcem Mgr. Pavlem Nerudou, právním zástupcem ex-offo JUDr. Jiřím Sehnalem a soudcem Okresního soudu v Kolíně Mgr. Zbyňkem Kulichem trestnou činnost, které se dlouhodobě dopouštěli na mé osobě, tj. Tomáši Vackovi, na níž jsem začal upozorňovat Generální Inspekci Bezpečnostních Sborů. Tato věc byla přidělena kpt. Bc. Michalu Turnhöferovi, který dne 14. 12. 2012 navštívili SKPV v Kolíně, kde provedl šetření a odkud si odvezl důkazy proti mé osobě, které mu předali tamní vyšetřovatelé.

Místo vyšetřování jejich trestné činnosti, se do této trestné činnosti sám zapojil tím, že se jí pokusili krýt.

Následně se dne 21. 12. 2012 v 1:15 hod v noci, někdo pokusil proniknout do mého domu a s největší pravděpodobností mne zabít, přičemž podezření mám na pana Mgr. Michala Kučeru, který byl dne 23. 11. 2012 přítomen domovní prohlídce v mém domě, společně s dalšími osmi kolegy z SKPV v Kolíně. Následují další naprosté podvody v rámci trestního řízení, kterých se dopouští vyšetřující policista SKPV v Kolíně pan Vlastimil Papáček, který dne 11. 1. 2013 přibírá znalce, přičemž mne hned předvolává na 23. 2. 2013 ale znalcům nařizuje dodat znalecký posudek do 12. 2. 2013. Dochází k zfalšování data vyšetření znalci, proto odjíždím dne 14. 1. 2013 na GIBS, kde s panem Kuncem tento podvod prokazujeme, telefonátem znalci, který potvrzuje naše podezření, že bylo datum na předvolánce vyšetřujícím policistou zfalšováno. Následně dne 16. 1. 2013 mám hodinovou schůzku s prvním náměstkem GIBS panem Dušanem Brunclíkem, kterého s celou věcí podrobně seznamuji a žádám jej, aby dne 23. 1. 2013 v době kdy má dojít k mému vyšetření znalci, provedli příslušníci GIBS můj výslech na SKPV v Kolíně a prokázali tak podvod vyšetřujícího policisty, v rámci jeho vyšetřování.

Dne 23. 1. 2013 opravdu můj výslech na SKPV v Kolíně proběhne, ale příslušníci GIBS Kunc a Procházka nechtějí odhalovat podvod vyšetřujícího policisty ani má další naprosto závažná oznámení trestné činnosti, ale chtějí jen vzorek mého písma. Přes to se mi je podaří přemluvit, abychom zatelefonovali znalcům a ověřili, zda jim vyšetřující policista volal, což nám bylo potvrzeno. Vyšetřující policista pan Papáček zfalšoval datum na předvolání ke znalcům, a následně když se dozvěděl o provádění mého výslechu v den, kdy mělo toto vyšetření opravdu proběhnout, mne u těchto znalců telefonicky omluvil, čímž se jednoznačně usvědčil z trestného činu podvodu a zneužití své pravomoci.

Příslušník GIBS pan Turnhöfer, ale pokračoval ve vyšetřování mého trestného činu, i když k tomu nebyl věcně ani místně příslušný, čímž mimochodem zneužil své pravomoci. Následně společně se svou nadřízenou JUDr. Novákovou, přibírají znalce a nařizují mu vypracování dvou znaleckých posudků, na jejichž základě věc týkající se vyšetřujícího policisty SKPV v Kolíně JUDr. Kuljačka uzavírají a věc týkající se mé osoby postupují onomu vyšetřujícímu policistovi SKPV v Kolíně panu Papáčkovi, který zahajuje trestní řízení a věc postupuje věcně a místně příslušné SKPV v Kutné Hoře.

To nejlepší ale na konec!

První náměstek ředitele GIBS pan Dušan Brunclík, nejspíše po domluvě s panem Turnhöferem a jeho nadřízenou paní Novákovou, jede služebním autem na SKPV v Kolíně, kde přímo u lidí zneužívajících svých pravomocí, podává trestní oznámení na mou osobu, na jehož základě pan Papáček zahajuje trestní řízení proti mé osobě.

Sami si tak udělejte názor na to, zda příslušníci GIBS hájí zájmy občanů České republiky, nebo zda je to jen banda všehoschopných zločinců vedená pány Turnhöferem a Brunclíkem

 1. 3. 2015 Tomáš Vacka

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře