Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Euro-atlantické masochistické prilievanie oleja do ohňa. Kto nám nechce dobre?

EU sa snáď zbláznila. Keby niekto chcel naschvál zničiť mier a prosperitu v Európe, tak by robil presne to, čo robí vedenie EU v dnešných časoch.

Okrem devastačných nekompetentných zásahov počas Covid-krízy, ktorých výsledkom môže byť aj ekonomický kolaps, okrem samovražedných sankcií voči RF sa vedenie EU rozhodlo prilievať čoraz viac aj do ohňa antagonistického.

Aké druhy toho pomyselného oleja už dlhé roky vlieva vedenie EU do ohňa nenávisti, ktorý môže vyústiť do celoeurópskej občianskej vojny, výnimočného stavu a kolapsu civilizácie na starom kontinente?

  • euro-atlanticke-masochisticke-prilievanie-oleja-do-ohna-kto-nam-nechce-dobre
  • euro-atlanticke-masochisticke-prilievanie-oleja-do-ohna-kto-nam-nechce-dobre
  • euro-atlanticke-masochisticke-prilievanie-oleja-do-ohna-kto-nam-nechce-dobre
  • euro-atlanticke-masochisticke-prilievanie-oleja-do-ohna-kto-nam-nechce-dobre

1/ Dlhodobo pretláčaná agenda LGBTI, ktorá klasickú rodinu (otec, matka, deti) ako základnú bunku prosperujúcej spoločnosti akosi neuznáva.

2/ Na základe chybnej imigračnej politiky čoraz väčší počet a rozsah území, na ktorých v EU už neplatia štátne zákony, ale zákony šaria – tzv. NO-GO zóny.

3/ Totálna propagácia nacisticko-banderovského režimu na Ukrajine a myšlienky urýchleného prijatia Ukrajiny do EU.

A medzi tými tromi skupinami obyvateľov je majorita, ktorá je masmédiami masírovaná tým štýlom, že naším nepriateľom je niekto úplne iný, ktorý ani s týmito radikálnymi extrémistami nechce mať nič spoločné. Antagonistický vonkajší nepriateľ bol postupne prostredníctvom šialenej propagandy a cenzúry už naplno vykreslený, a tak sa takticky prekrýva ten pravý, vnútorný nepriateľ akéhokoľvek mierového nažívania rôznych národov a skupín na jednom veľkom území.

Tento vnútorný nepriateľ v EU je ten, kto vsadil na ZLO, ktoré sa nazýva – VZÁJOMNÁ NEZNÁŠANLIVOSŤ. Heslo akýchkoľvek agresorov „Rozdeľuj a panuj!“ v praxi.

-

Veď posúďme iba tie tri horeuvedené skupiny obyvateľov Európ y a ich vzájomné spolunažívanie.

Agenda LGBTI je jasná, tu niet už čo veľmi komentovať, rodina, ak sa to dá vôbec takto nazvať, v týchto komunitách vyzerá úplne inak, než to ľudstvo počas celej svojej histórie zažívalo. Dlhodobú schopnosť prežiť v rámci prírody a jej dokonalých zákonov u týchto ľudí si môže každý iba domyslieť.

V krajinách, kde vládne islam ako štátne náboženstvo, nie je možné, aby nejaký vyznávač LGBTI prežil. Čaká ho trest smrti. Ako by asi dopadli v niektorej islamskej republike fakľové pochody na podporu Stepana Banderu alebo podobných nacistov? Veľmi jednoduchá odpoveď.

EU sa už celé roky tvári, že sa nič zlého nedeje, ak sa znovu po rokoch v jej susedstve, na Ukrajine (najmä v západnej časti) rozširuje banderovský nacizmus založený na totálne rasistickom a fašistickom základe. Pre neo-banderovských kriminálnikov a zločincov sú všetci zlí, ktorí odmietajú kolektívnu nenávisť proti všetkému ruskému, ktorí odmietajú nenávisť voči iným rasám a etnikám.

-

Ako by dnes napríklad dopadli v takej európskej šaria NO-GO zóne účastníci Gay-Pride alebo nebodaj nacisti fakľového banderovského pochodu?

Keby sme vzali iba tieto tri skupiny, sú schopní dlhodobo žiť v mieri vedľa seba, bez toho, žeby jedna skupina nechcela ovládnuť tie ostatné aj s územím?

Zabezpečuje vedenie EU bezpečnosť svojich občanov tak, aby neboli vytvárané nové ohniská prípadných vzájomných občianskych nepokojov alebo totálnej občianskej vojny v uliciach európskych miest v rámci rôznych filozofických a náboženských vierovyznaní?

Spomenuté sú iba tri skupiny, žijúce v Európe. Nezabúdajme, že v EU máme ešte jednu skupinu, ktorá je najväčšia – kresťanská majorita, ktorej krédom je láska k blížnemu.

Pravých kresťanov, alebo dobrosrdečných ľudí bez akéhokoľvek oficiálneho vierovyznania, pre ktorých je PRAVDA tou jedinou životnou CESTOU, jemne povedané, nemusia ani extrémni vyznávači LGBTI, ani mnohí zo šaria NO-GO zón, ani nacisti.

A tak si tu žijeme spolu v pohodičke a niečo nám tu všetkým v EU pod nohami tiká a tiká...

Tak ako je to potom s tým mierovým spolunažívaním na území EU pod vedením jej komisie?

Je naozaj ten NÁŠ NAJHORŠÍ NEPRIATEĽ mimo EU, alebo sa „judášsky“ ukrýva MEDZI NAMI?

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře