Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výpověď vládě

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • demonstrace_praha210910
Hnutí za přímou demokracii  ve spolupráci s dalšími občanskými iniciativami organizuje protestní shromáždění v Chomutově. Akce se koná 10. 12. 2011 od 14.00 hodin u bývalého O. D. Prior, dnes Chomutovka. Protestní shromáždění je součástí dlouhodobé kampaně Hnutí za přímou demokracii  "Výpověď vládě". Cílem této kampaně je zdůraznění faktu,  že politikové jsou zástupci občanů. Jejich úkolem  je spravovat tuto zemi v zájmu a ku prospěchu jejích občanů.

 Za tímto účelem jsou občany v podstatě najímání a placeni z našich daní.  Avšak toto své poslání neplní. Občany jim dočasně svěřenou moc zneužívají ku prospěchu jen několika menšinových privilegovaných skupin, a to ke škodě rozhodující většiny obyvatel a tohoto státu.

Občané, jako zaměstnavatelé této vlády jí z těchto důvodů a pro naprostou ztrátu důvěry dávají výpověď.

Formulář výpovědi bude podepisován na protestním shromáždění  v Chomutově.

Je možné jej také stáhnout a dále šířit zde: http://www.hzpd.cz/aktuality/74/

Vlastní text výpovědi

Výpověď vládě

Na základě uzavřené pracovní smlouvy ze dne 13. 7. 2010, pracujete v naší republice jako vláda.

Vaši zaměstnavatelé, občané ČR, od prvního dne pracovního poměru sledují Vaše

jednání, které hrubým způsobem poškozuje zájmy občanů. Svým zločinným konáním záměrně způsobujete svým zaměstnavatelům nevyčíslitelné škody.

Zneužíváním svého postavení, arogancí, přehlížením a dokonce i fyzickým násilím, se dopouštíte závažného porušování zákonů a Ústavy ČR.

Proto vám dáváme výpověď z pracovního poměru - definitivně!!!

Ke kampani  se dosud připojily tyto občanské inciativy:

Iniciativa za demisi vlády, Ne základnám, Podpora rodin, Akční spolek nezaměstnaných, SOS, IZSZ, NAL.

Milan Valach

mluvčí Hnutí za přímou demokracii

www.hzpd.cz

Facebook komentáře