Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

COVID PASS - FINÁLNY ROZBOR

Hodnocení uživatelů:  / 15
NejhoršíNejlepší 

Priatelia, v prvom rade ponúkame dnešnú správu z denníka N, kde je jasne napísané, že pri kontrole bol odhalený človek, ktorý falšoval doklady o očkovaní.

Správa hovorí, že falšoval zdravotnú dokumentáciu a bude ho riešiť polícia SR, pretože FALŠOVAL ÚRADNÚ LISTINU. Pri spustení aplikácie COVID PASS totiž v systéme "nebol nájdený ako očkovaný".

  • covid-pass-finalny-rozbor

Priatelia, COVID PASS je zdravotná dokumentácia a hovorí a prezrádza informácie o Vašich zdravotných záznamoch. Vždy bola a vždy bude.

Keďže list z MZ SR vzbudil obrovskú pozornosť, ponúkame jeho finálny rozbor, a prednášame nasledovné jasné závery.

COVID PASS nie je prostý, nevinný alfanumerický kód, pretože tento COVID PASS obsahuje údaje zo zdravotnej karty, alebo inými slovami zdravotné údaje o osobe, ktoré podľa zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 podliehajú anonymite a nahliada do nich iba 16 vybraných okruhov osôb.

COVID PASS obsahuje informáciu o očkovaní, testovaní či prekonaní "vírusu" - tzv. OTP. Akékoľvek informácie o OTP sú podľa tohto listu z MZ SR jednoznačne označené ako údaje zo zdravotnej dokumentácie na základe zákona č. 576/2004, viď formulácie v liste.

Každý občan, kto zverejňuje QR (alfanumerický) kód COVID PASSu, ten odhaľuje informácie zo svojej ELEKTRONICKEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE na čo nemá nikto nárok, iba epidemiológ (viď nižšie status, vysvetlenie).

COVID PASS je obratom stotožniteľný s Vaším menom cez prepojenie na Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), kde tieto Vaše údaje - OTP - sú uložené a overiteľné, teda sa jedná o akúsi elektronickú zdravotnú kartu, ktorá obsahuje zdravotné informácie o tom, či ste očkovaný, testovaný, prekonaný.

COVID PASS nie je prostý alfanumerický kód, lebo jeho falšovanie je falšovanie úradnej listiny a za takéto konanie sa podľa Trestného zákona č. 300/2005, paragrafu 352a, odsek 1 začína konanie voči osobe, ktorá takýto trestný čin urobila (viď info z denníka N z dnešného dňa)

COVID PASS nebol schválený v NR SR, neexistuje zákonná povinnosť vlastniť ho ako potrebný doklad k preukazovaniu sa, preto ho nikto nemusí mať urobený, nosiť ho pri sebe a nikto - ani polícia SR, ani hygiena, ani majiteľ takýto doklad nie je oprávnený žiadať k nahliadnutiu. To je nonsens non-plus ultra.

COVID PASS nemá právo kontrolovať polícia SR, polícia SR môže legitimovať človeka o občiansky preukaz, tak ako hovorí Zákon o policajnom zbore č. 171/1993. Právo kontrolovať a scanovať akýsi alfanumerický kód preto polícia SR nie je oprávnená. Opýtajte sa akým právom, alebo na základe akého zákona polícia SR scanuje COVID PASSy hostí. Neexistuje zákon, ktorý by ich k tomu oprávňoval, porušujú právomoc verejného činiteľa. Paragraf 18 uvedeného zákona, odseky 1, 2 hovoria jasne, aké doklady môže žiadať policajt pri kontrole. COVID PASS tam nie je.

NAHLIADANIE DO ZDRAVOTNÝCH DOKLADOV

Do zdravotnej dokumentácie nemá právo nahliadať nikto - čašník, majiteľ, hygienik, obchodník, polícía SR. Jediný, kto môže, je epidemiológ a aj ten len pre potreby "epidemiologického vyšetrovania" (tak ako nariaďuje zákon č. 576/2004) a to nie je vyšetrovanie toho, či máte u seba COVID PASS. "Epidemiologické vyšetrovanie" je konkretizovanie druhu ochorenia / vírusu, trasovanie kontaktov a podobne, je to vysoko odborná práca zodpovedných ľudí - nie je to kontrola COVID PASSu a toho, či ho máte pri sebe.

Priatelia, všetky info na stiahnutie na www.volnazona.com 

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře