Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Voda není lidským právem, říká ČR

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Že voda není lidským právem, prohlásil již v roce 2005 Peter Brabeck, předseda představenstva společnosti Nestlé. (Více zde: http://www.vlastnihlavou.cz/sef-nestle-voda-by-mela-byt-jen-za-penize/ a zde: http://naturalsociety.com/nestle-ceo-water-not-human-right-should-be-privatized/).
Po té, co tato jeho slova vyvolala mezi veřejností doslova bouři nevole, později obrátil a tvrdí, že byla jeho slova manipulována a střihem záznamu vytržena z kontextu. Ale...

  • voda-neni-lidskym-pravem-rika-cr

Tento skandál významně přispěl k tomu, že právo přístupu k nezávadné pitné vodě bylo prohlášeno v srpnu 2010 rezolucí OSN (dokument A/64/L.63/REV.1) za základní lidské právo. Česká republika však tuto rezoluci nepodpořila!

(Více: http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm a zde: http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/?i=205).

Zda šlo o výstřelek, učiněný za předchozí vlády a nyní již taková situace nehrozí, lze posoudit podle kroků vlády současné, konkrétně ministerstva životního prostředí:

„Navrhujeme určité množství vody, kterou může člověk za den spotřebovat. Takových 150 až 200 litrů. Když limit překročí, zaplatí za další litry desetkrát tolik. Domácnosti by se mohly vybavit dálkově elektronicky odečitatelnými vodoměry, aby bylo rovnou možné zjistit, že ten či onen si napouštěl bazén," říká Mark Rieder, ředitel Výzkumného ústavu hospodářského T. G. Masaryka k textu legislativního podkladu, objednaného ministerstvem životního prostředí, který má do září projednat vláda.

(více: http://zpravy.idnes.cz/priprava-cr-na-sucha-0qr-/domaci.aspx?c=A140529_120028_domaci_jw).

Důvod? Boj proti suchu, způsobenému tzv. globálním oteplováním (dnes upraveno na globální klimatické změny). Jak je to ale s klimatickými změnami v ČR? Opravdu se stále více otepluje a jsou u nás opravdu dlouhodobě největší sucha za posledních x desítek let? Podle statistické ročenky životního prostředí z r. 2013 jde skutečně o téma více než diskutabilní.

(více: http://www.osel.cz/index.php?clanek=7639).

Stále tedy platí, že ČR neuznává vodu jako lidské právo. Dokonce začíná připravovat kroky, které základní lidské právo na pitnou vodu začne výrazně omezovat. I když se může zdát, že limit 150 až 200 litrů vody denně na osobu je relativně dostatečné množství, jak snadné je pod různými záminkami tento limit postupně dále snižovat? Vždyť Váš dům, vaše studna, již budou osazeny vodoměry s on-line napojením k dálkovému odečtu. Vždyť první limit již byl zaveden a nejtěžší a nejhorší kroky již byly učiněny. Právo na vodu je omezeno...

Jak to tedy vidí Klub nekompromisních? Jde o typický příklad tzv. salámové metody omezování a likvidace nejdůležitějšího z lidských práv. Právo na vodu je velmi blízké právu na život. Voda nesmí být ani privatizována, ani přístup k ní jakkoli omezován. Ani zákonem, ani ekonomicky. Jedinou cenu, kterou má člověk hradit v souvislosti s vodou, je cena za její čištění a správu jejích rozvodů. Nikoli však zisk. Privatizace vodovodních a souvisejících soustav do ceny vody zavádí faktor zisku. Voda nesmí být předmětem zisku, leda zisku celé lidské společnosti.

Je logické, že vláda bude tyto své (nebo obdobné) kroky obhajovat právě jako jediný způsob, jak zajistit svým občanům spravedlivý přístup k pitné vodě. Klub nekompromisních však zastává názor, že to jsou postoje falešné. Nejprve je nutné implementovat právo na přístup k pitné vodě do Listiny základních práv a svobod – tedy toto právo legislativně uznat v zákoně s největší právní silou tak, aby bylo vymahatelným. Následným krokem by měly být do souladu uvedeny ostatní zákony. Teprve v případě vážného, dlouhodobého a hlavně projeveného plošného ohrožení nedostatkem pitné vody lze provést takto významnou zákonnou regulaci. Dosavadní občasná a ryze lokální rizika nedostatku vody lze úspěšně řešit a již se i řeší místními vyhláškami.

Podpořte aktivity Klubu nekompromisních, chraňtě své základní a nezadatelné právo. Informujte své okolí o záměrech ministerstva životního prostředí (například sdílením tohoto článku) a zašlete na ministerstvo životního prostředí via e-mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) následující text:

Předmět: Plošná regulace spotřeby pitné vody – k rukám pana Ministra

Vážený pane Ministře,

právo na přístup k pitné vodě považuji za své základní lidské právo. Jako občan České republiky s volebním právem žádám zastavení legislativních aktivit, kterými se Vaše ministerstvo snaží zavést plošnou regulaci pitné vody formou limitů spotřeby na obyvatele. Plošný stav zásob pitné vody neodpovídá zamýšleným legislativním aktivitám. Pokud již v nějaké oblasti ČR hrozí akutní nedostatek pitné vody, řeší toto místní samospráva (město, obec) formou regulační vyhlášky.

S úctou

....

Facebook komentáře