Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kapka ke kapce a je z toho potok. Haléř k haléři a je z toho milion! Aneb: Neušlo mé pozornosti.

Navazuji svým příspěvkem na článek pana Ivo Bubeníka „Lidovci a voda ve Zlíně“ ze dne 24. července 2017. Nejde sice o problematiku Veolie a MoVo ve Zlíně, nicméně jedná se rovněž o vodu a především její ceny. Ostatně posuďte sami.

Na téma ceny vody od VaK Kroměříž a.s. jsem psal už v r. 2016, samozřejmě bez potřebné odezvy s příslušných míst a tak jsem se po roce k svému článku vrátil, abych si ověřil a porovnal fakta a skutečnosti, které nám dodavatel vody VaK Kroměříž a.s. předkládá v souvislosti s novým fakturačním obdobím, tj. rokem 2017.

VaK Kroměříž, a.s. na svých webových stránkách informuje občany, tedy odběratele o situaci ve vývoji cen a tedy i nových cenách vodného a stočného, platné pro rok 2017. Poznamenávám, že ceny této komodity ve formě vodného stočného opět vzrostly i když VaK Kroměříž konstatuje, že jen o 2%, resp. na 0,075 Kč za litr celkem spotřebované vody (vodné+stočné celkem).

  • kapka-ke-kapce-a-je-z-toho-potok-haler-k-haleri-a-je-z-toho-milion-aneb-neuslo-me-pozornosti

Pro pochopení a lepší orientaci uvádím cenu v r. 2016, kdy vodné činilo 35,83 Kč s DPH, stočné 37,61 Kč s DPH, dohromady 73,44 Kč, celkem spotřebovaná voda přišla na 0,073 Kč na 1 litr, tj. 73,00 Kč na 1m3. V roce 2017 činí cena vodného 36.37 Kč s DPH, stočného 38,54 Kč s DPH, tj. 74,91 Kč celkem. Za spotřebovanou vodu (vodné a stočné) tedy dochází ke zvýšení na 0,075 Kč, tj. 75,00 Kč na 1m3.

Zde dochází k zajímavé, nevím zda úmyslné nebo jen standardní chybě v nepřesnosti, ale uváděný rozdíl mezi celkovou cenou za spotřebovanou vodu v r.2016, která byla 0,073 koruny za litr a cenou za spotřebovanou vodu v r. 2017, která je 0,075 koruny za litr vody činí rozdíl 0,002 koruny na jeden litr. Relativně zanedbatelná částka, ale pokud ji vynásobíme jedním tisícem potom, pokud mi funguje kalkulačka, za 1m3 vychází rozdíl mezi roky 2016 a 2017 celé 2,- Kč, přičemž VaK Kroměříž uvádí rozdíl pouze 1,47 Kč za kubík vody. Kde je rozdíl těch 0,53 Kč z každého kubíku? Zúčtování milionů metrů kubických spotřebované vody u odběratelů, násobeno 0,53 Kč za 1m3, to už musí být pěkné peníze. Do kterých kapes asi jdou?

Jiná věc, která mne však přivedla k této otázce je, jak Vodovody a kanalizace a.s. Kroměříž pozoruhodným způsobem zdůvodnil zdražení ceny vody. Ostatně posuďte sami, jaké skutečnosti je vedly ke zvýšení cen:

Zvýšení cen spotřebované vody je zásadně ovlivněno úspěšným čerpáním dotací z Evropských fondů a Operačního programu životního prostředí v uplynulých letech. V letech 2010 - 2014 nám byly poskytnuty dotacena výše uvedené rekonstrukce ve výši 212,7 milionu korun (v r. 2016 uváděly VaK Kroměříž na tyto účely 214,1 mil. korun). Dalších 101 milionů Kč bylo financováno z rozpočtu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. sV ro ce 2017 obdržíme dotaci ve výši 25,4 milionu korun na projekt „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“ (textově velmi podobnou informaci odběratelům vydaly VaK Kroměříž také v r. 2016).

Chápu, že VaK Kroměříž má své investiční záměry a plány, k jejich realizaci potřebuje peníze, ale forma, kterou vysvětlili zvýšení cen mi přijde hodně, ale hodně nepatřičná. Máme snad přídělení dotací chápat jako odměnu pro VaK, ale trest pro odběratele?

Schválená cena pro rok 2017 je u vody pitné 94,42 % ceny pro vodu pitnou dle stanovené finanční analýzy a cena vody odpadní je 95,25 % ceny pro stočné také dle finanční analýzy. Dále, finanční udržitelnost projektu musí být zabezpečena po dobu 10 let do ukončení realizace akce, tj. do roku 2025.

Tento způsob mi hodně připomíná ČNB, která prováděla intervence pro udržení kurzu koruny k euru a stát, potažmo občany tím ochudila o zhruba 2 (slovy dva) biliony Kč. Pokud budeme vycházet z úvah o ukončení realizace VaK Kroměříž a.s. v r. 2025 a za předpokladu, že se cena vody bude ročně zvyšovat v průměru o 2%, což jsou ve skutečnosti 2,- Kč, nikoli jak je uváděno 1,47 Kč za kubík spotřebované vody, potom se může cena v r. 2025 dostat až na hodnotu cca 90,- Kč/m3! To není zrovna potěšitelná zpráva pro občany a odběratele zvláště když dnes VaK Kroměříž konstatuje, že výše ceny pitné a odpadní vody je ještě stále pod průměrem cen v ČR! To už za pár roků zřejmě nebude pravda.

Z výše uvedeného vyplývá, že až do roku 2025 budou ceny postupně navyšovány, až dosáhnou 100%! To by mohla být celková cena za spotřebovanou vodu i někde kolem 90 Kč za 1m3 spotřebované vody. Cenová politika společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. je i přes tlak na nárůst cen vody pitné a vody odpadní < font face="Ebrima">dlouhodobě utvářena tak, aby udržovala výši ceny vody pitné a odpadní pod průměrem cen v ČR a zároveň byla schopna zajistit zákazníkům vysokou kvalitu služeb v požadovaném rozsahu.

Občané se vesměs nacházejí v postavení laiků (což platí i o mé osobě), takže se v interní ekonomice, jak nám ji VaK Kroměříž předkládá a zdůvodňuje, s největší pravděpodobností nevyznají. Proto ta pokorná spokojenost občanů přesto, že by měli naopak nahlas projevit nespokojenost. Ovšem jak se říká, kde není žalobce, není soudce, proto také k žádné nápravě nemůže dojít. Za pozornost však sto jí (alespoň pro mne) nepochopitelná logika zdůvodnění, že zvýšení cen vody pitné a vody odpadní je zásadně ovlivněno úspěšným čerpáním dotacíEvropských fondů a z Operačního programu životního prostředí.

Máme tomu rozumět tak, že díky úspěšnému čerpání dotací si mohly VaK Kroměříž a.s. „za odměnu“ dovolit zvýšení ceny za vodné a stočné? Kde je logika? Pokud VaK Kroměříž obdrží nemalé dotace a vylepší si tím svou ekonomickou situaci, bylo by asi logické uvažovat o snížení cen a ne že díky dotacím, které jim vylepšily ekonomiku, jim to umožňuje zvýšení cen. Připadá mi to jako jejich radost z nějakého vítězství, díky kterému mohou činit něco, co dříve nemohli. Nevím jak komu, ale mě to hlava nebere. Pokud bude někdo sc hopen tuto (ne)logiku pochopit a srozumitelně vysvětlit, nechť se mi prosím, ozve. Děkuji.

Jiří B a ť a , 11. 07. 2017

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře