Zrušení víz se Spojenými arabskými emiráty jen dokazuje pokrytectví dnešní politické elity Evropy. V případě Ruska totiž stačí mnohem méně a je zle a hovoří se o diktatuře, ale v případě Emirátu dochází k porušování lidských práv mnohem více než v Rusku a nikomu to nevadí.

Podle amerického ministerstva zahraničí v otázce dodržování lidských práv, Spojené arabské emiráty (SAE) porušují řadu základních lidských práv. Konkrétně, Spojené arabské emiráty (SAE) nemají demokraticky zvolené instituce a občané nemají právo změnit svou vládu, nebo zakládat politické strany. Že by se to tak líbilo v Bruselu? Aby lid neměl právo měnit garnituru moci?

Vláda Emirátů omezuje svobodu projevu a svobodu tisku, a místní média musí mít autocenzuru zakazující kritizováni vlády nebo královské rodiny. Svoboda sdružování a svoboda náboženského vyznání jsou také omezeny.

Přesto, že SAE byly zvoleny do Rady OSN pro lidská práva, nepodepsaly většinu mezinárodních smluv o lidských právech a právech zaměstnanců, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin a Úmluvy proti mučení. Novináři často zaznamenávají porušování lidských práv, které se vyskytují ve Spojených arabských emirátech.

Je snad naprostá podpora europoslanců sbližování s Emiráty varováním pro nás občany, že se jím líbí diktatura a omezení svobody slova? A kolik českých europoslanců hlasovalo pro zrušení vízové povinnosti?

Pro ukázku seznam některých politických vězňů v Emirátech dle roku 2013

Seznam několika desítek osob, v současné době zatčených ve Spojených arabských emirátech ve vztahu k politickým a lidských právům. Zdroj: www.echr.org.uk

Odsouzení političtí vězni - Spojené arabské emiráty

Porce 10 let trestu odnětí svobody ZDE

zdroj:http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/398732/Arabske-emiraty-porusuji-lidska-prava-ale-EU-to-nevadi.html