Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dr. Pierre Kory – Máme řešení této krize: efektivní a bezpečný lék na COVID-19.

V posledních dnech se z médií šíří zprávy, že v nejbližších dnech bude v ČR zahájeno očkování americkými vakcínami Pfizer a následovat budou vakcíny firmy Moderna, rovněž „made in USA“.

To vše navzdory tomu, že jak níže uvedeno, zjevně existuje ověřený lék, který je schopen léčit mnohem efektivněji a bez vedlejších nebezpečných účinků, než se očekává od amerických vakcín.

Vysvětlení je prosté, zainteresované firmy a Mr.
Bill Gates a jeho Nadace by přišly o miliardy, když do vakcín (a nejen do nich) už jiné miliardy již dříve vrazily.

Proto je projev dr. Koryho nejen závažný, ale především varující, jak snadno lze mnohaleté úspěšné úsilí lékařů znehodnotit, jen aby bylo dosaženo kýžených zisků a cílů.

  • dr-pierre-kory-mame-reseni-teto-krize-efektivni-a-bezpecny-lek-na-covid-19

Dr. Pierre Kory vystoupil na senátním slyšení v USA s tím, že on a jeho tým objevili efektivní lék na covid-19 a vyzývá instituce, aby ho začaly doporučovat.

Senátor. Náš další svědek, tady osobně, je dr. Pierre Kory. Dr. Kory je bývalý docent služby kritické péče a vedoucí traumatického centra na University of Wisconsin. Nedávno se přidal na službu JIP v Aurora st. Luke Medical Centre. Je atestovaný v kritické medicíně, plicních onemocněních a interním lékařství. Dr. Kory pomáhal v několika státech USA s léčbou pacientů s covidem-19 v průběhu pandemie. Je také prezidentem Aliance kritické péče v přední linii pro covid-19, neziskové organizace odborníků na kritickou péči, kterou vede profesor Paul Marik

Jejich misí v posledních 9 měsících byl výzkum a vývoj efektivní léčebných protokolů pro covid-19 za pomocí už existujících léků. Svůj titul získal na St. Georgia University School of Medicine. A jen dodám, že jsme docela pozdě přidali dr. Koryho do našeho slyšení v květnu, protože jsem slyšel o jeho vývoji protizánětlivých steroidů v kritické péči covidu-19. Dr. Kory, musím vám říct, že za mnou chodili lékaři a děkovali mi, že jsem uspořádal to slyšení, kde vás slyšeli, a vy jste jim změnil myšlení. Jsou přesvědčeni, že díky vašemu svědectví zachránili životy svým pacientům. Doufám, že vaše dnešní svědectví bude stejně vlivné. Máte slovo.

Dr. Kory: Děkuji, senátore. A děkuji za uspořádání tohoto slyšení. Jen chci začít tím… a nemyslel jsem si, že to budu muset říkat… ale chci se vyjádřit k tomu, co se zde řeklo na začátku od jednoho člena. Byl jsem diskreditován jako politik. Jsem lékař a muž vědy. Zavázal jsem se vědecké pravdě a péči o pacienty. A slyšet, že jsem tady z politických důvodů, nejsem politik, ale lékař. Chci začít tím, že nemluvím jako jedinec, ale mluvím jménem organizace, které jsem součástí. Jsme skupina některých z nejvíce publikovaných lékařů na světě.

Mezi sebou máme téměř 2000 recenzovaných publikací. Vede nás profesor Paul Merik, který je náš duševní vůdce. Spojili jsme se na počátku pandemie a náš cíl byl jediný: přezkoumat data a informace o každé stránce této nemoci ve snaze vyvinout efektivní protokoly. Zmínil jste, že jsem tu byl v květnu, kdy jsem nabízel, lépe řečeno doporučoval, že je třeba na tuto nemoc používat kortikosteroidy, když vlastn všechny národní a mezinárodní zdravotnické organizace říkaly, že je nemůžeme používat. Ale ukázalo se, že se jednalo o efektiviní doporučení, co zachraňovalo životy.

Dnes jsem tady znovu s novým doporučením.Jako skupina jsme v posledních devíti měsících přezkoumali literaturu, jak jsem výše předeslal, jsme jedni z nejvíce publikovaných lékařů v naší odbornosti na světě. Snažili jsme se pouze přijít na to, jak identifikovat dostupný lék, který by mohl léčit tuto nemoc. Po devíti měsících jsme došli k závěru, a musím zdůraznit, že mě nesmírně znepokojuje skutečnost, že NIH, FDA a CDC, nevím o žádné další operační skupině přidělenou nebo vytvořenou k přezkoumání léků k novému použití ve snaze léčby této nemoci.

Vše se zaměřovalo na nové nebo drahé farmaceuticky vyrobené léky jako např. Tocilizumab a Remdesivir a monoklonální protilátky ve vakcínách. Máme za sebou 100 let lékařského vývoje, jsme odborníci ve všech lécích, které používáme, neznám operační skupinu, která by se zaměřila na léky pro nové použití. Moje skupina a naše organizace tu mezeru zaplnila. Zaměřili jsme se na to, co známe a to, co děláme. Jsem tady, abych vám řekl… dr. Writer právě řekl… má jednu studii z mnoha, o kterých chci mluvit. Chci mluvit o tom, že máme řešení pro tuto krizi. Existuje lék, který se prokázal, že má zázračný dopad. A výraz „zázračný” nepoužívám lehkovážně.

Nechci, aby z toho lidé dělali senzaci,je to totiž vědecké doporučení založené na horách dat, které se v posledních třech měsících objevily. Když je mi říkáno a slyšel jsem to v úvodu, že nabízíme věci, které nedoporučuje úřad FDA nebo NIH, pak mi dovolte to vyjasnit. Doporučení od NIH o tom, aby se Ivermektin nepoužíval mimo řízené klinické testy, je z 27. srpna 2020. Teď je prosinec… 3-4 měsíce později.

Od té doby se objevily hory dat z různých center z celého světa, která ukazují, jak zázračný efekt má Ivermektin. V podstatě ničí přenos tohoto viru. Pokud ho budete brát, neonemocníte. Ve zkratce ta data shrnu. Moje práce, kterou publikovala… jako skupina jsme za svoji kariéru přispěli k lékařským znalostem v naší odbornosti víc než kdokoliv jiný. Naše práce, která byla zveřejněná na Medicine Preprint Server, všechny tyto důkazy popisuje. Ve zkratce je shrnu.

Zaprvé. Máme důkazy, že Ivermektin je efektivní nejen v prevenci, když ho budete brát, neonemocníte. Včera večer jsme narazili na experiment z Argentiny od jednoho vedoucího výzkumníka Ivermektinu, dr. Hectora Cavaio. Preventivně dali Ivermektin 800 zdravotníkům ani jeden neonemocněl. Ale ze 400 zdravotníkům, kterým Ivermektin nedali, 58 % onemocnělo, tedy 237 ze 400!

Pokud si ho vezmete, neonemocníte. Je velmi silně protivirový. To víme již z první studie, jeho efektivita se ověřila. Nyní máme čtyři rozsáhlé randomizované řízené experimenty s více jak 1500 pacienty, každý experiment ukázal, že Ivermektin je jako prevence nesmírně efektivní. Neonemocníte. Když si ho vezmete, budete chráněni. Pokud jde o ambulantní péči, máme tři randomizované řízené experimenty a několik pozorovacích a případových studií ukazující, že když používáte Ivermektin, míra hospitalizace a úmrtí klesne.

Nejzásadnější důkazy, které máme, je u hospitalizovaných pacientů. Máme čtyři randomizované řízené experimenty, několik pozorovacích experimentů, všechny ukazují to stejné. Nezemřete, nebo míra úmrtí bude mnohem menší. Ivermektin má statisticky významné dalekosáhlé výsledky.

Prokazuje se být zázračným lékem. V roce 2015 získal tento lél Nobelovu cenu za medicínu za svůj dopad na globální zdraví, vymýcení parazitických onemocnění. Prokazuje se být nesmírně silný protivirový a protizánětlivý lék. Je zásadní při této nemoci jej používat. Stojíme si za svojí prací, která byla předložena pro odborné přezkoumání Ale, prosím, uvědomte si, že takové přezkoumání trvá čas, měsíce a my nemáme k dobru měsíce.

Máme teď v nemocnici 100 tisíc pacientů, co umírají. Jsem plicní odborník, co pracuje na JIP, pečoval jsem o více umírajících pacientů na covid, než si kdo umí představit. Umírají, protože nemohou dýchat. Jsou připojeni na kyslíkové přístroje, na neinvazivních ventilátorech a/nebo jsou pod sedativy a ochrnutí a připojeni na mechanický ventilátor, který dýchá za ně. Každý den je sleduji a pomalu umírají.

Než se dostanou na JIP, už umírají a je téměř nemožné je zachránit. Rychlá léčba je klíčová. Musíme uvolnit nemocnic, jsme unavení. Nemohu v tomto pokračovat, když se podíváte na moji práci, a pokud se příští týden budu muset vrátit do své práce, jakákoliv další úmrtí budou zbytečná úmrtí, a v tom nemohu pokračovat. Nemohu nadále pečovat o pacienty, když vím, že by mohli být zachráněni s dřívější léčbou, a ten lék, který je vyléčí a zabrání hospitalizaci, je Ivermektin. Jsem dnes tady s výzvou k akci. Poslední doporučení od NIH (Národní zdravotnický institut) je z 27.8. Chci se vyjádřit jasně. Nejsem tady jako politik, ani jako dramatik a nedělám senzaci z toho, co doporučuji.

Chci se vyjádřit velmi jasně a prostě. Jediné, o co žádám je, aby NIH přezkoumal naše data, která jsme shromáždili. Máme téměř 30 studií. Všichni reprodukovatelně prokazují, jaký dramatický efekt Ivermektin má. Prosím, jen žádám, aby přezkoumali naše data. Je to seriózní práce od mnoha seriózních, vysoce zkušených lékařů a výzkumníků. Nemohu se opřít o více věrohodnosti, než jakou mám, nejsem jen nějaký nahodilý lékař který říká, že má lék. Nechci říkat, že mám lék… jen žádám o přezkoumání našich dat. Máme obrovské množství dat ukazující, že Ivermektin je třeba zavést nyní.

Senátore, na závěr chci říct, víte, kdo tady umírá? Jsou to hlavně Afroameričané, Hispánci a staří lidé. Jsou to jedni z nejvíce znevýhodněných a chudých členů naší společnosti. Umírají ve větší míře než kdokoliv jiný. Je to největší rozpor, jaký jsem za svoji kariéru viděl. A jsme zodpovědní za ochranu těch znevýhodněných členů společnosti. Máme speciální povinnost, poskytnout protiopatření. Množství důkazů, které ukazují, že Ivermektin zachraňuje životy a chrání, je tak obrovské, a ten lék je nesmírně bezpečný, moji kolegové o něm mluví. Je třeba ho zavést a používat… žádám NIH, aby přezkoumali naše data, a zveřejnila doporučení, děkuji.

Překlad: David Formánek

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře