Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dôkaz o spojení medzi COVID-19 a 5G!

Výzkumná práca o dôkazu spojenia medzi koronavírusovým ochorením COVID-19 a vystavením sa rádiofrekvenčnému žiareniu z bezdrôtovej komunikácie vrátane 5G!

Politika veřejného zdravia v oblasti koronavírusovej choroby (COVID-19) sa zamerala na vírus závažného akútneho respiračního syndrómu koronavírus 2 (SARS-CoV-2) a jeho účinky na ľudské zdravie, zatiaľ čo environmentálne faktory sa do značnej miery ignorovali. 

  • d-kaz-o-spojeni-medzi-covid-19-a-5g
 

Pri zvažovaní epidemiologickej triády (agent-hostiteľ-prostredie) uplatniteľnej na všetky choroby sme skúmali možný environmentálny faktor v pandémii COVID-19: okolité rádiofrekvenčné žiarenie z bezdrôtových komunikačných systémov vrátane mikrovĺn a milimetrových vĺn. SARS-CoV-2, vírus, ktorý spôsobil pandémiu COVID-19, sa objavil vo Wu-chane! V Číne krátko po zavedení celomestského (piata generácia [5G] žiarenia bezdrôtovej komunikácie [WCR]) a spočiatku sa rýchlo rozšíril po celom svete.

Demonštruje štatistickú koreláciu s medzinárodnými komunitami s nedávno vytvorenými sieťami 5G. V tejto štúdii sme preskúmali odborne zhodnotenú vedeckú literatúru o škodlivých biologických účinkoch WCR. Identifikovali sme niekoľko mechanizmov, ktorými WCR mohla prispieť k pandémii COVID-19 ako toxický environmentálny kofaktor. Prekročením hraníc medzi disciplínami biofyziky a patofyziológie prezentujeme dôkaz, že WCR môže: 

(1) spôsobiť morfologické zmeny v erytrocytoch vrátane tvorby echinocytov a rouleaux, ktoré môžu prispieť k hyperkoagulácii; (2) zhoršiť mikrocirkuláciu a znížiť hladiny erytrocytov a hemoglobínu, čo zhoršuje hypoxiu; (3) zosilnenie dysfunkcie imunitného systému, vrátane imunosupresie, autoimunity a hyperzápalu; (4) zvýšiť bunkový oxidačný stres a produkciu voľných radikálov, čo vedie k poraneniu ciev a poškodeniu orgánov; (5) zvýšenie intracelulárneho Ca2+ nevyhnutného pre vírusový vstup, replikáciu a uvoľňovanie, okrem podpory prozápalových dráh; a (6) zhoršiť srdcové arytmie a srdcové poruchy.

Zdroj: https://joelsky.blog.pravda.sk/2023/08/05/dokaz-o-spojeni-medzi-covid-19-a-5g/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 miroslav petr 2023-08-06 08:18
První kovid začal, když začali padat lidé na zemi. 5G se vyznačuje velmi podobným způsobem-náhlý kolaps. 5G bylo poprvé spuštěno, když byly v Číně připraceny kamery a lidé" začali na ulici padat". Okamžitě tam byli záchranáři v speciálních oblecích,ihned se vědělo,že jde o kovid...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře