Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dave Gabriele: WHO klasifikovala mobilní telefony jako potenciálně karcinogenní

  • rakovina_telefon
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v Lyonu ve Francii, divize Světové zdravotnické organizace, oznámila, že označila mobilní telefony jako „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“ (skupina 2B ).Oznámení přichází poté, co pracovní skupina 31 vědců ze 14 zemí se sešla na jeden týden ve francouzském Lyonu a zhodnotila nebezpečí působení elektromagnetického pole rádiových frekvencí.

Jejich úkolem bylo prověřit stovky vědeckých článků o vlivu elektromagnetických polí radiové frekvence na lidi a zvířata a všechny další relevantní studie a informace.

Nová klasifikace je založena na důkazech zvýšeného rizika gliomů, což je druh zhoubné rakoviny mozku a akustického neurinomu – nádoru nervu, který spojuje ucho s mozkem. Výsledky budou zveřejněny ve stodruhém svazku IARC monografie.

V současné době existuje na světě více než 5 miliard uživatelů mobilních telefonů a tento počet se rychle zvyšuje. Podle projektu Globocan od IARC bylo přibližně 238 000 nových případů rakoviny mozku v roce 2008 na celém světě, asi 66% těchto případů představují gliomy.

Pracovní skupina IARC řekla, že expozice elektromagnetickým polím rádiových frekvencí je podezřelé ze způsobení dlouhodobých zdravotních následků, včetně zvýšeného rizika rakoviny. Zdroje záření také zahrnují pracovní expozice radaru a mikrovlnám, signálům televize, rádia a bezdrátové telekomunikační.

„Důkazy, a stále přibývající, jsou dost silné na podporu závěru a 2B klasifikace,“ uvedl Dr. Jonathan Samet z University of Southern California a předseda pracovní skupiny IARC. „Závěr znamená, že by zde mohlo být riziko, a proto je třeba pečlivě sledovat spojení mezi mobilními telefony a rizikem rakoviny.“

Ředitel IARC Christopher Wild řekl: „S ohledem na možné následky na veřejné zdraví a výsledky je důležité, aby byl proveden další dlouhodobý výzkum v používání mobilních telefonů. Dokud nebudou k dispozici pravdivé informace, je třeba přijmout pragmatická opatření ke snížení expozice, jako je hands-free zařízení nebo posílání SMS zpráv.“

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) je součástí Světové zdravotnické organizace. Posláním IARC je koordinovat a provádět výzkum příčin rakoviny u lidí a rozvíjet vědecké strategie pro prevenci rakoviny a její kontrolu. Agentura se podílí i na epidemiologickém a laboratorním výzkumu a rozšiřuje vědecké informace prostřednictvím publikací, setkání, kurzů a stáží.

Překlad článku WHO classifies cell phones as possibly carcinogenic
http://www.naturalnews.com/032833_cell_phones_cancer_risk.html

Další odkazy k tématu:

- Zdraví a mobilní telefony
- SAR: Jak nám mobily září do hlavy?

Zdroj

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře