Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Článek níže uvedený je děsivější než byste si mohli myslet.....

....je ale dobré ho celý přečíst, abyste věděli co na lidstvo bylo připraveno a začínají vše i v Evropě uplatňovat. Dnes je to skutečnost!!!!!


Prosím, šiřte tento překlad po co nejvíce webech, známých a přátel. Dejte prosím taky odkazy na FACEBOOK. děkuji tm
Rozhodli jsme se v dalším článku datovat lidi, jak se proti tomuto běsnění černých sil můžete bránit.


Na lidech už bylo vyzkoušeno 600 kmenů očkovacích látek smíchaných se vzduchem, které mění vědomí člověka

  • clanek-nize-uvedeny-je-desivejsi-nez-byste-si-mohli-myslet

Mike Adams

Podle dokumentárního filmu, který vzápětí shlédnete, už nejméně osm roků vědci na zakázku vlády USA vyvíjejí očkovací látky obsahující viry, které mají měnit myšlenky a přesvědčení tím, že nakazí mozek a potlačí genový tvar nervových buněk. Zkouší se šíření těchto očkovacích látek pomocí aerosolů rozptylovaných ve velkých výškách, pomocí vozidel na dálnicích, přes rozvody pitné vody a dokonce cestou poživatin.
 

Jak uvidíte v následujícím dokumentu a ve videofilmu, tato očkovací látka měla být od samého počátku použita proti civilnímu obyvatelstvu; na lidských pokusných osobách bylo vyzkoušeno 600 kmenů nakažlivých virů. Jedna z cest přenosu, která je u těchto pokusů doložena, použila kmen chřipky k pandemickému rozšíření viru, který mění vědomí. Při tom všem jde o to, nakazit ducha obyvatelstva a lidi, jak tomu říká vláda, "normalizovat". Přičemž "normální" pro vládu samozřejmě znamená "poslušný a bezduchý". To vše je popsáno ve videofilmu a v dokumentu, jež se vynořily před několika roky, ale staly se srozumitelnými až nyní, kdy policejní stát medicíny v Americe dospěl na šílenou úroveň agresivity vůči obyvatelstvu. Podívejte se na nejnovější zprávy o lékařských únosech v Arkansasu a o únosech dětí Úřadem na ochranu mládeže v Arizoně.

 

Používání skrytých očkovacích látek ve směsi se vzduchem jako nástroje pro kontrolu chování a pro změny vědomí.
 
Toto YouTube-Video, (uvedeno taky výše), které je označeno jako "videofilm, který unikl z Pentagonu", ukazuje jakéhosi vědce tónem připomínajícího Billa Gatese, jak chladným, kalkulujícím způsobem mluvy popisuje, jak jsou pozměněné očkovací látky schopny "vyřadit z chodu chování", které vláda považuje za nežádoucí. Od minuty 3:00 nasloucháte tomu, jak vědec vysvětluje, jak určitá očkovací látka může "z fanatika udělat normální osobu". Normální osoba ovšem znamená ten, kdo se podvoluje autoritě státu. Zde je přepis té přednášky:
 
Vědec: A v podstatě by to působilo tak, že by to z fanatika udělalo normální osobu…
 
Obecenstvo: Jak byste to navrhoval šířit? Jako aerosol?
 
Vědec: Dosavadní plán a dosud provedené zkoušky používaly viry procházející skrz dýchací cesty, jako jsou viry rýmy a chřipky, a my se domníváme, že to je uspokojivá cesta k tomu, aby jim byla vystavena většina obyvatelstva … a jsme si naprosto jisti, že tato metoda by byla úspěšná.
 
Obecenstvo: Jak se váš návrh jmenuje?
 
Vědec: Jeho jméno zní "FUNVAX", vakcína proti náboženskému fundamentalismu. Tento návrh byl právě předložen jako žádost a já si myslím, že údaje, které jsem vám dnes předložil, by realizaci tohoto projektu podporovaly, považujeme jej za velmi slibný.
 
 
Plán nakazit buňky mozku a změnit přesvědčení a chování.
 
Tento dokument na internetové stránce WantToKnow.info popisuje zřejmě tvar (design) a záměr tohoto viru v resumé s nadpisem "Čtvrtletní přehled Quartals-Review FunVax". V tomto dokumentu se uvádí: V této fázi projektu ID 149AZ2 je třeba vytvořit virový vektor, který má utlumit/snížit expresi VMAT2 v nějaké populaci lidí. … Jeho design umožňuje tomuto viru nakazit dýchací trakt, v němž proběhne cytolytická infekce, a následně se přes mozko-krevní bariéru rozptýlit k nakažení buněk mozku. Dále se v tomto dokumentu uvádí, že v roce 2007 budou vzájemně "koordinovány skupiny bádání, kliniky a výroby". To jasně ukazuje záměr převést tento projekt z fáze bádání do fáze výroby a použití. Pravděpodobně se proto ptáte, proti komu asi mají být tyto očkovací látky, které mění vědomí a které byly přeměněny ve zbraň, použity, že? Odpověď zní: PROTI VÁM.
 
 
Šíření vzduchem, přes rozvody pitné vody, z vozidel na dálnicích a pomocí hmyzu.
 
Podle dokumentu uvedeného shora pod odkazem bylo k šíření této mozek měnící virové očkovací látky vyzkoušeno šest různých cest: Šest metod … šíření tohoto viru bylo vyzkoušeno - rozptylování ve velké výši, rozptylování přes rozvody pitné a užitkové vody, přenos pomocí hmyzu, rozptylování pomocí nějakého objektu na zemi, jako například pomocí vozidla, rozptylování z nějakého stojícího objektu, například z láhve, a nakažení dodávaných potravin přes dobytek nebo přes ovoce a zeleninu. Když si úsek textu, který jste právě přečetli, promyslíte, pak vás napadne, že nyní, o téměř osm roků později, zažíváme umělé šíření moskytů, jejichž geny jsou pozměněné, zároveň s propuknutím podivných nervových onemocnění dětí ve věku povinné školní docházky v USA a záhadných nemocí po celém světě. Šíření této vědomí měnící očkovací látky "ve velké výšce" je nepochybně již nyní prováděno postřikem měst křížem krážem vzorci často nazývanými "chemtrails".
 
 
Sebevražedné geny, polní pokusy a budoucí experimenty.
 
 
Ve shora zmíněném dokumentu je dále shrnuto setkání badatelské skupiny, které zřejmě proběhlo 21. března 2007:
* návrh sebevražedného genu,
* metody šíření,
* polní zkoušky účinnosti,
* inhibitory, které lze zaměřit na specifické obyvatelstvo,
* budoucí experimenty.
 
Další směrnice tohoto dokumentu hovoří o záležitostech, jako jsou:
 
"Všech 600 kmenů těchto virových očkovacích látek má být znovu zkoušeno na pokusných osobách".
"Budoucí experimenty s těmito virovými očkovacími látkami mají umožnit, aby pokusná osoba tento virus vdechla, místo aby jej dostala injekcí".
 
"Použití očkovací látky FunVax by v cílových oblastech mohlo mít okamžitý účinek … výsledky masového očkování by měly být v příslušném poměru k míře nakažení. Indikátory chování … úbytek ozbrojeného odporu … nárůst projevů vyjadřujících nespokojenost s náboženstvím nebo s bohem."
 
 
Předpokládané používání proti civilnímu obyvatelstvu.
 
Z tohoto dokumentu vyplývá, že tato vědomí měnící, mozek infikující očkovací látka od samého počátku měla být používána proti civilnímu obyvatelstvu. V tomto dokumentu se skutečně projednávají plány toho, jak skrytě nabírat biologické vzorky tkání mrtvých civilistů ke zjištění účinnosti šíření ve směsi se vzduchem:
 
… vzorek krve padlých ozbrojenců nebo zemřelých civilistů by poskytl nejpřesnější odhad míry proočkování … biologické vzorky živých osob by se mohly odebírat skrytě … opakovat by se měly zkoušky s látkou VSV287 vysoko v atmosféře…
 
Upřednostňovanou cestou této infekce by měl být virus přenášený vzduchem. Virový kmen nazývaný VSV287 se má šířit vzduchem … Pouze zkoušky na lidech mohou říci něco o účinku na jejich náboženskou víru a na jejich duchovnost … jako nejpraktičtější se jeví šíření vysoko v atmosféře, nebo šíření po zemi se pohybujícím objektem.
 
Vláda k šíření očkovacích látek používala letadla už v minulosti Že jsou na velké skupiny živočichů svrhávány očkovací látky ze vzduchu, není ostatně nic nového. Jak jsem v roce 2012 uvedl na internetové stránce NaturalNews, vláda Texasu nechala na skupiny divoce žijících zvířat svrhnout 1,8 milionu dávek očkovacích látek proti vzteklině. Stalo se tak při očkovací kampani pro divoce žijící zvířata. Vskutku, ani divoce žijící kojoti a králíci nejsou před těmito fanatiky očkovacích látek v bezpečí. Žádné zvíře světa není pro orgány zdravotnictví "bezpečné", dokud nebylo nejdřív nakaženo jedním nebo dvěma viry. Plán ministerstva obrany USA jde ale ještě mnohem dál, obsahuje šíření ve směsi se vzduchem z letadel ve velké výši nebo vpravování virových očkovacích látek do rozvodů pitné vody velkých měst. Taková činnost by byla považována za vnitrostátní terorismus, pokud byste ji prováděli vy nebo já, ale pokud ji navrhuje vláda, je to náhle v pořádku.
 
 
Byla už očkovací látka, která mění lidské vědomí, nad americkými městy rozptýlena?
 
Tohle všechno klade zřejmou otázku: byla už tato lidské vědomí měnící očkovací látka nad městy USA rozptýlena? Taková otázka je oprávněná, neboť používání této očkovací látky ve velké výši proti civilnímu obyvatelstvu bylo zcela jasně záměrem toho programu. Hromadná "ohlupující" lobotomie provedená pomocí očkovací látky by zajisté vysvětlovala mnohé z toho, co se nyní v Americe děje, kupříkladu to, že mnozí lidé stále ještě nepochopili, že jakékoli prohlášení, které předloží prezident Obama, je předem vypočítaná lež. (Nemůžu se už ani dočkat, až v televizi shlédnu další divadelní komedii jménem "Proslov o stavu národa".) Položil jsem si též otázku, proč v těchto dnech v celém západním světě prožíváme rezignaci na mravy a etiku. Není za vlasy přitažené se ptát, zda byla celá města záměrně vystavena působení nějakého viru, který infikuje mozky, jak to ten vědec popsal v tom výše uvedeném videofilmu. Já vím, zní to jako čin nějakého lotra z filmu o Netopýřím muži, ale na druhé straně víme, že průmysl očkovacích látek je v krajní míře obsazen pomatenými, zlovolnými vědci. Nezapomínejme: je to ta samá skupina bezectných vědců, kteří vědomě provedli vědecký podvod, když ukryli doznání jednoho vědce Ústředí pro kontrolu nemocí CDC o tom, že tento úřad falšoval údaje. Tento úřad zakryl zjevnou spojitost mezi autismem a očkovacími látkami. Není přehnané pochopit, že ti samí lidé by s radostí použili očkovací látky, aby lidi ohloupili, pokud by je to učinilo poddajnějšími. Největším nepřítelem tohoto průmyslu očkovacích látek je samozřejmě každý, kdo ještě umí myslet sám. Víme také, že očkovací látky jsou nyní používány k tomu, aby jimi byly tajně sterilizovány ženy tím, že do očkovacích látek jsou přimíchávány sterilizující chemické látky. Víme také, žeočkovací látky proti chřipce stále ještě obsahují jedovatou rtuť, přestože věrchuška směšně tvrdí, že očkovací látky proti chřipce jsou pro těhotné, kojence, malé děti, seniory a všechny ostatní naprosto bezpečné. Je to průmysl, který se zjevně raduje z toho, že škodí zdraví, a rovněž z toho, že vyvolává očkovacími látkami způsobené záchvaty křečí, kómata, autismus a dokonce smrt. Rozptýlit ve velké výši očkovací látky, které pak nepozorovaně spadnou na velkoměsta, kde je mohou vdechnout miliony lidí, to je téměř erotické snění, jež se těmto fanatikům očkovacích látek uskutečňuje, co pohrdají životem a otevřeně vyzývají k tomu, aby počet lidí byl snížen.
 
Může vás dobrá strava chránit proti očkovacím látkám smíchaným se vzduchem, které byly proměněny v duchamorné zbraně?
 
Pokud se rozhlédnu dnešní Amerikou a vidím, jak naprosto se rezignuje na rozumné myšlení, když vidím zločinnost systému lékařství, prohnilost všech úrovní vlády a mnohonásobně umocněné šílenství, jemuž propadá duch mas, mohu se jen ptát, zda tohle obyvatelstvo bylo skrytě, ale záměrně vystaveno něčemu obludnému. Snad jsou někteří z nás imunní - lidé jako vy a já - zatímco jiní se stávají oběťmi toho viru, protože žijí ve státech s oslabenou obranyschopností. Snad jsou lidé, kteří konzumují jídlo bohaté na živiny a superpotraviny, před skrytými plány očkování lépe chráněni, a proto jediní, jejichž duch a pozornost jsou ještě zcela nedotčeny. Snad už jsme pátý rok v mohutné válce proti lidskému vědomí, jež je vedena každý den a na všech úrovních, počínaje oněmi tupými idioty v kabelové televizi až po mozek ničící léky, jež jsou předepisovány téměř každému, kdo vstoupí do ordinace lékaře. Spojte si očkovací látky smíchané se vzduchem a přeměněné ve zbraně s ohlupujícím působením fluoridu, situačních komedií v televizi, chemických přídavků v potravinách a sociálního inženýrství hromadných sdělovacích prostředků - a máte zemi náměsíčných zombií, jež jsou schopny jen poslouchat, ale ne nezávisle myslet.
 
Jinými slovy řečeno: ona tak bujará "Apokalypsa zombií" možná už pomocí těchto očkovacích látek smíchaných se vzduchem začala. A ty takzvané "masy bezmozků" jsou možná ve skutečnosti jen oběti odporného, vládou prováděného programu určeného ke změně chování, jenž nádech člověka promění v jím nezamýšlené očkování.
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře