Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Copak nám to vlastně chtěli říct?

Tvrdí se, že český národ je mistrem ve čtení a chápání sdělení tzv. „mezi řádky“. Této schopnosti údajně nabyl za předchozího režimu. Naštěstí dnes již žijeme v době, kdy číst mezi řádky netřeba, neboť vše kolem nás je čistě a demokraticky křišťálově pravdivé. Ale k věci.  SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) vydal pod titulkem „Comirnaty přehledně: Důležitá fakta o první podmínečně registrované vakcíně proti COVID-19 v EU“ zprávu ohledně vakcíny určené k celoplošnému očkování populace ČR proti Covid 19. Dle našeho ministerského předsedy Babiše by tímto očkováním mělo postupně v následujících měsících projít až 8 miliónů našich občanů. Co se v tomto sdělení SÚKLu mimo jiné dočteme?:

  • copak-nam-to-vlastne-chteli-rict

 

otázka: Mohou být osoby, které již prodělaly onemocnění COVID-19, očkovány vakcínou Comirnaty?

odpověď: Z dostupných údajů z klinických hodnocení však není k dispozici dostatek informací pro hodnocení účinnosti vakcíny Comirnaty u osob, které již prodělaly onemocnění COVID-19.

otázka: Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou?

odpověď: Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.

otázka: Jak dlouho potrvá ochrana navozená vakcínou Comirnaty?

odpověď: V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou Comirnaty potrvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu 2 let, aby se shromáždilo více informací o délce ochrany.

otázka: Na jaké informace o vakcíně Comirnaty se stále čeká?

odpověď: Vzhledem k tomu, že vakcína Comirnaty byla doporučena k udělení podmínečné registrace, společnost, která vakcínu Comirnaty uvádí na trh, bude i nadále předkládat výsledky z hlavního klinického hodnocení, které potrvá 2 roky. Toto klinické hodnocení a doplňkové studie poskytnou informace o tom, jak dlouho ochrana vydrží, do jaké míry vakcína brání vzniku závažného onemocnění COVID-19, do jaké míry chrání imunokompromitované osoby, děti a těhotné ženy a zda brání vzniku asymptomatických případů.

Další informace o dlouhodobé bezpečnosti vakcíny a jejích přínosech pro obecnou populaci poskytnou rovněž nezávislé studie koordinované orgány EU.Držitel rozhodnutí o registraci bude také provádět studie pro další doložení kvality vakcíny (doplnění některých farmaceutických údajů), jak bude navyšována kapacita výroby.

Takže vážení, toto jsou odpovědi našeho nejvyššího orgánu pro schvalování léčiv užívaných v ČR. S tímto souhrnem informací chtějí naočkovat až 8 miliónů našich spoluobčanů! Tedy v překladu: Vakcína je registrovaná pouze podmínečně, zásadní informace o její účinnosti i škodlivosti neznáme a budeme je v údobí následujících dvou let teprve sledovat, až vás všechny naočkujeme. A to nám sděluje instituce, která v minulosti nikdy nebránila zavádění nových vakcín v ČR, nikdy neřešila otázky, že například v dětských vakcínách byla obsažena rtuť, formaldehyd, hliník a těžké kovy. Nikdy nepostřehla, že například od zavedení tzv. Hexavakcíny (Infraviran hexa - 2007) v ČR až šestinásobně stoupl počet autistických dětí, přesně tak, jako se tomu stalo po zavedení této vakcíny např. v USA. Nikdy ani slovo. A jak to bylo s tím sbíráním dat o dětech postižených očkováním? S tím mám osobní zkušenost, neboť syna, který se narodil v r. 2007, jsme již hexavakcínou naočkovat nenechali a museli jsme si projít celým tím martýriem vyhrožování, ale i pravdy, kdy člověk najednou viděl, co je pod povrchem a že sami hlavní propagátoři a dozorci povinného očkování velmi dobře vědí, o co jde.

Ale abyste mi rozuměli: Vůbec nikomu nechci bránit, ani ho přesvědčovat o tom, aby se nenechal očkovat proti Covidu. To je navýsost osobní rozhodnutí každého z nás! Ale vynucovat si něco takového tím, že očkovaný bude v rámci systému mnohem svobodnější, než ten, který se naočkovat nenechá, to už je skutečně vrchol, který si s klasickým fašismem a nacismem v ničem nezadá! A každý státní činitel, který o tomto a na základě shora uvedených informací, rozhodl, by měl nést plnou trestní zodpovědnost za toto své konání. A pokud skutečně dojde k závažnému poškození zdraví naší populace, pak by tito lidé měli být souzeni podle nejvyšších sazeb našeho trestního zákoníku!

odkaz na zprávu SUKL: https://www.sukl.cz/…jXw

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře