Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Největší tma je před svítáním II

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 

Dobrý den všem normálním lidem, kteří uvažují nad tím, co dělají a jaké následky bude mít jejich konáni a chování. Ne jen na ně samotné, ale i pro budoucnost jejich a jejich dětí.

Opět jsem začal stejným úvodem jako v minulém článku. Je v něm hodně pozitivního, protože to je cesta, jak se dostat aven z koloběhu pochybné demokracie, která pozbyla své funkčnosti v okamžiku, kdy vládu nad světem převzaly peníze. 

Je v něm naděje, že byť i jen několik málo pozitivně uvažujících jedinců, může držet tento svět nad vodou. My, tak díky jejich myšlení, ještě můžeme plavat čubičku v kalné vodě nevědomí, které je všude kolem nás přítomné a zjevné. 

  • nejvetsi-tma-je-pred-svitanim-ii

Minule jsem psal o tom, že mi schází název, kterým by se dala vyjádřit tato zvrhlá a destruktivní společnost. Všechny jsem tímto článkem zahrnul do jedné škatulky. A to i sebe a při psaní jsem to uvědomoval. A za to se nyní omlouvám.

Nicméně si uvědomuji i další fakt doplňující předchozí odstavec. Je zde mnoho lidí, kteří mají zájem na změně. Už jen tím, že píší zde na CFP a ukazují na jinou stranu mince než je ta, která je ostatními „demokratickými médii“ ukazována. A to je moc dobře.

 Jme – jsou - trnem v oku pro ty, co chtějí a prosazují jiné hodnoty, než ty etické. Ty, se kterými přicházíme na tento svět a máme je jako základ naší genetické výbavy. Ovšem jen do doby, než se nás zmocní „mocní nemocní“ rodiče, školství, lékařská věda, církve a jiné podobné instituce, které nám tento náš etický kodex, kořen, na kterém bychom měli a mohli stavět a tím i budovat novou a lepší společnost, zničí a vědomí o něm, o jeho existenci, ukradnou. Tlakem a silou v nás zašlapou a utlumí naše vědomí o tom, kdo jsme a co vše můžeme. 

A můžeme toho hodně. Protože všudypřítomná Pravda, ve které, ať chceme anebo ne, žijeme, je pro nás konfrontační. A je-li naše etické cítění na 100% aktivní, pak je jasné, že cokoliv provedeme, co je v rozporu se všudypřítomnou Pravdou, okamžitě vycítíme a pochopíme. Nedovedeme svůj původní záměr v činu. Okamžitě je nám jasné, že naše myšlenka, vedoucí k destrukci byla špatná. Ihned litujeme i těch nejmenších prohřešků proti etickému kodexu, ke kterému jsme činem i myšlením dospěli. Čím více procento naší etické aktivity klesá, tím více jsme svolní ke konání, které je s tímto kodexem v rozporu a tak i v rozporu s námi samotnými a Pravdou, co je v nás.

V jednom z komentářů k článku jsem četl, že pravda, tedy jediná pravda, neexistuje. A musím říci, že toto je veliký a fatální omyl. Tímto omylem ospravedlňujeme pak vše, co děláme. Vše, co je v rozporu s touto Jedinou Existující Pravdou. 

Ospravedlňujeme války, násilí, pomlouvání, znehodnocování druhých za jejich názorové pojetí světa a stejně tak i ničení naší planety. A vše jen proto, že nejsme ochotni a ochotni přijmout jeden jediný a nevyvratitelný fakt. Pravdu v její prosté nahotě.

Že nejsme oddělení od přírody. Fauny i flóry. Nejsme oddělení od žádné lidské bytosti. Jsme součástí všeho a to i celého vesmíru. Toho viditelného i toho, který vidět není a který tím pádem většina považuje za neexistující. 

Vždyť myšlenku také nikdo neviděl a přeci existuje a nikdo tento fakt nezpochybňuje. Tak proč jsou zpochybňování ti, co vidí svět jinak?

Tento náš životní omyl, děděný z otce na syna, z matky na dceru, takto děděný „hřích“, nám pak dává právo na to, abychom ospravedlňovali vše, co zničíme a zlikvidujeme. Vše, co je pro nás v daném okamžiku nepohodlné a mohlo by ukazovat na náš omyl. 

Ospravedlňujeme chtění toho, co má někdo jiný. Jeho manželku, auto, dům. A chtění vlivnějších, bohatších a tak i „silnější“ má rozměry ještě vetší. Jiná území, jejich zdroje a bohatství. Ospravedlňujeme válku a násilí, protože dějiny vždy píše vítěz.

A protože Pravda je jen jedna a náhody neexistují, poté co jsem napsal předchozí článek, jehož je tento jen dalším volným pokračováním, přišel mi mail s odkazem na video (které jsem nechal ihned zveřejnit na CFP http://czechfreepress.cz/#&;panel1-5) s názvem LEŽ, VE KTERÉ ŽIJEME. Zhodnocuje můj předchozí článek a doplňuje i tento. 

Takže opět bych mohl říci. Náhody neexistují. A to je pravda. Opět Pravda. 

Vše, co se kolem nás děje má smysl a je jen vyústěním toho, jak myslíme. Jak jednáme a jak se chováme. A je-li naše chování v rozporu s Pravdou a již mnohokrát mnou zmiňovaným Zákonem, jehož působení jsme všichni vystaveni, chřadneme. Jsme nemocní. Upadáme. Jako jedinci, rodiny, národy a konec konců i jako civilizace. 

Mnoho mystiků píše a apeluje na nás na všechny, abychom se k našim problémům postavili čelem. Abychom je řešili. Abychom hledali příčiny toho, proč jsme tací, jací jsme. Zůstává jen u apelů. Protože zjistit, kým opravdu jsem, je nesmírně těžké a zároveň i tak jednoduché. 

Těžké proto, že nám tato disfunkční společnost brání všemi dostupným prostředky v tom, abychom poznali a hledali. Hned v zárodku v nás zabije sebemenší náznak vlastního projevu v myšlení a konání. Jakékoliv poznání na jiné úrovni, než je té systémem odsouhlasené, je považováno za šílenství anebo úchylku a je systémem odsuzováno jako pavědecké, podřadné a znevážení hodné. 

A proč jednoduché? 

Prostě proto, že pokud se vydáme na cestu sebe poznávání, Pravda a Zákon nám jsou nápomocni. Vždyť i v Bibli se píše: „Bouchejte, a bude Vám otevřeno.“ A to je celé. Nic víc a nic míň. Jen vytrvat a bouchat na vrata poznání. Chtít a jít za tím, co je Pravé a Pravdivé. Co je postaveno na základech, které jsou neměnné, stabilní. Hledat uvnitř sebe. Ne v kostelních lavicích. 

Hledejme v sobě to, co jsme ztratili a co nám bylo výchovou odňato a dogmaty pošlapáno. Najděme opět v sobě to, s čím jsme na tento svět přišli. Co je nám vrozené. To, co nám pomůže přežit i v té nejtěžší době, kdy je tma před svítáním a my nevíme kudy a kam. 

Etika je to, na čem můžeme a musíme stavět. Ta je nám vrozená a je v nás zakotvená. Je základem celého vesmíru a my ji máme v genech. To je Pravda. My ji cítíme, když něco uděláme jinak. Když uděláme něco, co je v rozporu s tím, co víme a věděli jsme ještě před tím, než jsme se rozhodli udělat něco, co je s ní v rozporu. Možná je to onen šestý smysl, který si občas uvědomuje. Ale jen málo dbáme na to, abychom jej poslouchali.

Vždyť my sami jsme a máme nástroj Pravdy v sobě. Tak jej využijme a naučme se s ním pracovat. I zde platí pravidlo: „Dvakrát měř a jednou řež.“ 

Dvakrát si rozmysli, co provedeš. Dvakrát zvaž následky tohoto, co uděláš. A budeš-li na pochybách, popros o pomoc. Odpověď ti vždy přijde.  A i toto je Pravda. 

Hezký a příjemný den všem dobrým a i těm druhým přeje

V. Suchý 

- stále věřící v to, že k naplnění Zjevení Sv. Jana nedojde. Už jen proto, že je zde mnoho dobrých lidí, jejichž cílem je, aby svět kvetl a profitoval na jiných základech, kterých se ti, co stojí za jeho ovládáním, bojí.

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře