Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Majetek nikoho z nás šťastným neudělá

Hodnocení uživatelů:  / 12
NejhoršíNejlepší 
  • majetek-nikoho-z-nas-stastnym-neudela

Měříme míru štěstí, spokojenosti pouze s ohledem na HDP a ekonomický růst. Kohokoliv. Ale výše HDP nás ještě nikoho neudělala šťastným. Majetek nikoho z nás neudělal šťastným. Sám za sebe jsem přesvědčen, že toto hodnocení, co je nám stále vnucováno, je mylné. 

Mylné v tom, že míru spokojenosti nemůžeme měřit penězi a výši majetku vůbec. To nejde. 

Ale měřit - hodnotit - ekonomickou úroveň a prosperitu např. mírou štěstí, radosti, spokojenosti klidu a hlavně zdraví, to už je jiné kafe. 

Jenže, a
ť si kdo chce a co chce, říká. To vše jde měřit pouze (podle předchozího odstavce) v případě, že jsme na velice vysoké etické a morální úrovni. Čím více je člověk etický, tím méně vytváří dluhů a tím více roste jeho spokojenost a s tím i míra radosti a štěstí. Svět je viděn jiným pohledem. Pochopení skutečnosti, že cokoliv udělám tomu druhému (přírodě), dělám jen a jen sám sobě, je veliké. Kradu-li a podvádím-li, okrádám a podvádím své děti. Okrádám a vykrádám jejich budoucnost a jejich vlastní prosperitu. Za moje lži a podvody budou platit oni.

Ano. Staří i noví mystici mají pravdu. A jen málo kdo má v sobě tolik chtění, aby se na tuto cestu neuvěřitelných zázraků a objevů sebe sama vydal a ještě nad to na této cestě i vytrval.

Dnes nám toto vše schází. Radost, štěstí i zdraví… A kdo chce jít svojí vlastní cestou a žít podle toho, co jsem napsal, tedy být a cítit se být zdravý, je znehodnocován a zrazován. Lidé kolem nechápou, co se tímto člověkem stalo. Dráždí je to neznámé, na co si nemohou sáhnout a čemu proto nerozumí. Dělá jim špatně, když je v jejich blízkosti někdo, kdo je spokojený, zdravý a laskavy i přesto, že i jemu vnější svět „padá“ na hlavu a vše kolem něj se „hroutí“. Jenže vnitřní svět člověka, co se změnil, už má jen pramálo společného s tím vnějším. Celkově bych to nazval svobodou a nezávislostí. Jeho hodnotový žebříček je jiný. Je mnohem bohatší a živější než svět co je kolem nás. Jeho svět je pro ostatní nepochopitelný a neznámý. A i proto nereálný… 

Vždyť vše je zde pro nás, aby nám sloužilo. A ne proto, aby nás ovládalo. Vnější svět slouží tomuto změněnému člověku a ne on jemu. A stejně tak mu slouží i peníze. Má jich tolik, kolik ke svému klidnému a spokojenému životu potřebuje. Nic víc a nic míň. 

Dnes to jsou jen jedinci, na které si ukazujeme prstem. Ale jednou... 
Jednou to bude většina. Ale to už bude pro nás a naší civilizaci jiný příběh. Příběh prosperity a spolupráce, kdy společným cílem bude ještě větší prosperita a ještě větší spolupráce bez vedlejších a škodlivých dopadů na přírodu a zdraví jedinců i států. 

VS vr.

Facebook komentáře