Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Můžeme něco změnit?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Četl jsem oba články Emila Kalabuse o genocidě. Jeden jsem okomentoval. Ten druhý (http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/genocida-cast-ii.html) jsem chtěl také. Ale...

Motivoval k napsání tohoto článku. Kde si kladu otázky, které si může položit kdokoliv z nás. Otázky jsou celkem jednoduché.

  • muzeme-neco-zmenit

Velkou neznámou a velikou otázkou ale zůstává, zda si takové otázky, týkající se naší vlastní zodpovědnosti za to, co děláme, chceme klást.

Nuže, vydejme se na cestu otázkovým lesem. Začneme tou základní.

Jsme jako "moudrý a myslící" živočišný druh schopní a hlavně ochotni přijmout zodpovědnost za to, co děláme?

Jsme schopni přijmout zodpovědnost i za to, co neděláme a dělat bychom měli?

Můžeme něco změnit, když 5% vyvolených si dělá, co chce a jde svoji bezohlednou cestou?

Můžeme se něco změnit, když 90% zbytku populace jen přihlíží a toleruje zlo a tím i toto zlo, produkované oněmi 5%, podporuje?

Může něco změnit oněch zbylých 5%, co má zájem na prosperitě ne jen jednotlivce, ale celého světa?

Mohou, tito bijící na poplach, probudit onu spící 90% většinu, co má sílu ke změně, ale neví o tom, resp. neuvědomuje si, že tuto sílu vlastní a má?

Dá se s tím vším ještě něco ještě dělat?

Anebo.

Opravdu spějeme k totální změně, jako u bájné Atlantidy, co dosáhla na svůj vrchol a pak sama sebe zničila a zahubila?

Nevím. Sám opravdu nevím.

Stále ale věřím, že oněch 5% burcujících probudí těch 90% spících. Otevřou jim oči a oni konečně pochopí, co jim zlo dělalo, udělalo a bude dále a stále dělat, když oni sami něco proti zlu nepodniknou a budou k němu neteční.

Pochopí, že jim zlo zamezilo přístup k pravdivým informacím?

Že si je zlo zaháčkovalo a koupilo půjčkami a líbivými a ve své podstatě i bezcennými cetkami?

Že si je zlo omotalo kolem prstu drogami a alkoholem?

Že si je zlo přitáhlo k sobě falešnými sliby, které nikdy nemínilo splnit?

Že je zlo zahalilo mrákotou podobně, jako Mámil nasadil falešné brýle poutníkovi v Komenského knize Labyrint světa a ráj srdce, aby jej svedl z jeho cesty za poznáním, jak funguje život?

Já sám za sebe, mohu jen psát a stejně jako autor článku a autoři jiných článků zde na CFP ukazovat na jinou realitu než tu, co je nám zlem předkládána.

Víc nic. Ostatní je na oněch 90% spících.

Oni se musí chtít probudit.

Oni musí chtít přijmout zodpovědnost a být zodpovědní za to, co dělají a přijmout zodpovědnost i za to, co nedělají!

Oni si musí uvědomit, že i v jejich a hlavně v jejich, rukou je osud tohoto světa.

Nechtějí-li, pak jsou spolupachateli zla.

I to si musí uvědomit.

A stejně jako oněch 5% vládnoucích budou hnáni ke zodpovědnosti za to, co svojí nečinností , přihlížením a tolerováním zla způsobili.

A jsem rád, že soud nebude na mě a na nikom, kdo čte tento článek.

Soudit se budeme každý sám a za sebe. A v případě, že svět funguje - a tomu věřím - tak, jak si jej představovali staří Egypťané, pak si každý z nich - nás - prožije tu svoji pernou chvilku. Kdy po naší smrti bude vážena naše Duše a chcete-li, Svědomí. A v případě, že Svědomí váženého bude těžší než pírko na druhé misce vah, propadne.

Propadneme za to, co jsme způsobili. Cesta do světla nám bude znemožněna. Naší odměnou nám bude bloudit v temnotách. S naším a naší vlastní vinou znehodnoceným Svědomím a stále tak budeme mít na očích to, co jsem udělali i to, co jsem neudělali.

Z jiného úhlu pohledu, se může jednat o ještě horší svět, než je ten, kde dnes žijeme. Svět, kde si zasloužíme žít, pokud si odmítáme vážit světa, co nám byl dán k dispozici, abychom jej zvelebovali, hýčkali a dávali mu sami sebe odměnou za to, že to samé On, tento svět, činí pro nás.

Jsme a žijeme ve světě, který máme možnost zvelebit anebo totálně zničit.

Dnes se, podle toho co se děje kolem nás, blížíme ke zničení. Zničíme ale jen sami sebe. Svět - Země - nás přežije. Byla zde před námi a bude i po nás.

Je to fakt.

Konečně si jej uvědomme a udělejme něco proto, abychom změnili vývoj, který někdo jiný nalinkoval.

Máme na to.

Jen se musíme chtít probudit. Jen musíme přijmout zodpovědnost za to, co dennodenně děláme i neděláme.

V.S.

Facebook komentáře